Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kerk van offingawier kerktoren kerkhof

Resultaten : 4878


Kerk van Offingawier. Kerktoren, kerkhof

Offingawier, Fiifgeawei 6, Súdwest Fryslân, Friesland      5 foto's

N.H. Kerktoren op kerkhof. Lees verder >>

19e eeuw 1882 (verb.) 1900 19e eeuw 1882 (verb.)
kerkelijk gebouw

Foto: Michielverbeek (CC-BY-SA-3.0)

Kerktoren

Afferden, Schoolstraat 10, Druten, Gelderland      12 foto's

Kerktoren. Op hooggelegen Kerkhof aan het eind van de Kerkweg 10. Ruine van de 14e eeuwse, geheel uit baksteen opgetrokken, toren der in 1838 gesloopte parochiekerk. Gekoppelde galmgaten met bakstenen .. Lees verder >>

14e eeuw (bouw) 1838 (gesloopt)
kerkelijk gebouw

Foto: Havang(nl) (CC-BY-SA-3.0)

Kerktoren van Westermeer

Joure, Geert Knolweg 4, Skarsterlân, Friesland      4 foto's

Voorm. kerktoren van Westermeer, thans op het kerkhof van Joure. Bakstenen toren waarschijnlijk 16e eeuws in drie geledingen opgetrokken waarvan de benedenste versierd met vanouds gepleisterd nissen. Lees verder >>

Mog. 14e eeuw 1400 mog. 14e eeuw
kerkelijk gebouw

Foto: Gerard Dukker - G.J. Dukker - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kerktoren van Schillaard op kerkhof

Mantgum, Skillaerd 2, Littenseradiel, Friesland      10 foto's

Toren op kerkhof. Op kerkhof staande bakstenen toren, verdeeld in twee geledingen versierd door pilasters en Ionische kapitelen in renaissance-trant, midden XVI eeuw. In de noord- en zuidmuur telkens .. Lees verder >>

Mog. 1567 1567 mog. 1567
kerkelijk gebouw

Foto: Pa3ems (CC-BY-SA-3.0)

Kerktoren van Miedum

Miedum, Canterlânswei 8, Leeuwarden, Friesland      2 foto's

Toren van de voormalige kerk op verhoogd kerkhof door boomsingel omgeven. Klokkestoel met klok van anonieme gieter uit de 15e eeuw, diam. 71,4 cm. Lees verder >>

14e of 15e-eeuws (kern) 19e eeuw (ommetseling) 1956 (restauratie)
kerkelijk gebouw

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Hervormde kerk, toren - klokkestoel

Folsgare, Tsjaerddyk 53, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Herv. Kerktoren op Kerkhof. Klokkestoel met klok van G. van Wou en J. ter Steghe, 1532, diam. 94 cm. Lees verder >>

Mog. 13e eeuw 1963 (rest.) 1300 mog. 13e eeuw 1963 (rest.)
kerkelijk gebouw

Foto: Galen, Paul van (CC BY-SA 3.0 NL)

Kerktoren van Nijemirdum

Nijemirdum, Lyklamawei 18, Gaasterlân Sleat, Friesland      1 foto

Op het kerkhof de toren van de in de 19e eeuw gesloopte kerk; in drie geledingen opgaande bakstenen toren met korte spits. Klokkenstoel met klok van Petit en Fritsen, 1960, diam. 71,6 cm. Het betreft .. Lees verder >>

Mog. 1350-1400 15e eeuw (verh.) 1974 (rest.) 1400 mog. 1350-1400 15e eeuw (verh.) 1974 (rest.)
kerkelijk gebouw

Foto: Willemjans (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Hervormde kerk, toren

Oosthem, De Cingel 1, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

N.H. Kerktoren op kerkhof. Mechanisch torenuurwerk Gebr. van Bergen, Midwolda, 1915, later voorzien van electrische opwinding. Lees verder >>

1915 (torenuurwerk)
kerkelijk gebouw

Foto: Jan dijkstra (CC-BY-SA-3.0)

Kerktoren van Firdgum Toren op kerkhof

Firdgum, Camstrawei 7, Franekeradeel, Friesland      3 foto's

Toren op kerkhof. Op het verhoogde kerkhof staat sedert 1794 alleen nog de bakstenen toren uit drie geledingen bestaande en door een zadeldak gedekt. Klokkestoel met klok van N. Warnerus?, 1481, diam. .. Lees verder >>

13e eeuw 1922 (rest.) 1986 (rest.) 1300 13e eeuw 1922 (rest.) 1986 (rest.)
kerkelijk gebouw

Foto: pa3ems|pa3ems (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Kerktoren van Aegum op kerkhof

Eagum, Master Wybrensdyk 1, Boarnsterhim, Friesland      13 foto's

Toren op Kerkhof. Op een verhoogd, door een voetpad omgeven kerkhof staande, wellicht nog 13e eeuwse toren. Boven de ingang aan de westzijde steen met 1717. Klokkenstoel met klok van anonieme gieter u .. Lees verder >>

Mog. 13e eeuw 1983 (rest.) 1300 mog. 13e eeuw 1983 (rest.)
kerkelijk gebouw

Foto: http://picasaweb.google.com/molenaarserf/ (CC-BY-3.0)