Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Klooster

Resultaten : 729


Voormalige kerk en klooster van Sint Andries

Maastricht, Achter de Barakken 31, Limburg      44 foto's

Voormalige kerk en klooster van Sint Andries, gewijd 1471. Eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor, XVc. Tegen de zuidzijde een kloostervleugel, XVIII, met een segmentboogingang en -vensters in h .. Lees verder >>

15e eeuw 1400 15e eeuw
kerkelijk gebouw

Foto: Cumulus form NL Wikipedia (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Bonnefantenklooster

Maastricht, Bonnefantenstraat 2, Limburg      8 foto's

Kerk en klooster der Bonnefanten. Kerk met klassicistische voorgevel uit 1709. Verder XVII. Thans museum. Lees verder >>

1686-1697/1707
kerkelijk gebouw

Foto: Galen, van (Fotograaf) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Boerderij 't Klooster

Soest, Eemstraat 16, Utrecht      61 foto's

Boerderij, grijsgepleisterd met rieten dak en v.m. karnmolen, dwarshuistype. Keuken met tegeltableaux, goed intact. Lees verder >>

boerderij

Foto: Gerard Dukker - G.J. Dukker - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Poortgebouw klooster Nieuwlicht

Utrecht, Laan van Chartroise 168, Utrecht      2 foto's

Poortgebouw op brug, omstreeks 1500, overblijfsels van het klooster Nieuw Licht. Lees verder >>

weg en waterwerk

Foto: Arjandb (CC-BY-SA-3.0)

Terrein met overblijfselen van het voorm. klooster Bethanië (Foswerd) te Ferwerd

Sexbierum, ten noorden van de Kammingadammen Kammingadammen ten noorden van de Kammingadammen Franekeradeel, Friesland   

Terrein waarin overblijfselen van het voormalige klooster Bethanie. Datering: 15e eeuw. Lees verder >>

15e eeuw 1500 15e eeuw
archeologie

Terrein met overblijfselen van het klooster Mariëngaarde

Hallum, bij Mariëngaarderweg 45 Mariëngaarderweg 45 2 bij Mariëngaarderweg 45 Ferwerderadiel, Friesland   

Terrein waarin de overblijfselen van het klooster Mariengaarde. Datering: 12e eeuw (gedeeltelijke bescherming, zie bijlage A). Lees verder >>

12e eeuw 1200 12e eeuw
archeologie

Terrein met een wierde en restanten van een middeleeuws klooster (Nieuwenklooster)

Bierum, Jukwerderweg Delfzijl, Groningen   

Terrein waarbinnen een terp alsmede de overblijfselen van een middeleeuws klooster. Datering terp: omstreeks begin jaartelling. Lees verder >>

Ca. begin jaartelling (wierde) 0001 ca. begin jaartelling (wierde)
archeologie

Terrein met een wierde en resten van een klooster

Ten Boer, H. Westerstraat Westerstraat H. Westerstraat Groningen   

Terrein waarin een wierde alsmede de overblijfselen van een middeleeuws klooster. Datering: omstreeks begin jaartelling. (Gedeeltelijke bescherming, zie bijlage-A). Lees verder >>

Ca. begin jaartelling (wierde) middeleeuwen (klooster) 0001 ca. begin jaartelling (wierde) middeleeuwen (klooster)
archeologie

Terrein met resten van een klooster (mog. het Nesser Convent)

Niawier, ten noorden van De Singel Dongeradeel, Friesland   

Terrein waarin zich nog resten van een klooster bevinden. (Nesser Convent?). Datering: middeleeuws. Lees verder >>

Middeleeuwen 1500 middeleeuwen
archeologie

Isabella van Leeuwarden: Remonstrantshof van Leeuwarden, gesticht ter plaatse van het voormalige Ursula klooster, overblijfsels van dit klooster in he ..

Haarlem, Ursulastraat 16A, Noord Holland      15 foto's

Remonstrantshof van Leeuwarden, gesticht ter plaatse van het v.m. Ursula klooster, omstreeks 1445 gebouwd, overblijfsels van dit klooster in het tegenwoordige gebouw opgenomen; houten deuromlijsting m .. Lees verder >>

Ca. 1445 / 1774 / 16e eeuw
gebouw

Foto: Gerard Dukker - G.J. Dukker - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)