Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Mata hari huis in Leeuwarden

Resultaten in en rond Leeuwarden : 50


Fries Museum

Leeuwarden, Turfmarkt 24, Friesland      1 foto

Inleiding Uitbreiding van het FRIES MUSEUM in L-vorm om een binnenplaats achter het bestaande Eysingahuis (als museum geopend in 1881) met de hoofdgevel aan de Turfmarkt en een gevel aan de Koningsst .. Lees verder >>

1891-'92 1892 1891-'92
gebouw

Foto: Bouwe Brouwer (CC-BY-SA-2.5,2.0,1.0)

Apotheek met bovenwoning in Hollandse neorenaissancestijl

Leeuwarden, Tweebaksmarkt 28, Friesland      1 foto

Inleiding APOTHEEK MET BOVENWONING, gebouwd in 1895 voor C.Sonnega als apotheek en wijnhandel in Neo-Hollandse-Renaissancestijl door een onbekende architect. Op stijlkritische gronden in vergelijking .. Lees verder >>

1895
gebouw

Foto: Catrope (talk) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Vier traveeën breed pand waarvan de linkerhelft onderkelderd

Leeuwarden, Bij de Put 36, Friesland      9 foto's

Vier traveeën breed pand waarvan de linkerhelft onderkelderd is XVII. Vier gevelstenen; zes zesruitsvensters. Lees verder >>

17e eeuw 1700 17e eeuw
woonhuis

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Tuinhuis

Leeuwarden, Voorstreek 3, Friesland      10 foto's

Eind-18de-eeuws TUINHUIS, gebouwd in de tuin van het pand Voorstreek 3. De serre-achtige uitbouw van 1923 valt, evenals de dakkajuit, buiten de bescherming van rijkswege. Bijzonder is dat de gevel van .. Lees verder >>

Eind 18e eeuw 1800 eind 18e eeuw
tuin park landgoed

Foto: Wal, A.J. van der (CC BY-SA 3.0 NL)

Haersmahuys

Leeuwarden, Tweebaksmarkt 49, Friesland      12 foto's

Woonhuis, bestaand uit: een dwarshuis, een tussenbouw en een aanbouw in de hoek van dwarshuis en tussenbouw. De tussenbouw verbindt het dwarshuis met het bijbehorende achterhuis (zie Nieuwe Oosterstra .. Lees verder >>

1585 (oorspr.)
woonhuis

Foto: Catrope (talk) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Haersmahuys, achterhuis

Leeuwarden, Nieuwe Oosterstraat 1, Friesland   

Achterhuis behorende tot het woonhuis Tweebaksmarkt 49 (monument nr. 24407). Het zeer grote achterhuis dateert uit het midden van de 17e eeuw. Dit huis is twee verdiepingen hoog en wordt overdekt door .. Lees verder >>

Midden 17e eeuw 1700 midden 17e eeuw
woonhuis

Wapen van Jeruzalem

Leeuwarden, Grote Kerkstraat 69, Friesland      18 foto's

Gedeeltelijk onderkelderd woonhuis. Getuige twee op de verdieping ingemetselde gevelstenen gebouwd in 1642 en herbouwd in 1759. Tekst gevelsteen resp: "INT WAPEN VAN JERUSALEM" en ANNO 1642. HERBOUWD .. Lees verder >>

1642 (oorspr.) 1759 (herb.)
woonhuis

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Van Gheelstins

Leeuwarden, Grote Kerkstraat 212, Friesland      1 foto

Laat middeleeuws huis. Uitwendig 18e eeuws met rechte kroonlijst langs dwars schilddak. Zesruitsvensters, omlijste deur. Lees verder >>

1545 (oorspr.) late 19e eeuw (uiterlijk)
woonhuis

Foto: Melda Wibawa (CC-BY-SA-2.0)

Winkelwoonhuis bestaande uit twee afzonderlijke bouwlichamen

Leeuwarden, Berlikumermarkt 17, Friesland      2 foto's

Karakteristiek aan de Berlikumermarkt gelegen fors (WINKEL)WOONHUIS, bestaande uit twee afzonderlijke bouwlichamen die functioneel en bouwtechnisch met elkaar zijn verbonden. Het pand Berlikumermarkt .. Lees verder >>

1790 Berlikumermarkt 17: 1790, 1893 (verb.), 1914 (uitbr.) Ossekop 2: onbekend
woonhuis

Foto: Catrope (talk) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Sint Anthony Gasthuis, tuinmanswoning

Leeuwarden, Perkswaltje 2, Friesland   

Inleiding TUINMANSWONING, in 1917 door W.C. de Groot ontworpen in de Neo- Hollandse Renaissancestijl voor het Sint-Anthonygasthuis. Na de demping van de gracht van Nieuweburen, Schoenmakersperk, Per .. Lees verder >>

1917
woonhuis