Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Alle rijksmonumenten

Resultaten : 82

Filter(s): Provincie Friesland X | Type Overig X


Poepekrús

Kootstertille, Harstewei 1, Achtkarspelen, Friesland      1 foto

Poepekrus. In de grond uitgegraven kruis, ter herinnering aan een waarschijnlijk 18e eeuwse doodslag van een poepe, hannekemaaier of lapkepoepe. Lees verder >>

Mog. rond 1580 1580 mog. rond 1580
overig

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Hervormde kerk, hek om kerkhof

Baard, Dekemawei 6, Littenseradiel, Friesland      1 foto

Op stenen muurtje rustend ijzeren hekwerk in eenvoudige laat 19e eeuwse vormen (ronde gecanneleerde balusters en gepunte spijlen), dat kerkhof aan drie zijden omheind. Lees verder >>

Late 19e eeuw 1900 late 19e eeuw
overig

Foto: Galen, Paul van (CC BY-SA 3.0 NL)

Hervormde kerk, hekwerk om kerkhof

Bears, Tsjerkepaad 3, Littenseradiel, Friesland      2 foto's

Op stenen muurtje rustend ijzeren hekwerk in eenvoudige laat 19e eeuwse vormen (ronde gecanneleerde balusters en gepunte spijlen), dat kerkhof aan drie zijden omheint. Lees verder >>

Late 19e eeuw 1900 late 19e eeuw
overig

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kerkhofomheining

Húns, Húns 1, Littenseradiel, Friesland      1 foto

Laat 19e eeuwse kerkhofomheining. Aan noord- en westzijde ijzeren hekwerk met eenvoudige balusters en gepunte pijlen. Aan zuid-westzijde toegangshek en trap samengesteld uit grafzerken. Lees verder >>

Late 19e eeuw 1900 late 19e eeuw
overig

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Hervormde kerk, hekwerk om kerkhof

Mantgum, Seerp van Galemawei 3, Littenseradiel, Friesland      1 foto

Nagenoeg compleet ijzeren hekwerk dat kerkhof omheint; de hoofdtoegangspoort aan de noordzijde met gecanneleerde hoekpijlers en rankwerk; balusters, spijlen en tussenstukken zijn uitgevoerd in rijke, .. Lees verder >>

1863
overig

Foto: Galen, Paul van (CC BY-SA 3.0 NL)

Kerkhof, muur met hekwerk

Easterwierrum, Tsjerkebuorren 7, Littenseradiel, Friesland      1 foto

Bakstenen muurtje met ezelsrug en ijzeren hekwerk in laat 19e eeuwse vorm die op terp gelegen kerkhof respectievelijk aan zuid- en oostzijde en aan noordzijde omheinen; aan de oostzijde bevindt zich e .. Lees verder >>

Late 19e eeuw 1900 late 19e eeuw
overig

Foto: China Crisis (CC-BY-SA-3.0)

Begraafplaats van de familie Buma, toegangspartij

Weidum, Greate Buorren 2, Littenseradiel, Friesland   

Bumalaan. Gemetselde hekpijlers met natuurstenen hoofdgestellen en bekronende gebeeldhouwde leeuwen, die gepolychromeerde wapenschilden vasthouden. Gedateerd anno 1826. Smeedijzeren hekwerk aan de bui .. Lees verder >>

1928 (leeuwen: 1826) 1993 (rest.)
overig

Hervormde kerk, hekwerk rond kerkhof

Wjelsryp, Lytse Buorren 3, Littenseradiel, Friesland      5 foto's

IJzeren hekwerk met ornamentatie in laat 19e eeuwse, eenvoudige vormen, dat kerkhof aan noordzijde afsluit. Lees verder >>

Late 19e eeuw 1900 late 19e eeuw
overig

Foto: Berg, H.M. van den (Fotograaf) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Hervormde kerk, hekwerk met toegangspoorten

Wiuwert, Terp 1, Littenseradiel, Friesland   

Laat 19e eeuws ijzeren hekwerk in eenvoudige vormen, dat kerkhof aan zuidzijde (straatzijde) afsluit; twee toegangspoorten, elk met twee gecanneleerde pijlers; voluten in rijke neo-barokke vorm. Lees verder >>

Late 19e eeuw 1900 late 19e eeuw
overig

Hekwerk om kerkhof van Mariakerk

Winsum, Tsjerkebuorren 1, Littenseradiel, Friesland      1 foto

Op muurtje rustend ijzeren hekwerk, in laat 19e eeuwse, eenvoudige vormen, dat kerkhof aan zuidzijde (straatzijde) afsluit; hoofdingang in rijkere vorm. Lees verder >>

Late 19e eeuw 1900 late 19e eeuw
overig

Foto: Michielverbeek (CC-BY-SA-3.0)