Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Alle rijksmonumenten

Resultaten : 161

Filter(s): Provincie Friesland X | Gemeente Tytsjerksteradiel X


Eenstein

Wyns, Wyns 2, Tytsjerksteradiel, Friesland   

'Eenstein'. Grote gaaf bewaarde kop-hals-rompboerderij fraai aan de Dokkumer Ee gelegen; voorhuis onderkelderd, overal zesruitsvensters met blinden. Lees verder >>

Boerderijtje met zesruitsvenster beneden en in de geveltop en met omlopende goot

Burgum, Molenweg 1, Tytsjerksteradiel, Friesland      4 foto's

Boerderijtje blijkens jaartalankers uit 1736. Zesruitsvensters beneden en in de geveltop; omlopende goot. Lees verder >>

1736
boerderij

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kruiskerk. Hervormde kerk

Burgum, Nieuwstad 5, Tytsjerksteradiel, Friesland      31 foto's

Herv. Kerk en Toren, gelegen op een kerkhof. Het als parochiekerk gestichte gebouw is in de 13e eeuw onder de Reguliere Kanunniken uitgegroeid tot een in steen overwelfde driebeukige kerk met koor waa .. Lees verder >>

12e eeuw (toren, deel westgevel) 13e eeuw (uitbr. kerk en toren) verb. in de 14e eeuw, 1610-'11 en 1707 1952-'57 (rest.) 1200 12e eeuw (toren, deel westgevel) 13e eeuw (uitbr. kerk en toren) verb. in ..
kerkelijk gebouw

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Groot dorpshuis met omlijste ingang en zesruitsvensters onder twee evenwijdige zadeldaken tussen topgevels met hoekschoorstenen

Burgum, Schoolstraat 17, Tytsjerksteradiel, Friesland      4 foto's

Groot dorpshuis onder twee evenwijdige zadeldaken tussen topgevels met hoekschoorstenen; omlijste ingang en zesruitsvensters. Lees verder >>

Ca. 1850 1850 ca. 1850
woonhuis

Foto: Andrys Stienstra (CC-BY-SA-3.0)

Glinstra State, orangerie

Burgum, Schoolstraat 77, Tytsjerksteradiel, Friesland      2 foto's

Orangerie van Glinstra State onder schilddak met twee hoekschoorstenen met borden; ingang en tweemaal twee vensters halfrond gesloten naar de trant van het tweede kwart van de 19e eeuw. Lees verder >>

1825-1850 1850 1825-1850
woonhuis

Foto: Andrys Stienstra (CC-BY-SA-3.0)

Pleats De Pleats

Burgum, Schoolstraat 82, Tytsjerksteradiel, Friesland      5 foto's

Tot dorpshuis verbouwde grote boerderij met halsvormige top boven de ingang gedateerd 1773. Betimmerde kamers en schouwen, waarvan een met tegels. Lees verder >>

1773 1954 (rest.)
boerderij

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Glinstra State

Burgum, Schoolstraat 83, Tytsjerksteradiel, Friesland      4 foto's

Glinstra State, landhuis uit het tweede kwart van de 19e eeuw met halfrond gesloten vensters. Lees verder >>

1855
kasteel buitenplaats

Foto: Andrys Stienstra (CC-BY-SA-3.0)

Laag breed dorpshuis met zesruitsvenster onder omgaand zadeldak met hoekschoorstenen waarop borden

Burgum, Schoolstraat 84, Tytsjerksteradiel, Friesland      3 foto's

Laag breed dorpshuis onder omgaand zadeldak met hoekschoorstenen waarop borden. Zesruitsvensters. Lees verder >>

1800-1850 1850 1800-1850
woonhuis

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Laag dorpshuis met omlijste ingang, zesruitsvensters en versierde kroonlijst onder schilddak met twee hoekschoorstenen waarop borden

Burgum, Schoolstraat 86, Tytsjerksteradiel, Friesland      3 foto's

Laag dorpshuis onder schilddak met twee hoekschoorstenen waarop borden; omlijste ingang, zesruitsvensters, versierde kroonlijst. Lees verder >>

Ca. 1870 1870 ca. 1870
woonhuis

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

It Kokelhûs

Earnewâld, It Fliet 16, Tytsjerksteradiel, Friesland      1 foto

Ketelhuis. Eenvoudig boerderijtje, waarvan alleen het voorhuis gaaf is, te beschermen wegens het interieur, dat als museum beheerd wordt. Lees verder >>

Mog. 18e eeuw (kern) 1800 mog. 18e eeuw (kern)
boerderij

Foto: Harm de Vlas (CC-BY-SA-3.0)