Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Alle rijksmonumenten

Resultaten : 65

Filter(s): Provincie Friesland X | Type Militair-object X


Marechausseekazerne Voorm. marechausseekazerne met paardestallen

Buitenpost, West 22, Achtkarspelen, Friesland      2 foto's

Inleiding De KAZERNE van de Koninklijke Marechaussee met PAARDESTALLEN is gebouwd in 1927 in sobere baksteen-architectuur in opdracht van het Departement van Oorlog te Den Haag. Doel van de legering .. Lees verder >>

1927
militair object

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kazerne Voorm. kazerne van de Koninklijke Marechaussee

Gorredijk, Stationsweg 35, Opsterland, Friesland      2 foto's

Inleiding De KAZERNE van de Koninklijke Marechaussee, thans dubbel woonhuis, werd in 1895 gebouwd in traditionele baksteenarchitectuur met elementen van de Chaletstijl en de Neo-Renaissancestijl wege .. Lees verder >>

1895
militair object

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kazemat 01 Kazemat I (mitrailleurkazemat met mitrailleurkamer en manschappenvertrek)

Kornwerderzand, 1e linie, op het uiteinde van de noordwestelijke havendam noordwestelijke havendam 1 1e linie, op het uiteinde van de noordwestelijke havendam Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Omschrijving De MitrailleurKAZEMAT I uit 1933 bevindt zich op het uiteinde van de noord-oostelijke havendam en heeft een afmeting van 21,15 x 16,40 m. Rondom de kazemat is een zware borstwering aange .. Lees verder >>

1933
militair object

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Kazemat 02 Kazemat II (kanonkazemat met kanonkamer, munitiekamer, manschappenverblijf, toilet en observatiepost)

Kornwerderzand, 1e linie, aan de voet van de noordwestelijke havendam noordwestelijke havendam 2 1e linie, aan de voet van de noordwestelijke havendam Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Omschrijving De KanonKAZEMAT II aan de noord-oostzijde was in 1932 gereed en heeft een afmeting van ca. 14 x 20 m. De kazemat die een opstelling had voor één 5 cm geschut, is aan de noordzijde bijn .. Lees verder >>

1932
militair object

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Kazemat 03 Kazemat III (hulpverbandplaats met waterreservoir, hulppost, machinekamer, oliebergplaats en aggregaat)

Kornwerderzand, 1e linie, onder het brugwachtersgebouw 1e linie, brugwachtersgebouw 1e linie, onder het brugwachtersgebouw Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Omschrijving KAZEMAT III uit 1932 bevindt zich onder het brugwachtersgebouw tussen de twee rijstroken van de autosnelweg en heeft een afmeting van 14,3 x 16 m. De kazemat had geen bewapening en deed .. Lees verder >>

1932
militair object

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Kazemat 04 Kazemat IV (commandokazemat met commandopost, observatiekoepel, telefooncentrale, onderofficierenvertrek, manschappenverblijf, mitrailleurk ..

Kornwerderzand, 1e linie, aan de voet van de zuidwestelijke havendam aan de zijde van de brug 1e linie, zuidwestelijke havendam 1 1e linie, aan de voet van de zuidwestelijke havendam aan de zijde van de brug Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Omschrijving De mitrailleurKAZEMAT IV, die dienst deed als commandopost, heeft een afmeting van 11 x 26 m. De kazemat, die gereed was in 1932, is aan de noordzijde grotendeels aangeaard met uitzonder .. Lees verder >>

1932
militair object

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Kazemat 05 Kazemat V (mitrailleurkazemat met machinegeweerkamer, onderofficierenvertrek en manschappenverblijf)

Kornwerderzand, 1e linie, op de zuidwestelijke havendam tussen de brug en de schutsluizen 1e linie, zuidwestelijke havendam 2 1e linie, op de zuidwestelijke havendam tussen de brug en de schutsluizen Súdwest Fryslân, Friesland      4 foto's

Inleiding De mitrailleurKAZEMAT V uit 1933 ligt op de havendam tussen de brug en de schutsluizen en heeft een afmeting van 23.5 x 16,8 m. De kazemat is voorzien van een zware borstwering met op drie .. Lees verder >>

1933
militair object

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Kazemat 06 Kazemat VI (kanonkazemat met op de beganegrond twee kanonkamers, manschappenverblijf, twee veld-affuit-opstelruimtes, commando- en observat ..

Kornwerderzand, 1e linie, op de zuidwestelijke havendam ter hoogte van de kleine schutsluis 1e linie, zuidwestelijke havendam 3 1e linie, op de zuidwestelijke havendam ter hoogte van de kleine schutsluis Súdwest Fryslân, Friesland      2 foto's

Omschrijving De kanonKAZEMAT VI uit 1933 ligt ter hoogte van de schutsluizen en in de as van de dijk van de Friese kust tot Kornwerderzand. De kazemat met een afmeting van ca. 10 x 26 m had twee kano .. Lees verder >>

1933
militair object

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Kazemat 07 Kazemat VII (zoeklichtkazemat met opstelplaats voor zoeklicht, spiegelkamer, remise voor de spiegelinstallatie, aggregaat, manschappenverbl ..

Kornwerderzand, 1e linie, op de zuidwestelijke havendam ter hoogte van het zuidelijke uiteinde van de grote schutsluis 1e linie, zuidwestelijke havendam 4 1e linie, op de zuidwestelijke havendam ter hoogte van het zu Súdwest Fryslân, Friesland   

Omschrijving De zoeklichtKAZEMAT VII uit 1932 ligt ter hoogte van de schutsluizen, ten zuiden van Kazemat VI en heeft een afmeting van ca. 11 x 23 m. In de kazemat was een zoeklicht met spiegelinstal .. Lees verder >>

1932
militair object

Kazemat 08 Kazemar VIII (mitrailleurkazemat met mitrailleurkamer, onderofficierenvertrek en manschappenvertrek)

Kornwerderzand, 1e linie, op de zuidoostelijke havendam 1e linie, zuidoostelijke havendam 1e linie, op de zuidoostelijke havendam Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Omschrijving De mitrailleurKAZEMAT VIII uit 1933 bevindt zich op het uiteinde van de noord-oostelijke havendam en heeft een afmeting van 20,75 x 16,80 m. Rondom de kazemat is een zware borstwering aa .. Lees verder >>

1933
militair object

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)