Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hervormde kerk

Resultaten : 36

Filter(s): Gemeente Dongeradeel X


Klokkenstoel bij Hervormde kerk

Hiaure, Hantumerwei 4, Dongeradeel, Friesland      2 foto's

De Hervormde kerk uit 1869 die zelf niet op de lijst wordt geplaatst, bezit een klokkenstoel met klok van anonieme gieter uit de 15e eeuw?, diam. 66 cm. Mechanisch torenuurwerk, eerste kwart 20e eeuw .. Lees verder >>

15e eeuw (klok) 17e en 18e eeuw (twee grafzerken) 1869 (kerk) 1900-1925 (uurwerk) 1979-'80 (rest. uurwerk)
kerkelijk gebouw

Foto: Gouwenaar (PD)

Toren van de hervormde kerk (Mariakerk)

Wierum, Tsjerkeplein 4 Dongeradeel, Friesland      11 foto's

Toren van Hervormde Kerk. Zeer oude, deels tufstenen, toren met aangrenzende ruimten een z.g. gereduceerd westwerk vormend. Klokkestoel met klok van G. Gregori, 1611, diam. 88 cm. Mechanisch torenuurw .. Lees verder >>

Ca. 1200 17e en 18e eeuw (verb.) 1819 (zadeldak) 1984 (rest.) 1200 ca. 1200 17e en 18e eeuw (verb.) 1819 (zadeldak) 1984 (rest.)
kerkelijk gebouw

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Hervormde kerk

Niawier, Tsjerkepaad 4, Dongeradeel, Friesland      1 foto

In 1678 uit oud materiaal herbouwd kerkje; omlijste ingang aan de noordzijde met steen waarin inscriptie betreffende de bouw. In de kerk eenvoudige preekstoel XVIII, vier 17 eeuwse zerken, twee tekstb .. Lees verder >>

1678
kerkelijk gebouw

Foto: Theun at fy.wikipedia (CC-BY-SA-3.0-migrated)

Sint-Vituskerk (Hervormde Kerk)

Wetsens, Opgong 1, Dongeradeel, Friesland      2 foto's

Herv. Kerk. Nog deels uit tufsteen bestaand romaans kerkje waarvan de koorsluiting mooi versierd is met deels rood-zandstenen kolonetten, en platen in door boogfriezen afgesloten spaarvelden. Gotische .. Lees verder >>

1100-1150 (koor) 1150-1200 (schip) 13e eeuw (uitbr. schip) 16e eeuw (ingang, verb.) 1836 (vensters koor) 1842 (herb. westgevel) 1973-'74 (rest.) 1150 1100-1150 (koor) 1150-1200 (schip) 13e eeuw (uitbr ..
kerkelijk gebouw

Foto: Sigibert (CC-BY-SA-3.0-migrated)

Hervormde kerk

Metslawier, Tsjerkebuorren 7, Dongeradeel, Friesland      2 foto's

Herv. Kerk en Toren. Ter plaatse ener middeleeuwse kerk in 1776 opgetrokken kerkje met ingebouwde toren. In de kerk preekstoel, en herenbank, XVIII; twee grote zerken, een door mr B.G. XVI en een XVI .. Lees verder >>

1776 1925 (herst. toren)
kerkelijk gebouw

Hervormde kerk van Engwierum

Engwierum, Tsjerkepaad 1, Dongeradeel, Friesland      26 foto's

Herv. Kerk en Toren. Bescheiden driezijdig gesloten zaalkerkje in 1746 opgetrokken tegen 13e eeuwse toren door zadeldak beëindigd bij het optrekken van de 18e eeuwse kerk. Inwendig fraaie bewerkte 18 .. Lees verder >>

Mog. 13e eeuw mog. 14e eeuw (verhoging toren) 1746 (kerk, verb. toren) 1822 (verb. kerk) 1300 mog. 13e eeuw mog. 14e eeuw (verhoging toren) 1746 (kerk, verb. toren) 1822 (verb. kerk)
kerkelijk gebouw

Foto: Gouwenaar (PD)

Petruskerk, hervormde kerk en toren

Jouswier, Bergsmawei 3, Dongeradeel, Friesland      30 foto's

Herv. Kerk en Toren. Slechts door enkele boerenbehuizingen omgeven vierzijdig gesloten kerkje, wellicht 14e eeuws, thans bepleisterd. Wat jongere later nog ommetselde toren. Inwendig twee grote rouwka .. Lees verder >>

13e eeuw 1557 (kerk) 1752 (toren) 1823 en 1858 (verb.) 1915 (beklamping toren) 1978 en 1987 (rest.) 1300 13e eeuw 1557 (kerk) 1752 (toren) 1823 en 1858 (verb.) 1915 (beklamping toren) 1978 en 1987 (re ..
kerkelijk gebouw

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Hervormde kerk, toren

Holwerd, Tsjerkestrjitte 11, Dongeradeel, Friesland      2 foto's

Toren van de Ned.Herv.Kerk, nog 13e eeuws met latere spits. Klokkenstoel met gelui van twee klokken, waarvan één van J. Balthasar, 1653, diam. 146,3 cm. en een moderne klok. Mechanisch torenuurwerk .. Lees verder >>

1200-1250 verm. 1661 (spits) 1739 (herstel) 1250 1200-1250 verm. 1661 (spits) 1739 (herstel)
kerkelijk gebouw

Foto: Gouwenaar (PD)

Hervormde kerk, toren

Waaxens, Tsjessenswei 6, Dongeradeel, Friesland      1 foto

Toren van de Ned.Herv.Kerk. Ingebouwde toren, waarvan de oostmuur resten vertoonde van een z.g. gereduceerd westwerk. Klokkestoel met klok van Johannis, 1441, diam. 80 cm. Mechanisch torenuurwerk, eer .. Lees verder >>

Ca. 1200 (oostmuur) 1400-1450 (inbouw onderzijde) 17e eeuw (vernieuwing oostz.) 1815 (vernieuwing westz.) 1893 (beklamping) 1200 ca. 1200 (oostmuur) 1400-1450 (inbouw onderzijde) 17e eeuw (vernieuwing ..
kerkelijk gebouw

Foto: Galen, Paul van (CC BY-SA 3.0 NL)

Hervormde kerk

Brantgum, Ids Wiersmastrjitte 4, Dongeradeel, Friesland      4 foto's

Herv. Kerk. Door zware bepleistering moeilijk dateerbaar kerkgebouw. De steunberen waarvan enkele de oorspronkelijke vorm behouden schijnen te hebben en de vensters in de koorsluiting doen het gebouw .. Lees verder >>

12e eeuw (schip) 15e eeuw (uitbr.) 1543 (uitbr.) 1876-'77 (geveltoren) 1972-'73 (rest.) 1200 12e eeuw (schip) 15e eeuw (uitbr.) 1543 (uitbr.) 1876-'77 (geveltoren) 1972-'73 (rest.)
kerkelijk gebouw

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)