Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Archeologie

Resultaten : 12

Filter(s): Woonplaats Valkenburg X


Terrein waarin overblijfselen van bewoning

Valkenburg, De Woerd, zonder nummer Katwijk, Zuid Holland   

Terrein waarin overblijfselen van bewoning. Datering: Romeinse Tijd. Lees verder >>

Romeinse Tijd
archeologie

Terrein waarin overblijfselen van het kasteel Valkenburg op de Heunsberg

Valkenburg, Op heuvel in het stadje Valkenburg aan de Geul, Limburg      1 foto

Terrein waarin overblijfselen van het kasteel Valkenburg. (10e-17e eeuw). Datering: 10e - 17e eeuw. Het monument is van wetenschappelijke- en cultuurhistorische betekenis. Lees verder >>

10e-17e eeuw
archeologie

Foto: Yhoitink (CC-BY-SA-3.0-NL)

Terrein en rotswand met daarin sporen van vuursteenmijnbouw

Valkenburg, Plenkertstraat Valkenburg aan de Geul, Limburg      11 foto's

Terrein en rotswand met daarin sporen van vuursteenmijnbouw uit het Neolithicum. Lees verder >>

Neolithicum
archeologie

Foto: Romaine (PD)

Terrein waarin overblijfselen van een zogenaamd castellum (Praetorium Agrippinae)

Valkenburg, Castelweg, zonder nummer Katwijk, Zuid Holland      1 foto

Terrein waarin overblijfselen van een zogenaamd castellum. Datering: Romeinse Tijd (ca 40 na Chr. - ca 250 na Chr.) (gedeeltelijke bescherming, zie bijlage A). Lees verder >>

Romeinse Tijd (ca 40 na Chr. - ca 250 na Chr.)
archeologie

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0)

Terrein waarin de overblijfselen van een Romeinse villa

Valkenburg, In het zuidelijke deel Ravensbosch Valkenburg aan de Geul, Limburg      1 foto

Terrein waarin de overblijfselen van een Romeinse villa. Datering: I - III eeuw na Chr. Het monument is van wetenschappelijke- en cultuurhistorische betekenis. Gedeeltelijke bescherming, zie bijlag .. Lees verder >>

1e-3e eeuw
archeologie

Foto: Romaine (PD)

Terrein waarin de overblijfselen van Romeinse gebouwen

Valkenburg, Oosten van Bosstraat ten oosten Ravensbosch Valkenburg aan de Geul, Limburg      1 foto

Terrein waarin de overblijfselen van Romeinse gebouwen. Datering: I - III eeuw na Chr. Gedeeltelijke bescherming, zie bijlage C. Lees verder >>

1e-3e eeuw
archeologie

Foto: Romaine (PD)

Terrein waarin overblijfselen van een Romeinse villa

Valkenburg, Aan de Heyerveldweg Valkenburg aan de Geul, Limburg      1 foto

Terrein waarin overblijfselen van een Romeinse villa. Datering: I - III eeuw na Chr. (Gedeeltelijke bescherming, zie bijlage D). Lees verder >>

1e-3e eeuw
archeologie

Foto: Romaine (PD)

Terrein waarin de aanleg en overblijfselen van een Romeinse wachttoren zich bevinden op de Goudsberg.

Valkenburg, Steenstraat, ter hoogte van picknickplaats Goudsberg Valkenburg aan de Geul, Limburg      4 foto's

Terrein waarin de aanleg en overblijfselen van een Romeinse wachttoren. Lees verder >>

1e-3e eeuw
archeologie

Foto: Romaine (PD)

Terrein waarin sporen van winning en bewerking van vuursteen

Valkenburg, op de Schaelsberg, bij de Steenstraat Valkenburg aan de Geul, Limburg      82 foto's

Terrein waarin sporen van winning en bewerking van vuursteen uit het Neolithicum. Datering: Neolithicum. Het monument is van wetenschappelijke- en cultuurhistorische betekenis. Gedeeltelijke besche .. Lees verder >>

Neolithicum
archeologie

Foto: Romaine (PD)

Terrein waarin sporen van winning en bewerking van vuursteen

Valkenburg, Tussen Heunsbergerweg en Sibbergrubbe Valkenburg aan de Geul, Limburg      1 foto

Terrein waarin sporen van winning en bewerking van vuursteen uit het Neolithicum. Datering: Neolithicum. Het monument is van wetenschappelijke- en cultuurhistorische betekenis. Lees verder >>

Neolithicum
archeologie

Foto: Romaine (PD)