Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kop hals rompboerderij topgevel met vlechtingen topschoorstenen met borden en met riet gedekste schuur

Resultaten : 10343


Kop-hals-rompboerderij met groot voorhuis onder zadeldak tussen topgevels

Niehove, Heereburen 7, Zuidhorn, Groningen      4 foto's

Boerderij van het kop-hals-romptype. Groot voorhuis onder zadeldak tussen topgevels eindigend in schoorstenen met borden. Langs de zijgevels gootlijsten met blokjes; het voorhuis is in het midden onde .. Lees verder >>

19e eeuw 1900 19e eeuw
boerderij

Foto: Gklinkenberg (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kop-hals-rompboerderij met onderkelderd voorhuis

Easterwierrum, Tsjerkebuorren 5, Littenseradiel, Friesland   

Vroeg 19e eeuwse kop-hals-rompboerderij gesticht door kinderen Cats in 1819. Onderkelderd voorhuis. Lees verder >>

1819
boerderij

Kop-romp-boerderij met onderkelderd voorhuis onder zadeldak tussen topgevels met topschoorstenen waarvan de voorste met bord

Akkrum, Leppedyk 52, Boarnsterhim, Friesland   

Kop-romp-boerderij, waarvan het voorhuis onderkelderd is. Zadeldak tussen topgevels met topschoorstenen op het voorste waarvan een bord. Zesruitsvensters. Ingang aan de buitenzijde van de "hals" die i .. Lees verder >>

1850-1900 1900 1850-1900
boerderij

Kop-hals-rompboerderij, schuur en aanbouwen

Franeker, Hertog van Saxenlaan 4, Franekeradeel, Friesland   

Schuurgedeelte en aanbouwen van een kop-hals-rompboerderij. De voorste aanbouw heeft een verdieping en is gedekt door een schilddak met twee hoekschoorstenen; in de beganegrond vensters met roeden. .. Lees verder >>

Kleasterpleats De Kleasterpleats (It Jonkerskip)

Achlum, Jonkerschap 1, Franekeradeel, Friesland      19 foto's

Inleiding In aanleg vroeg 18de-eeuwse of oudere BOERDERIJ met aangebouwde vermoedelijk nog eerste helft 19de-eeuwse STELPBOERDERIJ, gelegen op omgracht terrein. Het bedrijfsgedeelte (schuur) is blij .. Lees verder >>

1679 (schuur) ca. 1700 (voorhuis) 1790 (verb. schuur) 1870 (herb. schuur) 19e eeuw (aanbouw)
boerderij

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Fraeylemaborg 03 Fraeylemaborg, westelijke boerderij

Slochteren, Boslaan 3, Groningen      2 foto's

WESTELIJKE BOERDERIJ. Boerderijtje van het zeldzame kop-romp-type (reductie van het West-Groningse kop-hals-romptype), behorende tot de zgn. Friesehuis-groep (19e eeuw of ouder). Woongedeelte onder p .. Lees verder >>

19e eeuw of ouder 1900 19e eeuw of ouder
boerderij

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kop-hals-rompboerderij, woongedeelte

Franeker, Hertog van Saxenlaan 2, Franekeradeel, Friesland      1 foto

Woongedeelte van een kop-hals-rompboerderij; de "kop" en "hals" zijn gedekt door een zadeldak met voorschild, waarboven schoorsteen. Vensters met zes ruiten. Lees verder >>

boerderij

Foto: Gerard Dukker - G.J. Dukker - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Attema Sate

Gaastmeer, Yntemapolder 2, Súdwest Fryslân, Friesland      20 foto's

Mooi aan de Wijde Sloot gelegen kop-hals-rompboerderij waarvan het voorhuis 1869 gedateerd is; zeer korte hals. Voorhuis onderkelderd, zesruitsvensters, halfronde lichtopeningen in de top en pyramide .. Lees verder >>

1772 1869 (voorhuis)
boerderij

Foto: Paul van Galen - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kop-rompboerderij met ondiep voorhuis onder zadeldak tegen topgevel met boeiborden en topschoorsteen met versierd bord

Eastermar, Skûlenboargerwei 5, Tytsjerksteradiel, Friesland      1 foto

Boerderij van het kop-romptype; het ondiepe voorhuis onder zadeldak tegen topgevel met boeiborden. langs de top en topschoorstenen met versierd bord. Zesruitsvensters in voorhuis en voorgevel van het .. Lees verder >>

1865
boerderij

Foto: Gouwenaar (PD)

Kop-hals-rompboerderij met gewijzigde schuur en met voorgevel met smalle lichtopeningen in de top

Beetsterzwaag, Poostweg 2, Opsterland, Friesland      1 foto

Boerderij waarvan het voorhuis en voorste schuurgedeelte het kop-hals-romptype vertegenwoordigen, bij vernieuwing van de schuur echter gewijzigd. Voorgevel met smalle lichtopeningen in de top, waarin .. Lees verder >>

1742
boerderij

Foto: Gouwenaar (PD)