Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Alle rijksmonumenten

Resultaten : 8

Filter(s): Type Archeologie X | Provincie Friesland X | Woonplaats Sexbierum X


Terrein met twee terpen

Sexbierum, ten noorden van de Getswerdersyl Getwerdersyl ten noorden van de Getswerdersyl Franekeradeel, Friesland   

Terrein waarin 2 terpen. Datering: omstreeks begin jaartelling. Lees verder >>

Omstreeks begin jaartelling 0000 omstreeks begin jaartelling
archeologie

Terp

Sexbierum, ten noorden van de Getswerdersyl Getwerdersyl ten noorden van de Getswerdersyl Franekeradeel, Friesland   

Terp. Datering: omstreeks begin jaartelling. Lees verder >>

Omstreeks begin jaartelling 0000 omstreeks begin jaartelling
archeologie

Stinswier

Sexbierum, ten oosten van Hoarnestreek 7 aan de Ottemaleane Hoarnestreek 7 2 ten oosten van Hoarnestreek 7 aan de Ottemaleane Franekeradeel, Friesland   

Stinswier. Datering: Middeleeuwen. Lees verder >>

Middeleeuwen 1500 middeleeuwen
archeologie

Terp

Sexbierum, aan de Hoarnestreek bij het begin van de Latsmaleane Hoarnestreek aan de Hoarnestreek bij het begin van de Latsmaleane Franekeradeel, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk middeleeuws. Lees verder >>

Verm. middeleeuws 1500 verm. middeleeuws
archeologie

Stinsterrein

Sexbierum, ten zuiden van de Juckemaleane Juckemaleane ten zuiden van de Juckemaleane Franekeradeel, Friesland   

Stinsterrein. Datering: middeleeuws. Lees verder >>

Middeleeuwen 1500 middeleeuwen
archeologie

Terrein met overblijfselen van het voorm. klooster Bethanië (Foswerd) te Ferwerd

Sexbierum, ten noorden van de Kammingadammen Kammingadammen ten noorden van de Kammingadammen Franekeradeel, Friesland   

Terrein waarin overblijfselen van het voormalige klooster Bethanie. Datering: 15e eeuw. Lees verder >>

15e eeuw 1500 15e eeuw
archeologie

Terp

Sexbierum, bij Tsjerkepaed 1 Tsjerkepaed 1 3 bij Tsjerkepaed 1 Franekeradeel, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk vroeg-middeleeuws. (Gedeeltelijke bescherming: zie bijlage A op 4e vervolgblad). Lees verder >>

Verm. vroeg-middeleeuws 1000 verm. vroeg-middeleeuws
archeologie

Terrein met overblijfselen van de voorm. Liauckemastate

Sexbierum, bij Liauckamalaan 2 Liauckemalaan 02 3 bij Liauckamalaan 2 Franekeradeel, Friesland   

Terrein waarin overblijfselen van de Liauckema State. Datering: 13e eeuw. Lees verder >>

13e eeuw 1300 13e eeuw
archeologie