Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Alle rijksmonumenten

Resultaten : 196

Filter(s): Type Archeologie X | Provincie Friesland X


Terrein met twee terpen

Sexbierum, ten noorden van de Getswerdersyl Getwerdersyl ten noorden van de Getswerdersyl Franekeradeel, Friesland   

Terrein waarin 2 terpen. Datering: omstreeks begin jaartelling. Lees verder >>

Omstreeks begin jaartelling 0000 omstreeks begin jaartelling
archeologie

Terp

Sexbierum, ten noorden van de Getswerdersyl Getwerdersyl ten noorden van de Getswerdersyl Franekeradeel, Friesland   

Terp. Datering: omstreeks begin jaartelling. Lees verder >>

Omstreeks begin jaartelling 0000 omstreeks begin jaartelling
archeologie

Terp

Wijnaldum, tussen de Foarryp en de Sexbierumervaart Foarryp tussen de Foarryp en de Sexbierumervaart Harlingen, Friesland   

Terp. Datering: omstreeks begin jaartelling. Lees verder >>

Omstreeks begin jaartelling 0001 omstreeks begin jaartelling
archeologie

Terp

Wijnaldum, tussen de Foarryp en de Sexbierumervaart Foarryp tussen de Foarryp en de Sexbierumervaart Harlingen, Friesland   

Terp. Datering: omstreeks begin jaartelling. Lees verder >>

Omstreeks begin jaartelling 0001 omstreeks begin jaartelling
archeologie

Terrein met drie terpen

Wijnaldum, tussen de Foarryp en de Sexbierumervaart Foarryp tussen de Foarryp en de Sexbierumervaart Harlingen, Friesland   

Terrein waarin 3 terpen. Datering: omstreeks begin jaartelling. Lees verder >>

Omstreeks begin jaartelling 0001 omstreeks begin jaartelling
archeologie

Terp

Oosterbierum, ten oosten van de Konkelswei nabij de Lidlumerwei Konkelswei ten oosten van de Konkelswei nabij de Lidlumerwei Franekeradeel, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk vroeg-middeleeuws. Lees verder >>

Vroege middeleeuwen 0400 vroege middeleeuwen
archeologie

Terp

Oosterbierum, ten oosten van de Buorren Buorren ten oosten van de Buorren Franekeradeel, Friesland   

Terp. Vermoedelijk vroeg-middeleeuws. Lees verder >>

Vroege middeleeuwen 0400 vroege middeleeuwen
archeologie

Terp

Oosterbierum, ten noorden van het begin van de Haerdawei Haerdawei ten noorden van het begin van de Haerdawei Franekeradeel, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk vroeg-middeleeuws. Lees verder >>

Vroege middeleeuwen 0400 vroege middeleeuwen
archeologie

Terp

Tzummarum, bij rotonde Swaerderwei Swaerderwei bij rotonde Swaerderwei Franekeradeel, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk vroeg-middeleeuws. Lees verder >>

Verm. vroege middeleeuwen 1000 verm. vroege middeleeuwen
archeologie

Terp

Tzummarum, ten noorden van de Swaerderwei buiten de bebouwde kom Swaerderwei ten noorden van de Swaerderwei buiten de bebouwde kom Franekeradeel, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk vroeg-middeleeuws. Lees verder >>

Verm. vroege middeleeuwen 1000 verm. vroege middeleeuwen
archeologie