Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Alle rijksmonumenten

Resultaten : 83

Filter(s): Type Kasteel-buitenplaats X | Provincie Friesland X


Unia State, poortgebouw

Bears, Stinzepaad 9, Littenseradiel, Friesland      9 foto's

Poortgebouw Unia State. Poortgebouw uit 1616 onder zadeldak tussen topgevels met gezwenkte contour. Boven de vensters duivengaten. In de voorgevel en boven de overkluizing van de gracht wapenstenen. G .. Lees verder >>

1616 1962-'63 (rest.)
kasteel buitenplaats

Foto: Willemjans (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Poortgebouw van de voorm. Liauckama State

Sexbierum, Liauckamaleane 2, Franekeradeel, Friesland      4 foto's

Poortgebouw van de voormalige Liauckemastate. 17e eeuws poortgebouw -datering 1604 in sluitsteen aan ingangszijde- dat oorspronkelijk de toegang vormde tot het omgrachte en deels nog met een windsinge .. Lees verder >>

1604
kasteel buitenplaats

Foto: Gouwenaar (CC-Zero)

Groot Botnia

Franeker, Noord 2, Franekeradeel, Friesland      3 foto's

In aanleg wellicht M.E. Stins van vijf traveeën onder dwars dak, thans met zijschilden, waarop hoekschoorstenen. Op de verdieping zesruitsvensters; forse dakkapel met klauwstukken. Naast ingang twe .. Lees verder >>

Late middeleeuwen (oorspr.) 1500 late middeleeuwen (oorspr.)
kasteel buitenplaats

Foto: Kasteelbeer (CC-BY-SA-3.0-NL)

Camminghahuis of Sjaerdemahuis

Franeker, Voorstraat 2, Franekeradeel, Friesland      100 foto's

Cammingha- of Sjaerdemahuis. Uit gedeeltelijk opnieuw gebruikte rode en gele baksteen opgetrokken complex, bestaande uit twee ten opzichte van elkaar verspringende delen, die elk worden gedekt door e .. Lees verder >>

Rond 1400 (oorspr.) midden 15e eeuw (westdeel) late 15e eeuw (houtskelet en kap) begin 16e eeuw (oostdeel) 1969-'72 (restauratie) 1400 rond 1400 (oorspr.) midden 15e eeuw (westdeel) late 15e eeuw (hou ..
kasteel buitenplaats

Foto: Bouwe Brouwer (CC-BY-SA-2.5,2.0,1.0)

Poortgebouw Sickema State (restant)

Herbaijum, Rijksweg 4, Franekeradeel, Friesland   

Op het terrein van de boerderij staat een restant van een poortgebouw op de gracht. Lees verder >>

Mog. 16e eeuw 1975 (herstel) 1600 mog. 16e eeuw 1975 (herstel)
kasteel buitenplaats

Oenemastate (Grovestins State)

Heerenveen, Gemeenteplein 33, Friesland      13 foto's

In 1876 van een kopie der rijke 17e eeuwse GEVEL voorziene oude Grovestins State. In de rechter vleugel belangrijk beschilderd plafond volgend de V.L. door A. van Pelekum. Lees verder >>

1530 (oorspr.) 1640 (verbouwing) 1876 (huidige gevel) 1966-1968 (restauratie)
kasteel buitenplaats

Foto: Udo Ockema (CC-BY-3.0)

Crackstate (Gemeentehuis)

Heerenveen, Oude Koemarkt 14, Friesland      2 foto's

Crack State, GEMEENTEHUIS. Op omgracht terrein gelegen indrukwekkend woonhuis, waarschijnlijk in 1606 gesticht door Hippolytus Crack als rechthoekig gebouw onder evenwijdige zadeldaken. In 1648/1649 v .. Lees verder >>

1647-1648 1843 (klokkenkoepel) 1976 (restauratie) 1648 1647-1648 1843 (klokkenkoepel) 1976 (restauratie)
kasteel buitenplaats

Foto: Udo Ockema (CC-BY-3.0)

Pand met poortgebouw met puntgevel onder zadeldak met poortdoorgang met natuurstenen blokken en pilasters (vormt een geheel met Huzebosk 2 en Hoofdstr ..

Grou, Hoofdstraat 31Ongd, Boarnsterhim, Friesland      1 foto

Gebouw waarvan de middenpartij boven een poortdoorgang tot boven de nokhoogte van het gebouw is opgetrokken en met een puntgevel beëindigd, waarin datumsteen 1665. De poortdoorgang en bogen boven de .. Lees verder >>

1665
kasteel buitenplaats

Foto: Kasteelbeer (CC-BY-SA-3.0-NL)

Poortgebouw van twee bouwlagen hoog, drie traveeën breed en gedekt door een met pannen belegd T-vormig schilddak

Leeuwarden, Ruiterskwartier 121, Friesland      4 foto's

In aanleg vermoedelijk ouder, maar wat betreft voorgevel vroeg 19e eeuws poortgebouw op rechthoekige plattegrond; twee bouwlagen hoog, drie traveeën breed en gedekt door een met pannen belegd T-vormi .. Lees verder >>

19e eeuw (gevel, rest ouder) 1900 19e eeuw (gevel, rest ouder)
kasteel buitenplaats

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Poptaslot (Heringastate)

Marsum, Slotleane 1, Menameradiel, Friesland      26 foto's

Heringastate of z.g. Popta-slot. In 1906-'08 sterk gerestaureerde in aanleg 16e-eeuwse stins, in de 17e eeuw gewijzigd, in de 18e eeuw met een vleugel vergroot. Poortgebouw uit 1631 met door trappen .. Lees verder >>

1500-1550 1631 (ingangstoren) 1780 (uitbr.) 19e eeuw (uitbr.) 1906-'08 (rest.) kort daarna: serre 1550 1500-1550 1631 (ingangstoren) 1780 (uitbr.) 19e eeuw (uitbr.) 1906-'08 (rest.) kort daarna: serre
kasteel buitenplaats

Foto: http://picasaweb.google.com/molenaarserf (CC-BY-3.0)