Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Brug

Resultaten : 17

Filter(s): Woonplaats Houten X


Heemstede: toegangsbrug naar het huis

Houten, Heemsteedseweg 26, Utrecht      1 foto

TOEGANGSBRUG NAAR HET HUIS. De brug die toegang geeft tot het huis, wordt gedragen door bakstenen pijlers, die mogelijk resten zijn van de oorspronkelijke driedubbele boogbrug. De brug is voorzien van .. Lees verder >>

tuin park landgoed

Foto: Kasteelbeer (CC-BY-SA-3.0-NL)

werk aan de groeneweg

houten, werk aan de groeneweg utrecht   

Cluster 62. Betonnen brug. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding BETONNEN BRUG uit 1938, als onderdeel van civiele en / of militaire verkeersinfrastructurele werken behorend bij de lineaire en accesv .. Lees verder >>

fort, vesting en -onderdelen

gedekte gemeenschapsweg met inundatiekanaal

houten, gedekte gemeenschapsweg met inundatiekanaal utrecht   

Cluster 58. Vaste IJzeren Brug. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding VASTE IJZEREN BRUG als onderdeel van civiele en / of militaire verkeersinfrastructurele werken behorend bij het Inundatiekanaal t .. Lees verder >>

fort, vesting en -onderdelen

Heemstede: zuidelijke brug tussen voorplein en singel

Houten, Heemsteedseweg 26, Utrecht      2 foto's

ZUIDELIJKE BRUG TUSSEN VOORPLEIN EN SINGEL. Houten plankier aan de uiteinden rustende op een bakstenen pijler met laat 17e-eeuwse gietijzeren balustrade. Lees verder >>

Laat 17e eeuw (balustrade)
tuin park landgoed

Foto: Antonietti, J.P.A. (CC BY-SA 3.0 NL)

Heemstede: noordelijke brug tussen voorplein en singel

Houten, Heemsteedseweg 26, Utrecht      2 foto's

NOORDELIJKE BRUG TUSSEN VOORPLEIN EN SINGEL. Houten plankier aan de uiteinden rustende op een bakstenen pijler met laat 17e-eeuwse gietijzeren balustrade. Lees verder >>

Laat 17e eeuw (balustrade)
tuin park landgoed

Foto: Antonietti, J.P.A. (CC BY-SA 3.0 NL)

fort honswijk

houten, fort honswijk utrecht   

Cluster 61. Inundatiesluis/keersluis met brug. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding INUNDATIESLUIS / KEERSLUIS MET BRUG als militair-waterbouwkundig onderdeel van de inundatiemiddelen voor het gebie .. Lees verder >>

fort, vesting en -onderdelen

lunet aan de snel

houten, lunet aan de snel utrecht   

Cluster 60. Lunetaanleg met aardwerken, waarin open caponniƩre, resten van geschutopstelplaatsen, natte gracht met buitenoevers, met (omleidings- en onderhouds-) wegen en met door grenspalen aangedu .. Lees verder >>

fort, vesting en -onderdelen

werk aan de waalse wetering

houten, werk aan de waalse wetering utrecht   

Cluster 57. Fortaanleg met aardwerken, emplacementen, gracht, wegen en militaire landsgrond. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding FORTAANLEG MET AARDWERKEN, EMPLACEMENTEN, GRACHT, WEGEN EN MILITAIRE .. Lees verder >>

fort, vesting en -onderdelen

tankhindernis

houten, werk aan de groeneweg utrecht   

Cluster 62. Tankversperring. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding RESTEN TANKVERSPERRING als overblijfsel van een kort voor de Tweede Wereldoorlog op en in de Achterdijk aangebrachte hindernis tegen .. Lees verder >>

versperring

fort honswijk

houten, fort honswijk utrecht   

Cluster 61. Restant inundatiesluis. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding RESTANT INLAAT-, INUNDATIESLUIS / KEERSLUIS als militair-waterbouwkundig onderdeel van de inundatiemiddelen voor het gebied t .. Lees verder >>

fort, vesting en -onderdelen