Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Alle rijksmonumenten

Resultaten : 153

Filter(s): Type Molen X | Provincie Friesland X


Molen Hoogland

Goutum, Boksumerdyk 11, Leeuwarden, Friesland      1 foto

Spinnekopmolen, vermoedelijk 18e eeuw. Molen 'Kramer'. Lees verder >>

2003 (herb. op huidige locatie)
molen

Foto: Foppe01 (CC-BY-SA-3.0-migrated)

Kingmatille

Dronryp, Keimptilsterdyk 12, Menameradiel, Friesland      1 foto

Ten zuidwesten van Dronrijp bij Kingmatille Monnikmolen uit 1870. Lees verder >>

1870 1987 (verplaatst)
molen

Foto: Quistnix Original uploader was Quistnix at nl.wikipedia (CC-BY-SA-2.5)

Hatsumermolen

Dronrijp, nabij Keimptilsterdyk 2 Keimptilsterdyk 02 2 nabij Keimptilsterdyk 2 Menameradiel, Friesland      1 foto

Bij Hatzum ten zuidwesten van Dronrijp Monnikmolen uit 1878. Lees verder >>

1878 (oorspr.) 1988-'89 (rest.)
molen

Foto: Quistnix Original uploader was Quistnix at nl.wikipedia (CC-BY-SA-2.5)

Marssumermolen

Marsum, Riemer Veemanstrjitte 1B, Menameradiel, Friesland      4 foto's

Grote monnikmolen uit 1903 van het waterschip de Marssumerpolder. Lees verder >>

1903 2000 (rest.)
molen

Foto: Quistnix Original uploader was Quistnix at nl.wikipedia (CC-BY-SA-2.5)

Terpzigt

Marsum, Hegedyk 42, Menameradiel, Friesland      8 foto's

Ten zuiden van Marssum Spinnekopmolen uit 1888 van de polder Tolsma. Lees verder >>

1888 1981 (rest.)
molen

Foto: Quistnix Original uploader was Quistnix at nl.wikipedia (CC-BY-SA-2.5)

De Kievit

Menaam, Sânwei 21, Menameradiel, Friesland      7 foto's

Ten zuiden van Berlikum Monnikmolen uit 1802 van het waterschap de Berlicumer-polder. Lees verder >>

1802 1995 (rest.)
molen

Foto: Willemjans (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Rentmeester De Rentmeester

Menaam, Mieddyk 41, Menameradiel, Friesland      1 foto

Ten noorden van de Rijksweg Monnikmolen van het waterschap de Noorderpolder. Lees verder >>

1833 1981 (restauratie en plaatsing op huidige locatie) 1995 (rest.)
molen

Foto: Quistnix Original uploader was Quistnix at nl.wikipedia (CC-BY-SA-2.5)

Poelen De Poelen

Dronryp, Puoldyk 39, Menameradiel, Friesland      1 foto

Ten oosten van Dronrijp Monnikmolen uit ca. 1850 van de Oosterpolder. Lees verder >>

1850 1984-'85 (rest.)
molen

Foto: Quistnix Original uploader was Quistnix at nl.wikipedia (CC-BY-SA-2.5)

Eendracht De Eendracht

Anjum, Mûnebuorren 18, Dongeradeel, Friesland      15 foto's

Korenmolen De Eendracht. Bovenkruier met stelling, 1889. Lees verder >>

1889 1970-'72 (rest.) 1995 (rest.)
molen

Foto: Theun (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

De Gans

Anjum, Esonbuorren 5, Dongeradeel, Friesland      6 foto's

Poldermolen van het Waterschap Contributie Zeedijken. Monnikmolen uit ongeveer 1845 en in 1969 gerestaureerd. Lees verder >>

1850 1970 (rest.)
molen

Foto: Theun (CC-BY-SA-3.0)