Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Alle rijksmonumenten

Resultaten : 65

Filter(s): Type Archeologie X | Gemeente Dongeradeel X


Dorpsterp

Foudgum, bij Piet Paaltjenspad 1 Dongeradeel, Friesland   

Terp. Datering: omstreeks begin jaartelling. Lees verder >>

Ca. begin jaartelling
archeologie

Dorpsterp

Brantgum, bij Ids Wiersmastraat 4 Ids Wiersmastraat 4 2 bij Ids Wiersmastraat 4 Dongeradeel, Friesland   

Terp. Datering: omstreeks begin jaartelling. Lees verder >>

Ca. begin jaartelling 0001 ca. begin jaartelling
archeologie

Terp

Waaxens, tussen Lania en Hollewei Lania tussen Lania en Hollewei Dongeradeel, Friesland   

Terp. Datering: omstreeks begin jaartelling. Lees verder >>

Omstreeks begin jaartelling 0001 omstreeks begin jaartelling
archeologie

Terrein met de overblijfselen van de stins Sjucksmastate

Waaxens, bij Tsjessenswei 6 Tjessenswei 6 3 bij Tsjessenswei 6 Dongeradeel, Friesland   

Terrein waarin de overblijfselen van een stins. Datering 13e-16e eeuw. Lees verder >>

13e-16e eeuw 1600 13e-16e eeuw
archeologie

Terp

Waaxens, oostelijk van de Tsjessenswei halverwege Waaxens en Brantgum Tsjessenswei oostelijk van de Tsjessenswei halverwege Waaxens en Brantgum Dongeradeel, Friesland   

Terp. Datering: omstreeks begin jaartelling. Lees verder >>

Omstreeks begin jaartelling 0001 omstreeks begin jaartelling
archeologie

Dorpsterp

Oostrum, Terpleane Dongeradeel, Friesland   

Dorpsterp en nederzetting Trechterbekercultuur. Datering: dorpsterp omstreeks begin jaartelling, trechterbekernederzetting 3400-2850 voor Chr. Lees verder >>

3000 v.Chr. 0000 3000 v.Chr.
archeologie

Dorpsterp

Hantum, bij Tsjerkestrjitte 2 Tsjerkestrjitte 2 2 bij Tsjerkestrjitte 2 Dongeradeel, Friesland   

Terp. Datering: omstreeks begin jaartelling. Lees verder >>

Ca. begin jaartelling 0001 ca. begin jaartelling
archeologie

Terp

Bornwird, bij de Dwersmear Dwarsmear bij de Dwersmear Dongeradeel, Friesland   

Terp. Datering: omstreeks begin jaartelling. Lees verder >>

Ca. begin jaartelling 0001 ca. begin jaartelling
archeologie

Terp

Bornwird, bij Tsjerkepaed 1 Tsjerkepaed 1 2 bij Tsjerkepaed 1 Dongeradeel, Friesland   

Terp. Datering: omstreeks begin jaartelling. Lees verder >>

Ca. begin jaartelling 0001 ca. begin jaartelling
archeologie

Terp

Hiaure, bij Hantumerwei 4 Dongeradeel, Friesland   

Terp. Datering: omstreeks begin jaartelling. Lees verder >>

Ca. begin jaartelling
archeologie