Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Oude gracht in Veenhuizen

Resultaten in en rond Veenhuizen : 24


Electriciteitscentrale

Veenhuizen, Oude Gracht 8A, Noordenveld, Drenthe      2 foto's

Inleiding ELECTRICITEITSCENTRALE gebouwd in 1912 en uitgebreid in 1919, in opdracht van het Ministerie van Justitie en naar ontwerp van W.C. Metzelaar. De waarde van het gebouw wordt aanmerkelijk ve .. Lees verder >>

1912 1919 (uitbr.)
nijverheid industrie

Foto: China Crisis (CC-BY-SA-3.0-NL)

Esserheem (Rijkswerkinrichting Tweede Gesticht)

Veenhuizen, Meidoornlaan 38, Noordenveld, Drenthe      2 foto's

Inleiding RIJKSWERKINRICHTING Tweede Gesticht, gebouwd tussen 1895 en 1900 in een sobere neo-renaissancistische stijl in opdracht van het Ministerie van Justitie en naar ontwerp van W.C. Metzelaar ( .. Lees verder >>

1895-1900 1965 (verb.) 1989-'90 (verb.)
gebouw

Foto: China Crisis (CC-BY-SA-3.0-NL)

Werf De Werf (timmerwerkplaats)

Veenhuizen, Oude Gracht 4, Noordenveld, Drenthe      10 foto's

Inleiding WERKPLAATS gebouwd rond 1890 in opdracht van het Ministerie van Justitie, naar ontwerp van W.C. Metzelaar. Omschrijving Haaks op de straat gelegen, een bouwlaag tellend gebouw op rechthoe .. Lees verder >>

Ca. 1890 1890 ca. 1890
nijverheid industrie

Foto: Roderburg, Kris (CC BY-SA 3.0 NL)

Werf De Werf (uitbr. timmerwerkplaats, portiersgebouw)

Veenhuizen, Oude Gracht 4, Noordenveld, Drenthe      1 foto

Inleiding Haaks op de weg gelegen WERKPLAATS waarvan het langgerekte hoofdvolume waarschijnlijk rond 1870 is gebouwd en waaraan op de noordwesthoek een portiergebouw is gebouwd (ca 1930). Omschrij .. Lees verder >>

Ca. 1870 (werkplaats) ca. 1930 (portiersgebouw) 1870 ca. 1870 (werkplaats) ca. 1930 (portiersgebouw)
nijverheid industrie

Foto: China Crisis (CC-BY-SA-3.0-NL)

Schoolgebouw Voorm. schoolgebouw

Veenhuizen, Oude Gracht 2, Noordenveld, Drenthe      2 foto's

Inleiding Voormalig SCHOOLGEBOUW gebouwd in 1875 in opdracht van het Ministerie van Justitie. Het ontwerp is van J.F. Metzelaar. Het gebouw is ook in gebruik geweest als timmerwinkel en doet nu dien .. Lees verder >>

1875
gebouw

Foto: China Crisis (CC-BY-SA-3.0-NL)

Brandweerkazerne

Veenhuizen, Oude Gracht 10, Noordenveld, Drenthe      1 foto

Inleiding BRANDWEERKAZERNE gebouwd rond 1925 in opdracht van het Ministerie van Justitie. In de ventilatieschachten werden de brandweerslangen gehangen om te drogen. Het gebouw is nu in gebruik als .. Lees verder >>

Ca. 1925 1925 ca. 1925
gebouw

Foto: Brimz (CC-BY-SA-3.0-NL)

Klokkenstoel

Veenhuizen, Oude Gracht 15, Noordenveld, Drenthe      1 foto

Inleiding (Gereconstrueerde)KLOKKESTOEL geplaatst voor de hoofdentree van het Tweede Gesticht. Omschrijving Constructie bestaande uit twee parallelle geschoorde stijlen, bovenin een klokkestoel met .. Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Foto: Willemjans (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Schutsluis Vijfde Wijk

Veenhuizen, Hoofdweg 156, Noordenveld, Drenthe      1 foto

Inleiding In 1897 gebouwde SCHUTSLUIS, gelegen aan het begin van de Vijfde Wijk richting het oude Tweede Gesticht. Aangelegd in opdracht van Rijkswaterstaat en vermoedelijk ontworpen door de Hoofd-i .. Lees verder >>

1897
weg en waterwerk

Foto: Willemjans (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Werkzaamheid (drie woningen)

Veenhuizen, Oude Gracht 12, Noordenveld, Drenthe      1 foto

Inleiding Blok van drie WONINGEN van het type II (oud IV), gebouwd in 1887 in opdracht van het Ministerie van Justitie. Het ontwerp is van W.C. Metzelaar. De naam Werkzaamheid staat op de zijgevel va .. Lees verder >>

1887
woonhuis

Foto: Brimz (CC-BY-SA-3.0-NL)

Werkzaamheid (drie woningen)

Veenhuizen, Oude Gracht 18, Noordenveld, Drenthe      1 foto

Inleiding Blok van drie WONINGEN van het type II (oud IV), gebouwd in 1887 in opdracht van het Ministerie van Justitie. Het ontwerp is van W.C. Metzelaar. De naam Werkzaamheid staat op de zijgevel v .. Lees verder >>

1887
woonhuis

Foto: Brimz (CC-BY-SA-3.0-NL)