Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kop hals rompboerderij topgevel met vlechtingen topschoorstenen met borden en met riet gedekste schuur

Resultaten : 10343


Kop van een voorm. kop-hals-rompboerderij in gele Friese steen onder met pannen belegd schilddak met verlengde schilden en schoorstenen met borden

Reduzum, Tsienzerbuorren 3, Boarnsterhim, Friesland      16 foto's

Kop van in oorsprong vermoedelijk midden 17e eeuwse kop-hals-rompboerderij die, blijkens jaartalankers, in 1806 werd verbouwd en met een "Molkenkelder" of karnhok is uitgebreid. Het hals- en rompgede .. Lees verder >>

Oorspr. verm. midden 17e eeuw 1806 (verb. kop) 1650 oorspr. verm. midden 17e eeuw 1806 (verb. kop)
boerderij

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kop-hals-rompboerderij met voorhuis tussen topgevels met zesruitsvensters in voorhuis en hals

Vrouwenparochie, Waling Dykstrastraat 101, Het Bildt, Friesland   

Boerderij van het kop-hals-romptype. Het voorhuis tussen topgevels. In het voorhuis en de hals zesruitsvensters. In de geveltop twee kleinere lichtopeningen. Lees verder >>

19e eeuw 1900 19e eeuw
boerderij

Kop-hals-rompboerderij met niet-onderkelderd voorhuis

Wiuwert, Terp 8, Littenseradiel, Friesland   

Ten zuiden van nr 35 ligt aan het kaatsterrein (afgegraven terp) waaromheen de dorpsbebouwing zich rijdt, een gave oude kop-hals-rompboerderij met niet onderkelderd voorhuis. Lees verder >>

1803
boerderij

Kop-hals-rompboerderij met in het midden onderkelderd voorhuis met gevelsteen en roedenverdeling in de vensters

Westhoek, Oudebildtdijk 976, Het Bildt, Friesland      1 foto

Kop-hals-rompboerderij buiten de oude dijk gelegen. Het voorhuis heeft een kelder in het midden en roedenverdeling in de vensters. Gevelsteen. Lees verder >>

Begin 19e eeuw 1910 begin 19e eeuw
boerderij

Foto: Gouwenaar (CC-Zero)

Kop-hals-rompboerderij op omgracht terrein

Wytgaard, Fopma's reed 1, Leeuwarden, Friesland   

Op omgracht terrein gelegen kop-, hals-, rompboerderij. Het voorhuis draagt gevelstenen Anno 1760 en steen met initialen der stichters. Lees verder >>

1760
boerderij

Kop-hals-rompboerderij met onderkelderd voorhuis met zesruitsvensters, kleine topvensters met kruisvormige roeden en schoorsteenborden

Boksum, Hegedyk 1, Menameradiel, Friesland      1 foto

Kop-hals-rompboerderij met onderkelderd voorhuis. Zesruitsvensters, kleine topvensters met kruisvormige roeden en mooie schoorsteenborden. Lees verder >>

Waarsch. 1815 (voorhuis) 1870 (schuur) 1815 waarsch. 1815 (voorhuis) 1870 (schuur)
boerderij

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Eenvoudige kop-hals-rompboerderij met voorhuis tussen topgevels onder zadeldak met schoorsteen

Boksum, Oedsmawei 11, Menameradiel, Friesland      3 foto's

Eenvoudige kop-hals-rompboerderij. Voorhuis met zadeldak tussen topgevels met schoorsteen. Lees verder >>

Ca. 1860 (schuur) 1860 ca. 1860 (schuur)
boerderij

Foto: Berg, H.M. van den (Fotograaf) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Grote kop-hals-rompboerderij met deels onderkelderd voorhuis met aflegering aan buitenzijde en zes-, negen- en twaalfruitsvensters

Raerd, de PĂ´lle 2, Boarnsterhim, Friesland   

Fraaie grote kop-hals-rompboerderij. Het voorhuis deels onderkelderd, aan de buitenzijde van een aflegering voorzien. Zes-, negen- en twaalfruits vensters. Lees verder >>

Kop-hals-rompboerderij met zesruitsvensters

Noardburgum, Rijksstraatweg 62, Tytsjerksteradiel, Friesland      1 foto

Kop-hals-rompboerderij waarvan het voorhuis uit de zestiger jaren van de 19e eeuw bewaard is. Zesruitsvensters. Lees verder >>

1860-1869 (voorhuis) 1869 1860-1869 (voorhuis)
boerderij

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kop-hals-rompboerderij met zesruitsvensters en schoorstenen aan de topgevels

Wyns, Wyns 28, Tytsjerksteradiel, Friesland      2 foto's

Ten oosten van de kerk aan de Dokkumer Ee gelegen gave midden 18e eeuwse kop-hals-rompboerderij met schoorstenen aan de topgevels en zesruitsvensters. Lees verder >>

Midden 18e eeuw 1860 (verb.) 1750 midden 18e eeuw 1860 (verb.)
boerderij

Foto: Wal, A.J. van der (CC BY-SA 3.0 NL)