Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Archeologie

Resultaten : 4

Filter(s): Provincie Limburg X | Woonplaats Venlo X


Terrein waarin een pannen-oven

Venlo, nabij Hulsfortweg Limburg   

Terrein waarin een pannen-oven. Datering: Romeinse Tijd. (gedeeltelijke bescherming, zie bijlage A). Lees verder >>

Romeinse tijd
archeologie

Terrein waarin zes grafheuvels

Venlo, 5900 AA, Limburg      1 foto

Terrein waarin 6 grafheuvels. Datering: IJzertijd. Lees verder >>

IJzertijd
archeologie

Foto: Romaine (CC-Zero)

blerick, koelbroek

venlo, blerick, koelbroek limburg   

Terrein met kampementen uit het laat-paleolithicum en (nederzettings)resten uit het neolithicum. Lees verder >>

archeologie (n1)

Terrein waarin grafheuvel: Generaalsheuvel

Venlo, 5900 AA, Limburg      1 foto

Terrein waarin grafheuvel. Datering: IJzertijd. (Gedeeltelijke bescherming, voor zover betreft de daarin gelegen grafheuvel zelf alsmede een strook van 10 meter rondom gemeten vanaf de voet van de heu .. Lees verder >>

IJzertijd
archeologie

Foto: Romaine (CC-Zero)