Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Alle rijksmonumenten

Resultaten : 238

Filter(s): Provincie Limburg X | Woonplaats Roermond X


Cuypershuis, Huis en werkplaats van Cuypers

Roermond, Andersonweg 2, Limburg      6 foto's

Huis en werkplaatsen van de architect P.J.H. Cuypers, in neo-gotische stijl, voorzien van trapgevels en tegeltableaux, 1853. Lees verder >>

1853
woonhuis

Foto: Alupus (CC-BY-SA-3.0)

Huis met brede gepleisterde voorgevel en een zijgevel en poortdoorgang naar het voormalige Begaardenklooster

Roermond, Bakkerstraat 4, Limburg      1 foto

Huis met brede gepleisterde voorgevel en een zijgevel, waarvan de gezwenkte contour aan een zijde bewaard is. Poortdoorgang naar het voormalige Begaardenklooster aan de Zwartbroekstraat. Lees verder >>

woonhuis

Foto: Ymblanter (CC-BY-SA-3.0-NL)

Het huis vanwege houten beelden van de madonna en twee adoranten tegen de gevel

Roermond, Bergstraat 31, Limburg   

Het huis vanwege houten beelden van de madonna en twee adoranten, XVIII, in een modern kastje tegen de gevel. Lees verder >>

18e eeuw 1700 18e eeuw
kerkelijk gebouw

Huis met rijke laatgotische trapgevel

Roermond, Brugstraat 7, Limburg      11 foto's

Huis met rijke laatgotische trapgevel, XVIa, en o.a. nissen en vensterbogen, waarin rijk traceerwerk. Lees verder >>

Eerste kwart 16e eeuw 1500 eerste kwart 16e eeuw
woonhuis

Foto: Ymblanter (CC-BY-SA-3.0-NL)

Gepleisterd huis met aan de Grotekerkstraat een achtzijdige toren met tandlijsten en boogfries

Roermond, Grotekerkstraat 5, Limburg   

Gepleisterd huis met aan de Grotekerkstraat een achtzijdige toren met tandlijsten en boogfries, en een korfboogingang omlijst met hardstenen blokken, XVI of XVII. Lees verder >>

16e of 17e eeuw
woonhuis

Sint-Christoffelkathedraal

Roermond, Grotekerkstraat 29, Limburg      11 foto's

Kathedraal Sint Christoffel. Gotische kruisbasiliek met westtoren, een dwarspand met driezijdige sluitingen en een driebeukig hallenkoor, XV-XVI; tegen de zuidoostelijke sluitingszijde van het dwarspa .. Lees verder >>

15e eeuw (oorspronkelijk)
kerkelijk gebouw

Foto: Alupus (CC-BY-SA-3.0)

Huis met brede voorgevel met consolefries

Roermond, Jesuitenstraat 5, Limburg      1 foto

Huis met brede voorgevel met consolefries, XVII doch veranderd in XVIII en gepleisterd. Op de plaats van de voormalige koetspoort een geprofileerde hardstenen ingangsomlijsting in Regencestijl en daar .. Lees verder >>

17e eeuw 1600 17e eeuw
woonhuis

Foto: Ymblanter (CC-BY-SA-3.0-NL)

Huis met lijstgevel voorzien van horizontale reliëfbanden en segmentboogvensters en een segmentboogkoetspoort in rechthoekige geprofileerde omraminge ..

Roermond, Jesuitenstraat 9, Limburg      1 foto

Huis met lijstgevel, XIX B, voorzien van horizontale reliefbanden en segmentboogvensters en een segmentboogkoetspoort in rechthoekige geprofileerde omramingen. In de doorrit een ingangsomraming met pa .. Lees verder >>

Laatste helft 19e eeuw 1850 laatste helft 19e eeuw
woonhuis

Foto: Ymblanter (CC-BY-SA-3.0-NL)

Huis met lijstgevel voorzien van een ingang en een koetspoort in geprofileerde hardstenen rondboogomramingen

Roermond, Jesuitenstraat 11, Limburg   

Huis met lijstgevel, XIX B, voorzien van een ingang en een koetspoort in geprofileerde hardstenen rondboogomramingen, rondbogige benedenvensters, daarboven ellipsboogvensters en rechthoekige attiekven .. Lees verder >>

Laatste helft 19e eeuw 1850 laatste helft 19e eeuw
woonhuis

Twee vroegere koetshuizen met schilddak

Roermond, Jesuitenstraat 17, Limburg   

Twee vroegere koetshuizen met schilddak. Links de boogaanzet van de vroegere poort naar de Biggenmarkt. Lees verder >>