Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Alle rijksmonumenten

Resultaten : 18

Filter(s): Provincie Gelderland X | Woonplaats Zutphen X | Type Kerkelijk-gebouw X


Het terrein van de vroegere kloosterhof aan de noordzijde van de Broederenkerk, aan de zuidzijde nog omgeven door voor restauratie bestemde resten van ..

Zutphen, Tuinen (voormalige kloosterhof) Gelderland   

Het terrein van de vroegere kloosterhof aan de noordzijde van de Broederenkerk, aan de zuidzijde nog omgeven door voor restauratie bestemde resten van de kloostergang. Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Broederenkerk

Zutphen, Kerkhof 3, Gelderland      66 foto's

BROEDERENKERK (Ned.Herv.). Belangrijke, vroeg-gotische kerk van het in 1293 gestichte Dominicanenklooster (XIVa), bestaande uit een driebeukig, basilicaal schip met schoorbogen en een eenbeukig diep k .. Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Foto: User:Stahlkocher (CC-BY-SA-3.0-migrated)

Synagoge

Zutphen, Dieserstraat 11, Gelderland      10 foto's

Uit 1879 daterende en tot 1943 als zodanig gebruikte, in schoon metselwerk opgetrokken, vijf travee├źn lange SYNAGOGE onder met rode Hollandse pannen gedekt zadeldak tegen tuitgevels; met uitzondering .. Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Foto: Pompidom (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Sint Walburgskerk - librije

Zutphen, 's Gravenhof 3, Gelderland      100 foto's

GROTE OF ST. WALBURGSKERK (Ned.Herv.). In oorsprong romano-gotische kruisbasiliek (XIII) met oudere crypt, van welke kerk de hoofdbeuk, middenkoor en het transept, alsmede de onderste vier geledingen .. Lees verder >>

1564
kerkelijk gebouw

Foto: Michielverbeek (CC-BY-SA-3.0)

kerkelijk gebouw

Zutphen, Oudewand 25, Gelderland      25 foto's

V.m.Agnietenklooster. PAND (XV) onder een zadeldak met de nrs 27-29. Dakkapellen met frontons (XVIII). Gesneden deur met versierde trumeau, bovenlicht en verdiepte pilasters. Stoep met smeedijzeren zi .. Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Foto: Pompidom (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

kerkelijk gebouw

Zutphen, Oudewand 27, Gelderland      1 foto

V.m.Agnietenklooster. PAND (XV) onder een zadeldak met het nr 25. In de, ten dele nog uit moppen bestaande voorgevel, bevindt zich rechts een getoogde poort. De van geprofileerde dorpels voorziene ven .. Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Foto: Pompidom (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Vrijwel onherkenbaar verminkte driezijdig gesloten kapel van het klooster

Zutphen, Oudewand 31, Gelderland      39 foto's

Vrijwel onherkenbaar verminkte driezijdig gesloten kapel van het klooster (1415). Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Foto: Pompidom (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Nieuwstadskerk

Zutphen, Nieuwstadskerksteeg 2, Gelderland      100 foto's

NIEUWSTADSKERK, thans R.K. van St. Johannes de Doper. Driebeukige, kleine hallenkerk, overwelfd met stenen kruisgewelven op zeer zware pijlers en voorzien van een kort, driezijdig gesloten koor. Hoge, .. Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Foto: Pepijntje (PD)

kerkelijk gebouw

Zutphen, Proostdijsteeg 2, Gelderland      3 foto's

V.m. Proosdij van St. Walburg. Groot pand onder omlopend schilddak, gemoderniseerd XIXA, waarbij slechts de westelijke gevel met paarsgewijs gekoppelde spitsboogvensters binnen geprofileerde, hoekige .. Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Broederenklooster

Zutphen, Rozengracht 3, Gelderland      17 foto's

Van de KLOOSTERGEBOUWEN (XV), thans ondermeer in gebruik als Stedelijk Museum, is het volgende bewaard: fragmenten van de kloostergang tegen de noordelijke zijbeuk: de Dormitoriumvleugel ten noorden v .. Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Foto: Paul van Galen - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)