Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Archeologie

Resultaten : 65

Filter(s): Type Archeologie X | Gemeente Dongeradeel X


Verhoogde woonplaats ('t Heegh, Doniastate)

Engwierum, t.h.v. Fjellingsreed 10 Fjellingsreed 10 t.h.v. Fjellingsreed 10 Dongeradeel, Friesland   

Verhoogde woonplaats of stinsterrein. Datering: 12e eeuw of later (gedeeltelijke bescherming, zie tek. bijlage N op 17e vervolgblad). Lees verder >>

12e eeuw of later 1200 12e eeuw of later
archeologie

Terrein waarin zich de resten van een stins bevinden

Morra, aan de Roptawei net ten noordoosten van Metslawier Roptawei aan de Roptawei net ten noordoosten van Metslawier Dongeradeel, Friesland   

Terrein waarin zich de resten van een stins bevinden. Datering: 13e - 16e eeuw. Lees verder >>

13e-16e eeuw 1600 13e-16e eeuw
archeologie

Twee verhoogde woonplaatsen

Paesens, aan de Alde Griene Reed Alde Griene Reed aan de Alde Griene Reed Dongeradeel, Friesland   

Twee verhoogde woonplaatsen. Datering: pl.m. 11e eeuw. Lees verder >>

Ca. 11e eeuw 1100 ca. 11e eeuw
archeologie

Terp Betterwird

Dokkum, t.h.v. Fortuinweg 23 Fortuinweg 23 t.h.v. Fortuinweg 23 Dongeradeel, Friesland   

Terp. Datering: Het monument is van wetenschappelijke- en cultuurhistorische betekenis. Gedeeltelijke bescherming, zie bijlage A. Lees verder >>

archeologie

Terp en overblijfselen Norbertijnenklooster

Dokkum, Markt Dongeradeel, Friesland   

Terp waarin: a) overblijfselen van houten, tuf- en bakstenen gedachteniskerken voor Bonifatius met bijbehorende begravingen en b) overblijfselen van een Norbertijner abdij uit de 12e eeuw. Het monu .. Lees verder >>

8e eeuw 12e eeuw (kloosterresten) 0800 8e eeuw 12e eeuw (kloosterresten)
archeologie