Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Monument recensies (1231)

Rijksmonument Beschrijving Beoordeling
Swaaneburg Recensie door: E.A. de Koning (2019-06-03)
Er heeft een wijziging plaatsgevonden op 29-05-2019. Het originele toegangshek is toegevoegd tot het register. Gietijzeren toegangshek met brede middendoorgang en aan weerzijden een voetgangershekje.
Post- en telegraafkantoor Recensie door: Teun (2019-06-01)
Helaas valt het langzaam in verval door gebrek aan onderhoud. Met name het dak en de onderrand van het pand.
Baptistenkerk, voormalige synagoge Recensie door: Gee Es (2019-06-01)
Thans weer in gebruik als synagoge , de oudste in Noord-Holland buiten Amsterdam .
Boerderij, langhuis Recensie door: D.A. Hoogenboom (2019-05-31)
Deze boerderij met huisnummer 32 is gebouwd in opdracht van de familie Hoogenboom in 1821
Huis met rechte gevel Recensie door: Tiny Polderman, bewoner/eigenaar (2019-05-28)
Datering is XV. Laatgotische schouw. Schaffershuis of kerkenhuis. Het is gebouwd t.t.v. de bouw van de Grote Kerk.
Verkeersbrug, noordelijk, ensemble van twee ophaalbruggen van het Hollandse-type Recensie door: H. Verhoef (2019-05-27)
De ophaalbrugggen liggen aan de Benedenkerkseweg en niet zoals vermeld aan de Benedenheulseweg
Nederlands Hervormde kerk Recensie door: A. Noniem (2019-05-21)
Dit is de NH Kerk in Cillaarshoek, gemeente Strijen, niet te verwarren met de NH Kerk in Strijen zelf.
Sint-Barbaraklooster Recensie door: Barbara (2019-05-20)
Subliem
De Prinsenmolen Recensie door: Han Messie (2019-05-19)
PRINSENMOLEN Fier staat hij tussen rivier en Bergse Plas, behoed door bewaarders der oude schoonheid, leeft gezegend voort, stoort zich aan geen tijd. Om hem heen bloeien siertuin én wild gewas. Beschermend overhuift een bruine jas de mulderswoning, vol blijdschap bereid te zorgen voor eenden van edelheid, koninkjes over klein, beschut moeras. Vier molenwieken rusten tevreden; uit hen waait verhalende fluistertoon: een eeuwenlang arbeidzaam verleden: "Rusteloos pompen gaf een karig loon; werken met de wind, steeds moedig gestreden." Dit zwoegen schonk Hillegersberg zijn kroon.
Eenvoudig huis deels met rechte kroonlijst deels topgevel Recensie door: Henk (2019-05-18)
Compleet vernieuwd weinig origineels meer te herkennen . Dak is hoger en voor met velux ramen . Erg jammer van dit mooie pand.