Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Aula en dienstwoning begraafplaats in Bedum

Resultaten in en rond Bedum : 10


R.K. pastorie

Bedum, Grotestraat 47, Groningen      2 foto's

Inleiding Naast de kerk staat de in een Eclectische stijl opgetrokken R.K. PASTORIE uit 1857 die met de kerk verbonden is via een tussenlid. In 1886 werden de muren van het pand twee meter verhoogd e .. Lees verder >>

1857 1886 (verb.) 1887 (uitbr.)
kerkelijk gebouw

Foto: Hardscarf (CC-BY-SA-3.0)

R.K. begraafplaats

Bedum, Grotestraat 49, Groningen      2 foto's

Inleiding In 1876 diende het kerkbestuur een verzoek in bij het gemeentebestuur om een R.K. BEGRAAFPLAATS te mogen aanleggen. Dit verzoek werd in eerste instantie afgewezen omdat op grond van de Begr .. Lees verder >>

1876-'77 1877 1876-'77
graf begraafplaats

Foto: Hardscarf (CC-BY-SA-3.0)

R.K. begraafplaats, rouwkapel

Bedum, Grotestraat 49, Groningen      1 foto

Omschrijving Een in neo-gotische stijl opgetrokken ROUWKAPEL, opgebouwd in bruine baksteen op een uitspringend trasraam van bruine klinkers afgedekt met een schuine rollaag. De kapel heeft een zadeld .. Lees verder >>

1880
graf begraafplaats

Foto: Hardscarf (CC-BY-SA-3.0)

Hervormde pastorie

Bedum, Plantsoen 19, Groningen      2 foto's

Inleiding PASTORIE oorspronkelijk behorende bij de Nederlands Hervormde kerk van Bedum en Westerdijkshorn, gebouwd in 1893 in eclectische stijl. De pastorie staat op enige afstand van de kerk van Bed .. Lees verder >>

1893
woonhuis

Foto: Hardscarf (CC-BY-SA-3.0)

Algemene begraafplaats, toegangshek

Bedum, Schoolstraat 55, Groningen      1 foto

Inleiding TOEGANGSHEK bij de in 1871 aangelegde algemene begraafplaats. Het rechthoekige terrein van de begraafplaats, omzoomd door bomen en een sloot, bestaat verschillende delen: een deel uit 1871 .. Lees verder >>

Waarsch. ca. 1871 1871 waarsch. ca. 1871
graf begraafplaats

Foto: Hardscarf (CC-BY-SA-3.0)

Verhoogd kerkhof met enige zerken

Bedum, Westerdijkshorn 30, Groningen   

Verhoogd kerkhof waarop enige zerken, o.a. een uit 1631 uit de in 1802 afgebroken kerk. Lees verder >>

1631 (grafzerk)
graf begraafplaats

Klokkentoren

Bedum, Westerdijkshorn 30, Groningen      1 foto

Inleiding TOREN met luidklok (1658) op oud kerkhof, omringd door knotwilgen en een gracht. De toren is volgens een gevelsteen in 1872 gebouwd in opdracht van de Hervormde Gemeente van Westerdijkshorn .. Lees verder >>

1658 (klok) 1872 (herb.) 1902 (rest.) 1976 (rest.)
kerkelijk gebouw

Foto: Wutsje (CC-BY-SA-3.0)

Gereformeerde pastorie met aanbouw

Onderdendam, Bedumerweg 36, Bedum, Groningen   

Omschrijving PASTORIE behorende bij de gereformeerde kerk van Onderdendam met een grote aanbouw aan de achterzijde. Het pand op een vierkante plattegrond is opgetrokken in gesinterde rode baksteen en .. Lees verder >>

1933
kerkelijk gebouw

Dienstwoning Voorm. dienstwoning met blokbepleistering onder schilddak met sierelementen op de hoeken

Onderdendam, Middelstumerweg 17A, Bedum, Groningen      14 foto's

Midden 19e eeuwse voormalige dienstwoning, blokbepleisterde, verdiepingloos, op rechthoekige plattegrond, rustend op lage plint en gedekt door met pannen belegd schilddak met sierelementen op de hoeke .. Lees verder >>

1874
woonhuis

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Pastorie Voorm. pastorie en kerkhof

Wetsinge, Karspelweg 2, Winsum, Groningen      1 foto

Kerkhof. Aan de westzijde van het kerkhof pastorie met schuur-aanbouw. Voorhuis onder schilddak met hoekschoorstenen. Omlijste ingang in het midden; zesruitsvensters. Aan de noordzijde langgerekt gebo .. Lees verder >>

Mog. 17e eeuw (kern) 1884 (verb.) 1700 mog. 17e eeuw (kern) 1884 (verb.)
kerkelijk gebouw

Foto: Hardscarf (CC-BY-SA-3.0)