Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Klooster

Resultaten : 21

Filter(s): Provincie Friesland X


Terrein met de overblijfselen van het klooster Ferwerd

Ferwert, bij It Kleaster 1 en 3 Kleaster 1 2 bij It Kleaster 1 en 3 Ferwerderadiel, Friesland   

Terrein waarin de overblijfselen van het klooster Ferwerd. Datering: 11e eeuw. Lees verder >>

11e eeuw 1100 11e eeuw
archeologie

Verhoogde woonplaats

Berlikum, bij hoek Kleasterdyk en Klooster Anjum Kleasterdyk bij hoek Kleasterdyk en Klooster Anjum Menameradiel, Friesland   

Verhoogde woonplaats. Datering: Middeleeuwen. Lees verder >>

Middeleeuwen 1500 middeleeuwen
archeologie

't Klooster

Harlingen, Herenwaltje 4, Friesland   

Eenvoudige woning onder een groot zadeldak met de nrs 8/12. Negenruitsvensters. Lees verder >>

't Klooster

Harlingen, Herenwaltje 8, Friesland   

Eenvoudige woning onder een groot zadeldak met de nrs 4, 6, 10 en 12. Negenruitsvensters. Lees verder >>

Terrein met overblijfselen van het voorm. klooster Bethanië (Foswerd) te Ferwerd

Sexbierum, ten noorden van de Kammingadammen Kammingadammen ten noorden van de Kammingadammen Franekeradeel, Friesland   

Terrein waarin overblijfselen van het voormalige klooster Bethanie. Datering: 15e eeuw. Lees verder >>

15e eeuw 1500 15e eeuw
archeologie

Terrein met overblijfselen van het klooster Mariëngaarde

Hallum, bij Mariëngaarderweg 45 Mariëngaarderweg 45 2 bij Mariëngaarderweg 45 Ferwerderadiel, Friesland   

Terrein waarin de overblijfselen van het klooster Mariengaarde. Datering: 12e eeuw (gedeeltelijke bescherming, zie bijlage A). Lees verder >>

12e eeuw 1200 12e eeuw
archeologie

Terrein met resten van een klooster (mog. het Nesser Convent)

Niawier, ten noorden van De Singel Dongeradeel, Friesland   

Terrein waarin zich nog resten van een klooster bevinden. (Nesser Convent?). Datering: middeleeuws. Lees verder >>

Middeleeuwen 1500 middeleeuwen
archeologie

't Klooster

Harlingen, Herenwaltje 10, Friesland   

Eenvoudige woning onder een groot zadeldak met de nrs 4 t/m 8. Negenruitsvensters. Lees verder >>

't Klooster

Harlingen, Herenwaltje 6, Friesland      1 foto

Eenvoudige woning onder een groot zadeldak met de nrs 4 en 8 t/m 12. Negenruitsvensters. Lees verder >>

woonhuis

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Terp met overblijfselen van het voorm. Praemonstratenser klooster Mariendal te Lidlum

Oosterbierum, ten oosten van de Mûntsewei in de buurt van de Lidlumerwei Muntsewei ten oosten van de Mûntsewei in de buurt van de Lidlumerwei Franekeradeel, Friesland   

Terp uit de vroege middeleeuwen - late middeleeuwen en overblijfselen van het voormalige Praemonstratenser klooster "Mariendal" te Lidlum. Datering: 13e eeuw. Lees verder >>

13e eeuw 1300 13e eeuw
archeologie