Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kerk

Resultaten : 50

Filter(s): Gemeente Littenseradiel X


Hervormde kerk op kerkhof

Waaksens, Buorren 9, Littenseradiel, Friesland      1 foto

Herv. KERK op Kerkhof. In aanleg nog wel 13e eeuws kerkgebouw met halfrond gesloten koor. Boven de ingang in de noordgevel cartouche met wapens en inschrift betreffende herstellingen in 1742. In de ke .. Lees verder >>

13e eeuw
kerkelijk gebouw

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Martinikerk op omheind kerkhof

Itens, Tsjerkebuorren 1, Littenseradiel, Friesland      1 foto

Herv. Kerk op omheind kerkhof. In de kerk 17e eeuwse preekstoel met kornispanelen en twee 19e eeuwse tekstbordjes. Orgel in 1876 gemaakt door W. Hardorff. In de dakruiter een klok van Stephanus, 131 .. Lees verder >>

1804-'06 1842 (toren) 1806 1804-'06 1842 (toren)
kerkelijk gebouw

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Johanneskerk Hervormde kerk, toren en kerkhof

Wjelsryp, Lytse Buorren 3, Littenseradiel, Friesland      10 foto's

Herv. KERK, TOREN EN KERKHOF. Eenbeukig bakstenen schip met gesloten koor, door siernissen ter weerszijden van de vensters en de kraalprofiel en daaraan meest westelijke voorbeeld van 13e eeuws romano .. Lees verder >>

Begin 12e eeuw (toren, later verhoogd) 1225-1250 (kerk) 1200 begin 12e eeuw (toren, later verhoogd) 1225-1250 (kerk)
kerkelijk gebouw

Foto: G.Th. Delemarre - G.Th. Delemarre - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Hervormde kerk, hekwerk om kerkhof

Bears, Tsjerkepaad 3, Littenseradiel, Friesland      2 foto's

Op stenen muurtje rustend ijzeren hekwerk in eenvoudige laat 19e eeuwse vormen (ronde gecanneleerde balusters en gepunte spijlen), dat kerkhof aan drie zijden omheint. Lees verder >>

Late 19e eeuw 1900 late 19e eeuw
overig

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kerk van Kubaard

Kûbaard, Tsjerkebuorren 5, Littenseradiel, Friesland      8 foto's

Herv. Kerk op kerkhof. Laatgotisch kerkgebouw met vijfzijdige sluiting, de muren verankerd door trekbalken en korbeels met gestoken sleutelstukken. In de kerk lambrizering, 17e eeuwse preekstoel met a .. Lees verder >>

Oorspr. 15e eeuw waarsch. 1857 (bepleistering) 1885 (toren) 1500 oorspr. 15e eeuw waarsch. 1857 (bepleistering) 1885 (toren)
kerkelijk gebouw

Foto: http://picasaweb.google.com/molenaarserf (CC-BY-3.0)

Kerk van Huins en kerkhof

Húns, Húns 1, Littenseradiel, Friesland      9 foto's

Herv.Kerk en kerkhof. Klein eenbeukig kerkgebouw van baksteen met halfronde sluiting, 15e eeuws met dakruiter boven de westgevel. In de kerk 17e eeuwse preekstoel, doophek en twee banken met bollen op .. Lees verder >>

15e/16e eeuw (kern) 18e eeuw (noordgevel) ca. 1880 (toren, ommetseling) 1600 15e/16e eeuw (kern) 18e eeuw (noordgevel) ca. 1880 (toren, ommetseling)
kerkelijk gebouw

Foto: http://picasaweb.google.com/molenaarserf/ (CC-BY-3.0)

Johannes de Doperkerk (Hervormde kerk) met toren en kerkhof

Hilaard, Skilpaed 1, Littenseradiel, Friesland      1 foto

Herv. Kerk, toren en kerkhof. Gotisch eenbeukig kerkgebouw met toren welks zadeldak gevat is tussen in- en uitgezwenkte topgevels. In de kerk marmeren epitaaf voor Hobbe van Aylva en talrijke zerken; .. Lees verder >>

Begin 13e eeuw (toren) 15e/16e eeuw (kerk) 18e eeuw (geveltop toren) 1225 begin 13e eeuw (toren) 15e/16e eeuw (kerk) 18e eeuw (geveltop toren)
kerkelijk gebouw

Foto: Galen, Paul van (CC BY-SA 3.0 NL)

Hervormde kerk en kerkhof

Iens, Van Burmaniawei 3, Littenseradiel, Friesland   

Herv. Kerk en Kerkhof. Schilderachtig gelegen in aanleg 13e eeuws kerkje, in 1874 vernieuwd met uitzondering van een gedeelte aan de noordzijde; westelijke zadeldaktoren, in de kern ook nog wel 13e ee .. Lees verder >>

13e eeuw vernieuwd in 1874 en 1852 1300 13e eeuw vernieuwd in 1874 en 1852
kerkelijk gebouw

Ursulakerk (Hervormde kerk) op kerkhof

Wjelsryp, Lytse Buorren 2, Littenseradiel, Friesland   

Herv. KERK op Kerkhof. Dorpskerk blijkens de laatgotische kap middeleeuws van opzet, doch later vernieuwd of wat betreft de zuidmuur bemetseld. Het inwendige van de kerk werd in 1758 verbeterd. Uit di .. Lees verder >>

Oorspr. ca. 1200 verm. 18e eeuw (noordgevel) verm. 1892 (toren, ommetseling kerk) 1200 oorspr. ca. 1200 verm. 18e eeuw (noordgevel) verm. 1892 (toren, ommetseling kerk)
kerkelijk gebouw

Hervormde kerk en toren

Spannum, Tsjerkebuorren 8, Littenseradiel, Friesland      2 foto's

Herv. KERK EN TOREN op kerkhof. In aanleg laatgotisch gebouw waarvan de koorsluiting en zuidmuur in de tweede helft van de 19e eeuw vernieuwd of bemetseld zijn. Zware westtoren met nissengeleding in d .. Lees verder >>

Eind 15e eeuw (toren) ca. 1500 (kerk) 1726 (top toren) 1742 (herstel toren) 1850-1900 (beklamping koor en zuidgevel) 1500 eind 15e eeuw (toren) ca. 1500 (kerk) 1726 (top toren) 1742 (herstel toren) 18 ..
kerkelijk gebouw

Foto: http://picasaweb.google.com/molenaarserf/ (CC-BY-3.0)