Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Ten dele met riet gedekt huis

Resultaten : 141

Filter(s): Type Archeologie X


Terrein waarin overblijfselen van het versterkte huis "Den Engh"

Vleuten, 3450 AA, Utrecht, Utrecht      4 foto's

Terrein waarin overblijfselen van het versterkte huis "Den Eng". Datering: 13e eeuw (gedeeltelijke bescherming zie bijlage A). Lees verder >>

13e eeuw 1200 13e eeuw
archeologie

Foto: Cornutus (CC-BY-SA-3.0-NL)

Terp

Wirdum, ten oosten van de Hegedyk ca. 500 m ten zuiden van het dorp Hegedyk ten oosten van de Hegedyk ca. 500 m ten zuiden van het dorp Leeuwarden, Friesland   

Terp. Datering: omstreeks begin jaartelling. Lees verder >>

Omstreeks begin jaartelling 0001 omstreeks begin jaartelling
archeologie

Terp

Sexbierum, ten noorden van de Getswerdersyl Getwerdersyl ten noorden van de Getswerdersyl Franekeradeel, Friesland   

Terp. Datering: omstreeks begin jaartelling. Lees verder >>

Omstreeks begin jaartelling 0000 omstreeks begin jaartelling
archeologie

Terp

Oosterbierum, ten oosten van de Buorren Buorren ten oosten van de Buorren Franekeradeel, Friesland   

Terp. Vermoedelijk vroeg-middeleeuws. Lees verder >>

Vroege middeleeuwen 0400 vroege middeleeuwen
archeologie

Terp

Tzummarum, ten westen van de Kleasterwei Kleasterwei ten westen van de Kleasterwei Franekeradeel, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk vroeg-middeleeuws. Lees verder >>

Verm. vroege middeleeuwen 1000 verm. vroege middeleeuwen
archeologie

Stinsterrein

Sexbierum, ten zuiden van de Juckemaleane Juckemaleane ten zuiden van de Juckemaleane Franekeradeel, Friesland   

Stinsterrein. Datering: middeleeuws. Lees verder >>

Middeleeuwen 1500 middeleeuwen
archeologie

Wierde

Leegkerk, ten zuiden van Leegeweg 38 Leegeweg 38 2 ten zuiden van Leegeweg 38 Groningen, Groningen   

Verhoogde woonplaats. Datering: ---- Lees verder >>

800-1700 0800 800-1700
archeologie

Terp

Dronrijp, ten westen van Schatzenburg Schatzenburg ten westen van Schatzenburg Menameradiel, Friesland   

Terp. Datering: begin jaartelling. Lees verder >>

Begin jaartelling 0000 begin jaartelling
archeologie

Terrein met twee terpen

Sexbierum, ten noorden van de Getswerdersyl Getwerdersyl ten noorden van de Getswerdersyl Franekeradeel, Friesland   

Terrein waarin 2 terpen. Datering: omstreeks begin jaartelling. Lees verder >>

Omstreeks begin jaartelling 0000 omstreeks begin jaartelling
archeologie

Wierde

Adorp, ten noorden van de Munnikeweg aan de spoorbaan Munnikeweg ten noorden van de Munnikeweg aan de spoorbaan Winsum, Groningen   

Wierde. Datering: begin jaartelling. Lees verder >>

Begin jaartelling 0001 begin jaartelling
archeologie