Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Klooster

Resultaten : 1

Filter(s): Provincie Friesland X | Woonplaats Oosterbierum X


Terp met overblijfselen van het voorm. Praemonstratenser klooster Mariendal te Lidlum

Oosterbierum, ten oosten van de Mûntsewei in de buurt van de Lidlumerwei Muntsewei ten oosten van de Mûntsewei in de buurt van de Lidlumerwei Franekeradeel, Friesland   

Terp uit de vroege middeleeuwen - late middeleeuwen en overblijfselen van het voormalige Praemonstratenser klooster "Mariendal" te Lidlum. Datering: 13e eeuw. Lees verder >>

13e eeuw 1300 13e eeuw
archeologie