Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Haven

Resultaten : 30

Filter(s): Provincie Friesland X


Dwarshuisboerderij met voorhuis tussen twee topgevels met geblokte kroonlijst onder zadeldak met schoorstenen met borden

Rottevalle, Haven 3, Smallingerland, Friesland      4 foto's

Boerderij met dwars voorhuis onder zadeldak tussen twee topgevels bekroond door schoorstenen met borden; geblokte kroonlijst. Lees verder >>

Vroege 19e eeuw 1810 vroege 19e eeuw
boerderij

Foto: Gouwenaar (PD)

Oude Sluis (voorm. zeekeersluis)

Lemmer, Oudesluis 2, Lemsterland, Friesland      1 foto

Voormalige sluis met stichtingssteen. Lees verder >>

1618 1838 (verb.)
weg en waterwerk

Foto: Wal, A.J. van der (CC BY-SA 3.0 NL)

Kaden en walmuren langs de binnengrachten

Franeker, Stadscentrum Franekeradeel, Friesland   

Kaden en walmuren langs de binnengrachten welke van belang zijn wegens oudheidkundige waarde. Lees verder >>

weg en waterwerk

Helling De Helling

Joure, Zijl 19, Skarsterlân, Friesland      2 foto's

Woonhuis met scheepswerf. Het geheel is een karakteristiek geheel voor het typisch friese ambacht van jachtbouw. Lees verder >>

weg en waterwerk

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Potmarge

Leeuwarden, Afwateringsloop Potmarge langs de Weaze Friesland   

Een afwateringsloop buiten de latere grachten, oorspronkelijke voortzetting van het water langs de Weaze. Lees verder >>

weg en waterwerk

Doopsgezinde Kerk

Rottevalle, Haven 16, Smallingerland, Friesland      3 foto's

Doopsgezinde Kerk. Eenvoudige zaalgebouw blijkens gevelsteen uit 1838. Twee windvanen, een schip en een paard. Lees verder >>

1838
kerkelijk gebouw

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Stadsgracht

Sneek, rondom oude stad Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Het water van de Stadsgracht. Lees verder >>

Vanaf 1492 1492 vanaf 1492
weg en waterwerk

Foto: Johan Weenink (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Binnenstadsgrachten

Sneek, Hoogend Kleinzand Grootzand Leeuwenburg Suupmarkt Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Water van de grachten langs Hoogend, Kleinzand, Grootzand, Leeuwenburg en Suupmarkt. Lees verder >>

13e eeuw 1300 13e eeuw
weg en waterwerk

Hoekpand aan de haven met ingezwenkte afgeknotte gevel aan de Commandeurstraatzijde en aan de havenzijde erker en zijtuin

West Terschelling, Commandeurstraat 1, Terschelling, Friesland      1 foto

Aardig gelegen hoekpand aan de haven, 1859 gesticht blijkens eerste steen. Aan de Commandeurstraat ingezwenkte afgeknotte gevel, aan de havenzijde erker en zijtuin met geboomte. Lees verder >>

1859
woonhuis

Foto: MarcoSwart (CC-BY-SA-3.0)

Rolpalen Twee rolpalen

Stavoren, Havenweg 26, Súdwest Fryslân, Friesland   

Inleiding Aan de westzijde van de twee oost-west gericht havendammen van de haven van Stavoren staan twee ROLPALEN ofwel draaipalen. Deze dateren vermoedelijk van omstreeks 1880-1884, de jaren waarin .. Lees verder >>

Ca. 1880-1884 1884 ca. 1880-1884
weg en waterwerk