Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Klooster

Resultaten : 11

Filter(s): Woonplaats Zutphen X


Vrijwel onherkenbaar verminkte driezijdig gesloten kapel van het klooster

Zutphen, Oudewand 31, Gelderland      39 foto's

Vrijwel onherkenbaar verminkte driezijdig gesloten kapel van het klooster (1415). Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Foto: Pompidom (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Het terrein van de vroegere kloosterhof aan de noordzijde van de Broederenkerk, aan de zuidzijde nog omgeven door voor restauratie bestemde resten van ..

Zutphen, Tuinen (voormalige kloosterhof) Gelderland   

Het terrein van de vroegere kloosterhof aan de noordzijde van de Broederenkerk, aan de zuidzijde nog omgeven door voor restauratie bestemde resten van de kloostergang. Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Pand met lijstgevel, waarin gesneden deur

Zutphen, Rijkenhage 24, Gelderland      1 foto

Pand met lijstgevel, waarin gesneden deur, ca. 1800. Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Foto: Pompidom (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Pand met lijstgevel, met in de verdieping empire-ramen

Zutphen, Rijkenhage 26, Gelderland      1 foto

Pand met lijstgevel, met in de verdieping Empire-ramen. Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Foto: Pompidom (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Pand met lijstgevel, bedorven door modern verdiepingsvenster

Zutphen, Rijkenhage 28, Gelderland      1 foto

Pand met lijstgevel, bedorven door modern verdiepingsvenster. Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Foto: Pompidom (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

kerkelijk gebouw

Zutphen, Rijkenhage 22, Gelderland      1 foto

De panden 22-30, alle onder een doorlopend dak maken deel uit van de bebouwing rond de binnenhof van het v.m. Agnietenklooster (zie Oude Wand 25-29). In oorsprong XVI ? 22 heeft een gevel XIX b) onder .. Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Foto: Pompidom (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Pand, ter breedte van vier vensterassen met lijstgevel, geprofileerde houten vensteromlijstingen, deurpilasters met hoofdgestel en links poort naar he ..

Zutphen, Rijkenhage 30, Gelderland      2 foto's

Pand, ter breedte van vier vensterassen met lijstgevel, geprofileerde houten vensteromlijstingen, deurpilasters met hoofdgestel en links poort naar het binnenhof van het v.m. Agnietenklooster. Links v .. Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Foto: Gerard Dukker - G.J. Dukker - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

kerkelijk gebouw

Zutphen, Oudewand 27, Gelderland      1 foto

V.m.Agnietenklooster. PAND (XV) onder een zadeldak met het nr 25. In de, ten dele nog uit moppen bestaande voorgevel, bevindt zich rechts een getoogde poort. De van geprofileerde dorpels voorziene ven .. Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Foto: Pompidom (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

kerkelijk gebouw

Zutphen, Oudewand 25, Gelderland      25 foto's

V.m.Agnietenklooster. PAND (XV) onder een zadeldak met de nrs 27-29. Dakkapellen met frontons (XVIII). Gesneden deur met versierde trumeau, bovenlicht en verdiepte pilasters. Stoep met smeedijzeren zi .. Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Foto: Pompidom (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Broederenklooster

Zutphen, Rozengracht 3, Gelderland      17 foto's

Van de KLOOSTERGEBOUWEN (XV), thans ondermeer in gebruik als Stedelijk Museum, is het volgende bewaard: fragmenten van de kloostergang tegen de noordelijke zijbeuk: de Dormitoriumvleugel ten noorden v .. Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Foto: Paul van Galen - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)