Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Archeologie

Resultaten : 4

Filter(s): Type Archeologie X | Provincie Utrecht X | Woonplaats Soest X


Terrein met resten van prehistorische bewoning.

Soest, Soesterduinen Utrecht   

Terrein met resten van prehistorische bewoning. Natuurlijke zandverstuiving waarin vuursteenateliers. Lees verder >>

Prehistorie
archeologie

Enghenbergje- Grafheuvel

Soest, Soester Eng Utrecht      1 foto

Grafheuvel met 10 meter zone. Datering: Laat Neolithicum en/of Bronstijd. Lees verder >>

Neolithicum en/of Bronstijd
archeologie

Foto: Silver Spoon (CC-Zero)

Terrein met resten van prehistorische bewoning.

Soest, De Beaufortlaan Utrecht   

Terrein met resten van prehistorische bewoning. Natuurlijke zandverstuiving waarin minstens 7 mesolithische vuursteenateliers en enige vindplaatsen van de Jong Palaeolithische Hamburgercultuur en de T .. Lees verder >>

Prehistorie
archeologie

Grafheuvel Monnikenbosch

Soest, Monnikenbosch Utrecht   

Grafheuvel. Tijdens een proefgraving is gebleken dat het hier een Bronstijdheuvel betreft die in meerdere fasen is opgericht. (gedeeltelijke bescherming, voor zover betreft de daarin gelegen grafheuve .. Lees verder >>

Bronstijd
archeologie