Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Alle rijksmonumenten

Resultaten : 1431

Filter(s): Type Archeologie X


Kasteelberg Groede, terrein waarin vliedberg, kasteelberg of stelberg

Groede, Scherpbierseweg Sluis, Zeeland   

Terrein waarin vliedberg, kasteelberg of stelberg. Datering: middeleeuws. Lees verder >>

Middeleeuwen
archeologie

Merovingisch grafveld

Bergeijk, 5570 AA, Noord Brabant      4 foto's

Merovingisch grafveld. Datering: 6e-7e eeuw. Lees verder >>

6e-7e eeuw
archeologie

Foto: ENSING (CC BY-SA 3.0 NL)

Terrein waarin een urnenveld

Bergeijk, 5570 AA, Noord Brabant   

Terrein waarin een urnenveld. Datering: late Bronstijd en/of IJzertijd. Lees verder >>

Late Bronstijd en/of IJzertijd
archeologie

Grafheuvel met 10 meterzone

Weebosch, 5570 AA, Bergeijk, Noord Brabant   

Grafheuvel met 10 meterzone. Datering: laat-Neolithicum. Lees verder >>

Laat-Neolithicum
archeologie

Terrein waarin een urnenveld

Bergeijk, 5570 AA, Noord Brabant   

Terrein waarin een urnenveld. Datering: late Bronstijd of vroege IJzertijd. Lees verder >>

Waarschijnlijk Bronstijd
archeologie

Terrein met twee terpen

Sexbierum, ten noorden van de Getswerdersyl Getwerdersyl ten noorden van de Getswerdersyl Franekeradeel, Friesland   

Terrein waarin 2 terpen. Datering: omstreeks begin jaartelling. Lees verder >>

Omstreeks begin jaartelling 0000 omstreeks begin jaartelling
archeologie

Terp

Sexbierum, ten noorden van de Getswerdersyl Getwerdersyl ten noorden van de Getswerdersyl Franekeradeel, Friesland   

Terp. Datering: omstreeks begin jaartelling. Lees verder >>

Omstreeks begin jaartelling 0000 omstreeks begin jaartelling
archeologie

Terp

Wijnaldum, tussen de Foarryp en de Sexbierumervaart Foarryp tussen de Foarryp en de Sexbierumervaart Harlingen, Friesland   

Terp. Datering: omstreeks begin jaartelling. Lees verder >>

Omstreeks begin jaartelling 0001 omstreeks begin jaartelling
archeologie

Terrein waarin een grafheuvel

Hoog Soeren, 3888 ZA, Apeldoorn, Gelderland   

Terrein waarin een grafheuvel. Datering: Neolithicum en/of Bronstijd. (gedeeltelijke bescherming zie bijlage M) Lees verder >>

Neolithicum en/of Bronstijd
archeologie

Terrein waarin een grafheuvel

Hoog Soeren, 3888 ZA, Apeldoorn, Gelderland   

Terrein waarin een grafheuvel. Datering: Neolithicum en/of Bronstijd. (gedeeltelijke bescherming, zie bijlage N) Lees verder >>

Neolithicum en/of Bronstijd
archeologie