Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Archeologie

Resultaten : 65

Filter(s): Type Archeologie X | Gemeente Dongeradeel X


Huisterp Sybrandahuis

Aalsum, Sybrandawei 2 Dongeradeel, Friesland   

Verhoogde woonplaats. Datering: 12e - 13e eeuw. Lees verder >>

12e-13e eeuw 1300 12e-13e eeuw
archeologie

Terp

Holwerd, Elba Dongeradeel, Friesland   

Terp. Datering: omstreeks begin jaartelling. Lees verder >>

Omstreeks begin jaartelling 0001 omstreeks begin jaartelling
archeologie

Terp

Waaxens, tussen Lania en Hollewei Lania tussen Lania en Hollewei Dongeradeel, Friesland   

Terp. Datering: omstreeks begin jaartelling. Lees verder >>

Omstreeks begin jaartelling 0001 omstreeks begin jaartelling
archeologie

Dorpsterp

Oostrum, Terpleane Dongeradeel, Friesland   

Dorpsterp en nederzetting Trechterbekercultuur. Datering: dorpsterp omstreeks begin jaartelling, trechterbekernederzetting 3400-2850 voor Chr. Lees verder >>

3000 v.Chr. 0000 3000 v.Chr.
archeologie

Dorpsterp

Hantum, bij Tsjerkestrjitte 2 Tsjerkestrjitte 2 2 bij Tsjerkestrjitte 2 Dongeradeel, Friesland   

Terp. Datering: omstreeks begin jaartelling. Lees verder >>

Ca. begin jaartelling 0001 ca. begin jaartelling
archeologie

Terp

Bornwird, bij de Dwersmear Dwarsmear bij de Dwersmear Dongeradeel, Friesland   

Terp. Datering: omstreeks begin jaartelling. Lees verder >>

Ca. begin jaartelling 0001 ca. begin jaartelling
archeologie

Terp

Bornwird, bij Tsjerkepaed 1 Tsjerkepaed 1 2 bij Tsjerkepaed 1 Dongeradeel, Friesland   

Terp. Datering: omstreeks begin jaartelling. Lees verder >>

Ca. begin jaartelling 0001 ca. begin jaartelling
archeologie

Terp

Hantumeruitburen, aan de Dokkumerwei bij de Griene Reed Dongeradeel, Friesland   

Terp. Datering: omstreeks begin jaartelling. Lees verder >>

Ca. begin jaartelling
archeologie

Terp

Holwerd, Miedwei Miedwei Miedwei Dongeradeel, Friesland   

Terp. Datering: omstreeks begin jaartelling. Monument 18 (17e vervolgblad). Lees verder >>

Omstreeks begin jaartelling 0001 omstreeks begin jaartelling
archeologie

Terp Abbewier

Anjum, Saatsenwei-Skânserwei Dongeradeel, Friesland   

Terpentrits en stinsterrein. Datering: 13e - 16e eeuw. Lees verder >>

13e-16e eeuw 1600 13e-16e eeuw
archeologie