Meer dan 63.000 rijksmonumenten


School met den bijbel in Bedum

Resultaten in en rond Bedum : 10


School met den Bijbel (De Regenboog)

Bedum, Schoolstraat 12, Groningen      1 foto

Omschrijving Het op een vlindervormige plattegrond opgetrokken SCHOOLGEBOUW van twee bouwlagen hoog, is gebouwd in een bruine bezande baksteen op een trasraam met rollaagbeëindiging. Het schilddak d .. Lees verder >>

1920-'21 1982 (uitbr.) 1990 (verb.) 1921 1920-'21 1982 (uitbr.) 1990 (verb.)
gebouw

Foto: Hardscarf (CC-BY-SA-3.0)

School met den Bijbel, toegangshek

Bedum, Schoolstraat 12, Groningen      1 foto

Omschrijving TOEGANGSHEK bij school bestaande uit twee in roodbruine baksteen opgetrokken hoofdpijlers met daartussenin twee beweegbare ijzeren hekken. De hoofdpijlers worden afdekt door een dekplaat .. Lees verder >>

1920-'21 1921 1920-'21
overig

Foto: Hardscarf (CC-BY-SA-3.0)

R.K. kerk "Maria ten Hemelopneming"

Bedum, Grotestraat 49, Groningen      1 foto

Inleiding De R.K. KERK "Maria ten Hemelopneming" werd in 1881 in gebruik genomen. Sindsdien moesten er nog enkele ornamenten worden geplaatst en hebben er een aantal wijzigingen plaatsgevonden. In 18 .. Lees verder >>

1880-'81 1934-'35 (rest.) 1967-'68 (rest.) 1988-'89 (rest.) 1881 1880-'81 1934-'35 (rest.) 1967-'68 (rest.) 1988-'89 (rest.)
kerkelijk gebouw

Foto: Hardscarf (CC-BY-SA-3.0)

R.K. begraafplaats

Bedum, Grotestraat 49, Groningen      2 foto's

Inleiding In 1876 diende het kerkbestuur een verzoek in bij het gemeentebestuur om een R.K. BEGRAAFPLAATS te mogen aanleggen. Dit verzoek werd in eerste instantie afgewezen omdat op grond van de Begr .. Lees verder >>

1876-'77 1877 1876-'77
graf begraafplaats

Foto: Hardscarf (CC-BY-SA-3.0)

Middenstandswoning met aangebouwde schuur

Bedum, Emmalaan 12, Groningen      1 foto

Inleiding MIDDENSTANDSWONING met aangebouwde SCHUUR in 1930 gebouwd in opdracht van H. Boersema, ambtenaar secretarie, naar een ontwerp van architect A. Wiersema uit Bedum. Het pand is opgetrokken in .. Lees verder >>

1930 1990-'91 (verb.)
woonhuis

Foto: Hardscarf (CC-BY-SA-3.0)

Pompgebouw in Amsterdamse Schoolstijl

Bedum, Emmalaan 15, Groningen      1 foto

Inleiding POMPGEBOUW in 1936 gebouwd als onderdeel van een rioleringsplan, dat het gebied aan de westzijde van Bedum behelsde. Het pand dat als functie had het rioolwater via de Molentocht in het Bot .. Lees verder >>

1936
nijverheid industrie

Foto: Hardscarf (CC-BY-SA-3.0)

Gereformeerde kerk (Noorderkerk of Goede Herderkerk)

Bedum, Schultingastraat 1, Groningen      2 foto's

Inleiding GEREFORMEERDE KERK, Goede Herderkerk of Noorderkerk genaamd, gebouwd in de jaren 1937-1938 in een stijl die zowel kenmerken van de Amsterdamse School als de Delftse School vertoont. E. Reit .. Lees verder >>

1937-'38 1976 (verb.) 1938 1937-'38 1976 (verb.)
kerkelijk gebouw

Foto: Hardscarf (CC-BY-SA-3.0)

Gereformeerde kerk

Onderdendam, Bedumerweg 34, Bedum, Groningen      1 foto

Omschrijving ZAALKERK met aan weerszijden een tweezijdige uitbouw en aan de achterzijde een grote aanbouw. Pand is opgemetseld van gesinterde roodbruine baksteen op een fundering van beton; de gevels .. Lees verder >>

1932
kerkelijk gebouw

Foto: Hardscarf (CC-BY-SA-3.0)

Hervormde kerk

Wetsinge, Valgeweg 12, Winsum, Groningen      2 foto's

Inleiding ZAALKERK, getuige de gevelsteen gebouwd in 1840 naar een ontwerp in Neo-Classicistische stijl van architect P.M. Kruizinga voor de Nederlands Hervormde gemeenten van Sauwerd en Wetsinge. De .. Lees verder >>

1840 verm. ca. 1900 (hekwerk)
kerkelijk gebouw

Foto: Hardscarf (CC-BY-SA-3.0)

School Voorm. school en kosterij

Wetsinge, Karspelweg 3, Winsum, Groningen      1 foto

Langgerekt GEBOUW onder zadeldak met wolfeinden boven de korte gevels; achterste gedeelte onder zelfstandig schilddak. In de muren sporen van smalle vensters met natuurstenen dorpsels. Lees verder >>

1990 (herb. naar vroeg 17e-eeuwse vorm)
woonhuis

Foto: Hardscarf (CC-BY-SA-3.0)