Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kasteel medemblik of radboud

Resultaten : 530

Filter(s): Provincie Friesland X


kasteel buitenplaats

Oentsjerk, Rengersweg 98, Tytsjerksteradiel, Friesland   

Omschrijving KWEEKBAK (9) op rechthoekige plattegrond, de langszijden vier lagen baksteen hoog, de bovenkanten met cement aangestreken, puntgeveltje aan de noordkant, een dito afgebrokkeld aan de zui .. Lees verder >>

kasteel buitenplaats

Camminghahuis of Sjaerdemahuis

Franeker, Voorstraat 2, Franekeradeel, Friesland      100 foto's

Cammingha- of Sjaerdemahuis. Uit gedeeltelijk opnieuw gebruikte rode en gele baksteen opgetrokken complex, bestaande uit twee ten opzichte van elkaar verspringende delen, die elk worden gedekt door e .. Lees verder >>

Rond 1400 (oorspr.) midden 15e eeuw (westdeel) late 15e eeuw (houtskelet en kap) begin 16e eeuw (oostdeel) 1969-'72 (restauratie) 1400 rond 1400 (oorspr.) midden 15e eeuw (westdeel) late 15e eeuw (hou ..
kasteel buitenplaats

Foto: Bouwe Brouwer (CC-BY-SA-2.5,2.0,1.0)

Poptaslot (Heringastate)

Marsum, Slotleane 1, Menameradiel, Friesland      26 foto's

Heringastate of z.g. Popta-slot. In 1906-'08 sterk gerestaureerde in aanleg 16e-eeuwse stins, in de 17e eeuw gewijzigd, in de 18e eeuw met een vleugel vergroot. Poortgebouw uit 1631 met door trappen .. Lees verder >>

1500-1550 1631 (ingangstoren) 1780 (uitbr.) 19e eeuw (uitbr.) 1906-'08 (rest.) kort daarna: serre 1550 1500-1550 1631 (ingangstoren) 1780 (uitbr.) 19e eeuw (uitbr.) 1906-'08 (rest.) kort daarna: serre
kasteel buitenplaats

Foto: http://picasaweb.google.com/molenaarserf (CC-BY-3.0)

tuin park landgoed

Oentsjerk, Rengersweg 98, Tytsjerksteradiel, Friesland   

Omschrijving De EENDENGROT (7) uit circa 1890 aan de vijveroever achter het huis is in de kern een laag en klein, in gele baksteen gebouwd optrekje op rechthoekige plattegrond en omhuld met onregelm .. Lees verder >>

tuin park landgoed

Vijversburg, zonnewijzer

Hurdegaryp, Rijksstraatweg 10, Tytsjerksteradiel, Friesland      10 foto's

ZONNEWIJZER. Hardstenen 17e- of vroeg 18e-eeuwse zonnewijzer, bestaande uit een rechthoekige door voluten geflankeerde steen met kuifstuk met gebeeldhouwde acanthusbladeren. In het kuifstuk de tekst:" .. Lees verder >>

17e of vroege 18e eeuw 1810 17e of vroege 18e eeuw
tuin park landgoed

Foto: Koning, J.P. de (CC BY-SA 3.0 NL)

Glinstra State

Burgum, Schoolstraat 83, Tytsjerksteradiel, Friesland      4 foto's

Glinstra State, landhuis uit het tweede kwart van de 19e eeuw met halfrond gesloten vensters. Lees verder >>

1855
kasteel buitenplaats

Foto: Andrys Stienstra (CC-BY-SA-3.0)

Poortgebouw Sickema State (restant)

Herbaijum, Rijksweg 4, Franekeradeel, Friesland   

Op het terrein van de boerderij staat een restant van een poortgebouw op de gracht. Lees verder >>

Mog. 16e eeuw 1975 (herstel) 1600 mog. 16e eeuw 1975 (herstel)
kasteel buitenplaats

Martenastate 1 Martenastate, hoofdgebouw

Koarnjum, Swarte Singel 2, Leeuwarderadeel, Friesland      1 foto

Omschrijving onderdeel 1: HOOFDGEBOUW (Martenastate). Het hoofdgebouw is gelegen op een omgracht terrein en opgetrokken in 1899-1900 naar ontwerp van de Leeuwarder architect W.C. de Groot ter vervan .. Lees verder >>

1899-1900
kasteel buitenplaats

Foto: Kasteelbeer (CC-BY-SA-3.0-NL)

Haskerazathe, koetshuis

Jelsum, Haskedyk 2, Leeuwarderadeel, Friesland   

Inleiding Het KOETSHUIS met paardenstalling van de boerderij Haskerazathe is onder Overgangsarchitectuur gebouwd. Hoewel hiervan geen bouwdatum en architect bekend zijn, bestaat op stilistische gron .. Lees verder >>

Ca. 1900-1920 1920 ca. 1900-1920
kasteel buitenplaats

Oranjestein 03 Oranjestein, koetshuis met schuur

Oranjewoud, Van Limburg Stirumweg 2, Heerenveen, Friesland      10 foto's

Omschrijving onderdeel 3: koetshuis met schuur Van Limburg Stirumweg 2a; 3.1 KOETSHUIS (XIXbc; ontwerper onbekend): witgepleisterd min of meer vierkant gebouw van één bouwlaag onder omgaand schild .. Lees verder >>

19e eeuw 1900 19e eeuw
kasteel buitenplaats

Foto: Heins, IJ.Th. (CC BY-SA 3.0 NL)