Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Heilig hartklooster

Resultaten : 13

Filter(s): Woonplaats Steyl X


Heilig Hartklooster: mariabeeld

Steyl, Zustersstraat 20, Venlo, Limburg   

Omschrijving complexonderdeel 5 MARIABEELD in de kloostertuin met -park behorende bij het Heilig Hartklooster van de Missiezusters te Steyl. Waardering complexonderdeel 5 Het Mariabeeld in de kloo .. Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Heilig Hartklooster: 14 kruiswegstaties

Steyl, Zustersstraat 20, Venlo, Limburg   

Omschrijving complexonderdeel 6 Veertien KRUISWEGSTATIES in de kloostertuin met -park behorende bij het Heilig Hartklooster van de Missiezusters te Steyl. De staties dateren uit, naar schatting, 1950 .. Lees verder >>

Ca. 1950
kerkelijk gebouw

Heilig Hartklooster: tuinhuis

Steyl, Zustersstraat 20, Venlo, Limburg   

Complexonderdeel 10 Houten TUINHUIS bij de parkeerplaats in de kloostertuin met -park behorende bij het Heilig Hartklooster van de Missiezusters te Steyl. Waardering complexonderdeel 10 Het houten .. Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Heilig Hartklooster: ommuurde begraafplaats

Steyl, Zustersstraat 20, Venlo, Limburg   

Omschrijving complexonderdeel 4 Ommuurde BEGRAAFPLAATS met eenvormige gietijzeren grafkruisen in de kloostertuin met -park behorende bij het Heilig Hartklooster van de Missiezusters te Steyl. De begr .. Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Heilig Hartklooster: lourdesgrot met beelden van H. Maria en Bernadette de Soubirous

Steyl, Zustersstraat 20, Venlo, Limburg   

Omschrijving complexonderdeel 7 LOURDESGROT met beelden van H. Maria en Bernadette de Soubirous in de kloostertuin met -park behorende bij het Heilig Hartklooster van de Missiezusters te Steyl. Waar .. Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Heilig Hartklooster: voormalige timmerwerkplaats met woonhuis

Steyl, Zustersstraat 20, Venlo, Limburg   

Complexonderdeel 8 Voormalige TIMMERWERKPLAATS MET WOONHUIS voor gezellen in de kloostertuin met -park behorende bij het Heilig Hartklooster van de Missiezusters te Steyl. Een dergelijke timmerwerkpl .. Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Heilig Hartklooster: borstbeeld van Arnold Janssen

Steyl, Zustersstraat 20, Venlo, Limburg   

Complexonderdeel 9 BORSTBEELD van Arnold Janssen op manshoge sokkel in de kloostertuin met -park behorende bij het Heilig Hartklooster van de Missiezusters te Steyl. Waardering complexonderdeel 9 H .. Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Heilig Hartklooster: beeld van Christus als goede herder

Steyl, Zustersstraat 20, Venlo, Limburg   

Omschrijving complexonderdeel 3 BEELD VAN CHRISTUS ALS GOEDE HERDER in de kloostertuin met -park behorende bij het Heilig Hartklooster van de Missiezusters te Steyl. Het beeld staat centraal op een g .. Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Heilig Hartklooster: kloostertuin met park

Steyl, Zustersstraat 20, Venlo, Limburg   

Omschrijving complexonderdeel 2 De hoofdvorm van KLOOSTERTUIN MET -PARK is rechthoekig; west- en oostzijde vormen de korte zijden van deze rechthoek. De belangrijke gebouwen staan aan de westzijde v .. Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Heilig Hartklooster

Steyl, Zustersstraat 20, Venlo, Limburg   

Omschrijving complexonderdeel 1: Het HEILIG HARTKLOOSTER, klooster van de Missiezusters (SSpS) te Steyl bestaat voor het merendeel uit verschillende vleugels van vier bouwlagen met kap en bevat teven .. Lees verder >>

1904
kerkelijk gebouw