Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kop hals rompboerderij topgevel met vlechtingen topschoorstenen met borden en met riet gedekste schuur

Resultaten : 17

Filter(s): Type Gebouw X | Woonplaats Maastricht X


De Stuers

Maastricht, Kruisherengang 12, Limburg      1 foto

Inleiding SOCIëTEIT de Stuers, 1903, gebouwd in neo-gotische stijl naar een ontwerp van architect P.J.H. Cuijpers, in opdracht van Stichting Ridder Emile de Stuers. Het gebouw, halfvrijstaand in de .. Lees verder >>

1903
gebouw

Foto: Otter (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Voormalige Refugie van Sint Jacob te Luik.

Maastricht, Papenstraat 13, Limburg      2 foto's

Voormalige Refugie van Sint Jacob te Luik. Het gebouw heeft een voorgevel, XVII, met resten van geblokte vensterzijkanten en horizontale mergelbanden; overigens sterk gewijzigd. Een der oorspronkelijk .. Lees verder >>

17e eeuw 1600 17e eeuw
gebouw

Foto: G.Th. Delemarre - G.Th. Delemarre - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

R.K.-weeshuis.

Maastricht, Lenculenstraat 21, Limburg      16 foto's

R.K. WEESHUIS. Vleugel langs Verwerhoek van omstreeks 1500, met aan de zuidzijde een topgevel met resten van accoladebogen boven de vensters. Aan de hofzijde bezit deze vleugel een gevel met kruiskozi .. Lees verder >>

15e - 18e eeuw
gebouw

Foto: Otter (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Café De Poort

Maastricht, Oude Tweebergenpoort 8b, Limburg      3 foto's

Inleiding CAFé-HOTEL De Poort, 1927, beeldbepalend gesitueerd op de locatie van de voormalige Tweebergenpoort, op het samensmeltingspunt van Grote Gracht, Brusselsestraat en Oude Tweebergenpoort. Ge .. Lees verder >>

1927
gebouw

Foto: Cumulus form NL Wikipedia (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

St. Elisabeth-tehuis.

Maastricht, Abtstraat 2b, Limburg      1 foto

Inleiding In eclectische stijl gebouwd ZIEKENHUIS genaamd Sint Elisabeth-Tehuis, met verwijzingen naar de Richardson-architectuur, omstreeks 1887 gerealiseerd naar een ontwerp van de architecten Bild .. Lees verder >>

1887
gebouw

Foto: Otter (CC-BY-SA-3.0)

St.Aloysiusschool

Maastricht, Brusselsestraat 46, Limburg      1 foto

Inleiding In Eclectische stijl in 1907 naar een ontwerp van architect Joseph Hollman in opdracht van de G.A. Stans, Algemeen Overste van de Eerwaarde Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria .. Lees verder >>

1907
gebouw

Foto: Otter (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Bejaardenflat Aldenhof

Maastricht, Sint Servaasbolwerk 11A, Limburg      1 foto

Inleiding BEJAARDENVERZORGINGSCENTRUM De Aldenhof met omringende GROENAANLEG. Bij het 50-jarig bestaan in 1952 van de bouwvereniging Sint Servatius uit Maastricht kreeg de Maastrichtse architect J.H. .. Lees verder >>

1953
gebouw

Foto: Otter (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Protestants tehuis, met ontspanningsruimten en toneelzaal, in zakelijk expressionistische stijl. Gebouwd in opdracht van de Vereeniging Suringarschool ..

Maastricht, Louis Loyensstraat 5, Limburg      1 foto

Inleiding Protestants TEHUIS, met ontspanningsruimten en toneelzaal, in zakelijk expressionistische stijl, 1931. Gebouwd in opdracht van de Vereeniging Suringarschool, naar een ontwerp van architect .. Lees verder >>

1931
gebouw

Foto: Otter (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Grand Hotel de l'Empereur

Maastricht, Stationsstraat 2, Limburg      13 foto's

Inleiding HOTEL, genaamd Grand Hotel de l'Empereur, tussen 1902 en 1905 gebouwd in eclectische stijl naar een ontwerp van architect Jacques van Gils en in opdracht van de heer R.A. Bosch. Bouwopzicht .. Lees verder >>

1902-1905
gebouw

Foto: Otter (CC-BY-SA-3.0)

Postkantoor met politiebureau

Maastricht, Stationsstraat 60, Limburg      1 foto

Inleiding POSTKANTOOR met voormalig POLITIEBUREAU, ca. 1890, in neo-renaissance stijl. Dominant gesitueerd op de hoek van Stationsstraat en de Lage Barakken. De aangebouwde veranda en de fietsenstall .. Lees verder >>

Ca. 1890 1890 ca. 1890
gebouw

Foto: Otter (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)