Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Klooster broeders onbevlekte ontvangenis in Maastricht

Resultaten in en rond Maastricht : 25


Dominicanenkerk

Maastricht, Dominicanerkerkstraat 1, Limburg      67 foto's

Voormalige Dominicanenkerk en klooster. Kerk met basilicaal schip en veelhoekig gesloten koor, gewijd in 1294; de westelijke traveeën van het schip wat later; de O.L. Vrouwekapel aan de zuidzijde 15e .. Lees verder >>

Laatste kwart 13e eeuw 1275 laatste kwart 13e eeuw
kerkelijk gebouw

Foto: Minke Wagenaar from Amsterdam, NL (CC-BY-SA-2.0)

Voormalige kerk en klooster van Sint Andries

Maastricht, Achter de Barakken 31, Limburg      44 foto's

Voormalige kerk en klooster van Sint Andries, gewijd 1471. Eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor, XVc. Tegen de zuidzijde een kloostervleugel, XVIII, met een segmentboogingang en -vensters in h .. Lees verder >>

15e eeuw 1400 15e eeuw
kerkelijk gebouw

Foto: Cumulus form NL Wikipedia (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Elisabeth Gruytershuis

Maastricht, Sint Servaasklooster 8, Limburg      2 foto's

Inleiding Voormalig PENSIONAAT voor dames, thans bekend als het Elisabeth Gruytershuis, 1936. Gesitueerd in de gesloten wand van het St.Servaasklooster, aan de noordzijde van het kloostercomplex van .. Lees verder >>

1936
kerkelijk gebouw

Foto: Otter (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Noviciaatshuis, leenzaal, proosdij.

Maastricht, Sint Servaasklooster 8, Limburg      1 foto

Inleiding KLOOSTERONDERDEEL, bestaande uit een noviciaatshuis uit 1909-1910 van architect/aannemer J.Limpens, de gewelven plus voorgevel van de dertiende eeuwse hoge leenzaal en het restant van het p .. Lees verder >>

1909-1910
kerkelijk gebouw

Foto: Otter (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Kloosterkerk Zusters Onder de Bogen

Maastricht, Sint Servaasklooster 14, Limburg      1 foto

Inleiding Driebeukige neo-gothische KLOOSTERKERK, in 1899-1900 gebouwd dooraannemer J. Reggers, naar een ontwerp van architect Johannes Kayser en in opdracht van de Zusters Onder de Bogen. De kerk (g .. Lees verder >>

1899-1900
kerkelijk gebouw

Foto: Hoog, G. de (CC BY-SA 3.0 NL)

Poortgebouw kloostercomplex

Maastricht, Sint Servaasklooster 14, Limburg      2 foto's

Inleiding Neo-gothisch POORTGEBOUW van het kloostercomplex van de Zusters Onder de Bogen, 1870-1871, ook aangeduid als gebouw N, de Jozefbouw of de Bogeningang. Gesitueerd tussen de twaalfde eeuwse b .. Lees verder >>

1870-1871
kerkelijk gebouw

Foto: Hoog, G. de (Fotograaf) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Voormalige Gaverenpoort en later klooster der zgn. Meres Reparatrices. Gebouw met brede lijstgevel en koetspoort.

Maastricht, Kapoenstraat 21, Limburg      14 foto's

Voormalige Gaverenpoort, tegenwoordig klooster der zgn. Meres Reparatrices. Het gebouw heeft een eenvoudige brede lijstgevel, rechts voorzien van een koetspoort in een omlijsting van hardsteen met blo .. Lees verder >>

woonhuis

Foto: Otter (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Ruïne van het klooster de Beyerd of Sint-Josaphatsdal.

Maastricht, Brusselsestraat 38, Limburg      30 foto's

Klooster de Beyerd of Sint Josaphatsdal, gesloopt 1894. Belangrijke resten van de kerk met bovenkerk, uit 1479. Lees verder >>

1479-1509
kerkelijk gebouw

Foto: Otter (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

St.Lydwinahuis

Maastricht, Brusselsestraat 38, Limburg      1 foto

Inleiding In Nieuwe Bouwen in 1937 naar een ontwerp van architect A.J.N. Boosten uit Maastricht in opdracht van de Broeders der Onbevlekte Ontvangenis gebouwd ZIEKENPAVILJOEN genaamd Sint Lydwinahuis .. Lees verder >>

1937
gebouw

Foto: Otter (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

St.Aloysiusschool

Maastricht, Brusselsestraat 46, Limburg      1 foto

Inleiding In Eclectische stijl in 1907 naar een ontwerp van architect Joseph Hollman in opdracht van de G.A. Stans, Algemeen Overste van de Eerwaarde Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria .. Lees verder >>

1907
gebouw

Foto: Otter (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)