Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kerk

Resultaten : 107

Filter(s): Gemeente Sudwest-fryslan X


Hervormde kerk

Wons, Salverdastraat 4, Súdwest Fryslân, Friesland      2 foto's

Ned.Herv.Kerk. Op achtzijdig grondplan opgetrokken kerkgebouw bekroond door open koepeltje. De kerk bezit preekstoel van voor 1681. Fragmenten beeldhouwwerk tijdens de restauratie gevonden en tijdeli .. Lees verder >>

1728 (kerk) 1776 (klokkentoren) 1961-'62 (rest.)
kerkelijk gebouw

Foto: Gouwenaar (CC-Zero)

Pieltsjerke (hervormde kerk)

Gaastmeer, J.J.Hofstrjitte 14, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Herv. Kerk op kerkhof. In de Herv. Kerk eiken preekstoelkuip met achterschot en klankbord 17e eeuw; twee banken met paneelschotten. Eenklaviers orgel, in 1890 gemaakt door Bakker en Timmenga. Klokkes .. Lees verder >>

Vroege 19e eeuw 1810 vroege 19e eeuw
kerkelijk gebouw

Foto: Pa3ems (CC-BY-SA-3.0)

Hervormde kerk

Gauw, Boeijengastrjitte 43, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Eenvoudig kerkgebouw waarbij een zware nog wel 13e eeuwse toren, bij een ingrijpende verbouwing van de kerk ommetseld met klinkers. De kerk bezit een 17e eeuwse preekstoel. Eiken preekstoel 17e eeuws .. Lees verder >>

13e eeuw (toren) middeleeuwen (kerk) 19e eeuw (verb.)
kerkelijk gebouw

Foto: Pa3ems (CC-BY-SA-3.0)

Hervormde kerk, toren

Warns, Buorren 37, Súdwest Fryslân, Friesland   

Toren van de Ned. Herv. Kerk. 12e eeuwse tufstenen toren, versierd met spaarvelden en rondboogfriezen. Lees verder >>

12e eeuw 1729 (spits) 1200 12e eeuw 1729 (spits)
kerkelijk gebouw

Martinikerk (hervormde kerk)

Koudum, Smidsweg 2, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

HERV. KERK. In 1857 gebouwde kerk waarin de gehele 17e eeuwse inventaris van de toen afgebroken kerk is geplaatst t.w. preekstoel met wapens Aylva-Walta gedateerd op voet van de trapleuning 1643. Kop .. Lees verder >>

1857
kerkelijk gebouw

Foto: Pa3ems (CC-BY-SA-3.0)

Doopsgezinde kerk

Bolsward, Skilwyk 29, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

DOOPSGEZINDE KERK. Zaalvormig gebouwtje, welks voorgevel door een ondiep risaliet is geleed, hetwelk is door een tympaan. Omlijste ingang (alles midden 19e eeuw). Eenklaviers orgel in 1810 gemaakt doo .. Lees verder >>

Midden 19e eeuw 1850 midden 19e eeuw
kerkelijk gebouw

Foto: Pa3ems (CC-BY-SA-3.0)

Doopsgezinde Kerk

Hindeloopen, Tuinen 12, Súdwest Fryslân, Friesland      2 foto's

Doopsgezinde Kerk. 17e eeuws zaalgebouw onder zadeldak tegen topgevel aan de achterzijde. Top boven waterlijst, aan de zijden vlechtingen in top een pilaster. Blokjes rond topvenster. Twee spitsbo .. Lees verder >>

1653 (oorspr.) 1838 (verbouwing) 1931 (verbouwing)
kerkelijk gebouw

Foto: Gouwenaar (CC-Zero)

Kerk van Longerhouw (Hervormde kerk)

Longerhouw, Buren 2, Súdwest Fryslân, Friesland      6 foto's

Herv.Kerk. In de 18e eeuw herbouwd kerkgebouw bij rechtopgaande toren van kleine gele steen. Inwendig rijk gesneden preekstoelkuip met achterschot, klankbord; doophek, alles midden 18e eeuw. Orgel met .. Lees verder >>

1250-1300 (toren) 1757 (herb. kerk) 1300 1250-1300 (toren) 1757 (herb. kerk)
kerkelijk gebouw

Foto: G.Th. Delemarre - G.Th. Delemarre - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Hervormde kerk

Lollum, Kerkstraat 1, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Ned.Herv.Kerk. 13e eeuws bakstenen kerkje met halfrond gesloten koor; in 19e eeuw gepleisterd en van toren voorzien. Inwendig preekstoel, doophek,twee familiebanken, gesneden wangen van banken. Orgel .. Lees verder >>

13e eeuw 1883 (toren, westgevel) 19e eeuw (bepleistering, verb.) 1300 13e eeuw 1883 (toren, westgevel) 19e eeuw (bepleistering, verb.)
kerkelijk gebouw

Foto: Jan Dijkstra (CC-BY-3.0)

Gereformeerde kerk, orgel

Oosthem, Nessenwei 28, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Gereformeerde Kerk, vanwege Eenklaviers orgel in neo-barokke kas, in 1840 gemaakt voor de Doopsgezinde Kerk te Heerenveen door L. van Dam en Zonen. In 1900 geplaatst in Oosthem. Lees verder >>

1840 (orgel) 1897 (kerk) 1900 (plaatsing orgel)
kerkelijk gebouw