Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Ten dele met riet gedekt huis

Resultaten : 22

Filter(s): Type Weg-en-waterwerk X | Provincie Friesland X


Gemaal nr. 24

Abbega, Twiska 4, Súdwest Fryslân, Friesland   

Inleiding Het GEMAAL nr. 24 aan het Hissemeer bij Abbega is in 1927 gebouwd in een Ambachtelijk-traditionele bouwtrant. Het Waterschap Heeg, dat in 1918 werd opgericht, verving rond 1925 alle in zijn .. Lees verder >>

1927
weg en waterwerk

Scheepstimmerwerf "De Hoop"

Workum, Séburch 5, Súdwest Fryslân, Friesland      2 foto's

SCHEEPSTIMMERWERF "De Hoop", v/h Evert Zwolsman. Belangrijk onder aan de dijk en direct naast de oorspronkelijke 17e-eeuwse schutsluis van Workum gelegen, in aanleg vermoedelijk midden 18e-eeuws, doch .. Lees verder >>

Rond 1750 (verm.) 1810 (verbouwing) 1835 (verbouwing) 1976-1977 (restauratie) 1750 rond 1750 (verm.) 1810 (verbouwing) 1835 (verbouwing) 1976-1977 (restauratie)
weg en waterwerk

Foto: Gouwenaar (CC-Zero)

Tripgemaal

Gersloot, Hooivaartsweg 14, Heerenveen, Friesland      1 foto

Inleiding Het Trip-GEMAAL uit 1876 vormt samen met de bijbehorende machinistenwoning een complex. In 1875 werden plannen en voorbereidingen gemaakt voor de inpoldering van de polders van het Zesde en .. Lees verder >>

1876 gewijzigd in 1905, 1906, 1926 en 1932 1989-1990 (restauratie)
weg en waterwerk

Foto: Hillz (CC-BY-SA-3.0-NL)

Peilschaalhuis

Stavoren, Havenweg 26, Súdwest Fryslân, Friesland   

Inleiding Het PEILSCHAALHUIS bevindt zich aan de zuidwest-zijde van de haven van Stavoren, ten zuiden van de dammen en is naar het zuidoosten georiënteerd. Het is in 1880 gebouwd in een Ambachtelijk .. Lees verder >>

1880
weg en waterwerk

Lichtopstand Stavoren

Stavoren, bij de haven Haven bij de haven Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Inleiding De LICHTOPSTAND ('hoge licht') aan de haven van Stavoren bevindt zich ten zuidwesten van de Koijweg, aan het oostelijke uiteinde van de noordelijke dam. De lichtopstand is in 1884 door de E .. Lees verder >>

1884
weg en waterwerk

Foto: Udo Ockema (CC-BY-3.0)

Driewegsluis

Nijetrijne, Lindedijk 2, Weststellingwerf, Friesland      1 foto

Inleiding De SCHUTSLUIS werd in 1927 ontworpen door de Provinciale Waterstaatsdienst en gebouwd door de fa. W. en H. Visser te Lemmer. De schutsluis is van het type driewegsluizen, waarvan er drie in .. Lees verder >>

1927
weg en waterwerk

Foto: Willemjans (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Gemaal Echten

Echten, Hoofdweg 27, Lemsterland, Friesland      2 foto's

Inleiding Het GEMAAL in Echten, gelegen aan de zuidzijde van het Tjeukemeer, dient voor de bemaling van de Echtenerveenpolder, die tussen 1856 en 1859 is bedijkt. De polder werd aanvankelijk met behu .. Lees verder >>

1913
weg en waterwerk

Foto: Gouwenaar (CC-Zero)

Damsluis

Appelscha, Vaart Nz 149, Ooststellingwerf, Friesland      1 foto

Inleiding De SLUIS met brug werd aangelegd als uitwerking van de plannen voor de ver-betering van de 'Binnenlandschen Waterstaat' door de Provinciale Waterstaatsdienst. Eén van die plannen behelsde .. Lees verder >>

1894 1960-1969 (herst.)
weg en waterwerk

Foto: H.P.Burger (CC-BY-3.0)

Betonnen brug over de Oude Rietstroom

Ried, Dongjumerweg 10, Franekeradeel, Friesland   

Inleiding De betonnen BRUG over de oude Riedstroom, de vaart tussen Franeker en Berlikum, verbindt de landerijen ten noorden van de vaart met de Dongjumerweg en het dorp Ried. Op de kaart van Eekhof .. Lees verder >>

Ca. 1920 1920 ca. 1920
weg en waterwerk

Munnekezijlster sluizen

Munnekezijl, De Schans 20, Kollumerland en Nieuwkruisland, Friesland      1 foto

Inleiding De BRUG met KEERSLUIS te Munnekezijl dateert uit 1882 en is onlosmakelijk verbonden met de historie van de waterbeheersing van heel Friesland. Sinds de Middeleeuwen heeft in dit gebied door .. Lees verder >>

1882 1985 (rest.)
weg en waterwerk

Foto: Drewes at fy.wikipedia (PD-user)