Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Archeologie

Resultaten : 35

Filter(s): Gemeente Franekeradeel X


Terp

Sexbierum, ten noorden van de Getswerdersyl Getwerdersyl ten noorden van de Getswerdersyl Franekeradeel, Friesland   

Terp. Datering: omstreeks begin jaartelling. Lees verder >>

Omstreeks begin jaartelling 0000 omstreeks begin jaartelling
archeologie

Terp

Oosterbierum, ten oosten van de Buorren Buorren ten oosten van de Buorren Franekeradeel, Friesland   

Terp. Vermoedelijk vroeg-middeleeuws. Lees verder >>

Vroege middeleeuwen 0400 vroege middeleeuwen
archeologie

Terp

Tzummarum, bij rotonde Swaerderwei Swaerderwei bij rotonde Swaerderwei Franekeradeel, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk vroeg-middeleeuws. Lees verder >>

Verm. vroege middeleeuwen 1000 verm. vroege middeleeuwen
archeologie

Terp

Tzummarum, bij Roordemaleane 10 Roordamaleane 10 2 bij Roordemaleane 10 Franekeradeel, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk vroeg-middeleeuws. Lees verder >>

Verm. vroege middeleeuwen 1000 verm. vroege middeleeuwen
archeologie

Terp

Tzummarum, ten westen van de Kleasterwei Kleasterwei ten westen van de Kleasterwei Franekeradeel, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk vroeg-middeleeuws. Lees verder >>

Verm. vroege middeleeuwen 1000 verm. vroege middeleeuwen
archeologie

Terp

Firdgum, bij Camstrawei 10 Camstrawei 10 bij Camstrawei 10 Franekeradeel, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk vroeg-middeleeuws. Lees verder >>

Vroege middeleeuwen 1000 vroege middeleeuwen
archeologie

Stinsterrein

Sexbierum, ten zuiden van de Juckemaleane Juckemaleane ten zuiden van de Juckemaleane Franekeradeel, Friesland   

Stinsterrein. Datering: middeleeuws. Lees verder >>

Middeleeuwen 1500 middeleeuwen
archeologie

Terp

Tzummarum, bij Sinaedawei 23 Sinaedawei 23 2 bij Sinaedawei 23 Franekeradeel, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk vroeg-middeleeuws. Lees verder >>

Verm. vroege middeleeuwen 1000 verm. vroege middeleeuwen
archeologie

Terp

Firdgum, bij Camstrawei 7 Camstrawei 07 2 bij Camstrawei 7 Franekeradeel, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk vroeg-middeleeuws. Lees verder >>

Vroege middeleeuwen 1000 vroege middeleeuwen
archeologie

Terrein met twee terpen

Sexbierum, ten noorden van de Getswerdersyl Getwerdersyl ten noorden van de Getswerdersyl Franekeradeel, Friesland   

Terrein waarin 2 terpen. Datering: omstreeks begin jaartelling. Lees verder >>

Omstreeks begin jaartelling 0000 omstreeks begin jaartelling
archeologie