Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Valkenheining in Baambrugge

Resultaten in en rond Baambrugge : 6


Kleine huis

Baambrugge, Rijksstraatweg 143, De Ronde Venen, Utrecht   

KLEINE HUIS. Het Kleine Huis werd vlak vóór 1863 gebouwd ten oosten van de voormalige hofstede Den Haring en heeft waarschijnlijk de functie van koetshuis en tuinmanswoning van Valkenheining beklee .. Lees verder >>

kasteel buitenplaats

Valkenheining: hoofdgebouw

Baambrugge, Rijksstraatweg 147, De Ronde Venen, Utrecht      7 foto's

HOOFDGEBOUW (Huis Valkenheining). Het huis wordt gevormd door een in baksteen opgetrokken onderkelderd hoofdgebouw op rechthoekige grondslag en een iets terugwijkend, lager bijgebouw eveneens op recht .. Lees verder >>

1677
kasteel buitenplaats

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Valkenheining: historische tuin- en parkaanleg

Baambrugge, Rijksstraatweg 147, De Ronde Venen, Utrecht   

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG. In oorsprong formele parkaanleg op driehoekige grondslag die in het zuidwesten wordt begrenst door de Rijksstraatweg, in het westen door de kastanjelaan en in het noo .. Lees verder >>

tuin park landgoed

Valkenheining: theekoepel

Baambrugge, Rijksstraatweg 147, De Ronde Venen, Utrecht      8 foto's

KOEPEL. Koepel op rechthoekige grondslag met afgesneden hoeken. Op de afgesneden hoeken bevinden zich Ionische pilasters, elk onderbroken door twee banden met een druipsteenachtige versiering. De hou .. Lees verder >>

kasteel buitenplaats

Foto: HenkvD (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Twee hardstenen sokkeltjes

Baambrugge, Rijksstraatweg 147, De Ronde Venen, Utrecht   

TWEE HARDSTENEN SOKKELTJES. Twee 18de-eeuwse lage hardstenen sokkels op rechthoekige grondslag. Van één sokkel ontbreekt de afdekplaat. De nog resterende afdekplaat is gedecoreerd met knorren. De v .. Lees verder >>

tuin park landgoed

Toegangshek

Baambrugge, Rijksstraatweg 147, De Ronde Venen, Utrecht      1 foto

TOEGANGSHEK. Smeedijzeren toegangshek, ca 1800, bestaande uit zes gesmeede open delen. In de middelste draaibare vleugels zijn de woorden 'VALKEN' en 'HEINING' leesbaar. Lees verder >>

tuin park landgoed

Foto: HenkvD (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)