Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Monument recensies (1221)

Rijksmonument Beschrijving Beoordeling
Electriciteitscentrale Voorm. electriciteitscentrale Recensie door: henk bult (2019-08-16)
Geachte historicie, liefhebbers, ik zoek naar informatie betreffende de Electriciteits Centrale aan de Molenstreek in Veendam, speciaal naar de aanvoer van de brandstof en speciaal naar de eerste jaren. Is er nog een archief en ook nog in te zien? Henk Bult ,onder dankzegging.
Rijsterborgherpark Recensie door: Dijkhof (2019-08-13)
De plaatsnaam is nog steeds niet gewijzigd!
Veilinggebouw van de Poeldijkse Groenten- en Fruitveiling Recensie door: Marjan Reitsma (2019-08-12)
Wist niet dat mijn opa ook een veilinggebouw had ontworpen :-)
Terrein waarin overblijfselen van het kasteel Spraeland of Spraelant Recensie door: JD (2019-08-11)
Ik ben geboren en getogen in Oostrum eind jaren 50 en 60. We speelden vaak op Dn' Eikenhof want zo werd het terrein genoemd. Ik weett niet wat de vorige schrijver, "pk" wil zeggen met het gegeven dat de beek vroeger door Oostrum liep. Dat klopt, met de Ruilverkaving in de jaren 60 is de beek verlegd en rechtgetrokken, maar ze liep daarvoor ook langs dn' Eikenhof. Niet lang geleden is de beek weer meer kronkelig gemaakt. Voor ziver ik weet is het lasteel eigendom geweest van de familie van Broeckhuisen. Daar is een straat in Oostrum ook naar vernoemd.
Boerderij van het dwarsdeeltype, bakstenen gebouw onder afgewolfd rieten zadeldak en een gedeeltelijk in hout opgetrokken bedrijfsgedeelte met stenen bakhuis en houten schuur Recensie door: Annemarie Schuurman Hoftijzer (2019-08-11)
Wat leuk de boerderij van mijn grootouders tegen te komen. Mijn opa en oma, familie Brand heeft hier van rond 1890 tot ca 1940 daar gewoond, mijn moeder Anna is hier samen met haar zusters en broer opgegroeid. Erg fijn dat ik er nu een adres bij heb, ik heb een heel oude originele foto van de boerderij in mijn bezit. Hg Annemarie Schuurman hoftijzer
Vrijliggend en direct aan de straat grenzend Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Recensie door: de Greef (2019-08-11)
Het pand is recent gerenoveerd. De renovatie is middels een PPS constructie aan Facilicom gegund die het pand ook 30 jaar gaan exploiteren. Het werk is in opdracht van Breijer Bouw en Installaties uitgevoerd. Het werk is in opdracht van De Rijksgebouwendienst onder uitvoering van Facilicom met KAAN Architecten, Braaksma & Roos architecten uitgevoerd. Het gebouw aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag stamt uit het begin van de 20e eeuw en is een Rijksmonument, het Ministerie van Economische Zaken was voor de renovatie hier gevestigd. Om een deel van de renovatiewerken te zien kunt u kijken op: https://ramseshertman.nl/portfolio/bezuidenhoutseweg-30-lambrisering-restauratie-historisch-interieur-lambrisering-eiken-betimmering/
Grote of Sint-Laurenskerk Recensie door: De greef (2019-08-10)
De monumentale gewelfschildering van het Noordtransept werd een aantal jaren geleden gerestaureerd en teruggeplaatst in de kerk nadat het sinds 1881 gedemonteerd was geweest. De ruim 320 M2 werd minitieus gerestaureerd, voor een indruk van de restauratie in een fotoverslag vond ik dit: https://ramseshertman.nl/portfolio/houtrestauratie-historisch-interieur-gewelfschildering-kerk-alkmaar/
Nieuwe Kerk - praalgraf W. van Oranje Recensie door: De Greef (2019-08-10)
In 2013 werd de kerk intensief gerestaureerd daarbij werd ook de gewelfschildering in het houten tongewelf boven het praalgraf Willem van Oranje gerestaureerd. Tip: bekijk hier de restauratie van dat gewelf: https://ramseshertman.nl/portfolio/restauratie-gewelfschildering-nieuwe-kerk-delft-historisch-interieur/
Villa Waterloo Recensie door: F. Kunst (2019-08-08)
De afbeelding is niet die van villa Waterloo,maar van de incomplete molen De Jonge Gerrit, Stationsweg 32a
Kolonistenwoning met voorhuis onder zadeldak en houten bedrijfsdeel Recensie door: Johannes van der Walle (2019-08-07)
In deze woning, Jongkindt Conincklaan 8 te Boschoord ben ik als kind begin jaren 1950 opgegroeid. Mijn vader was daar toen jachtopzichter. Zelf heb ik nog een prachtige destijds gemaakte luchtfoto in kleur uit die periode.