Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Alle rijksmonumenten

Resultaten : 118

Filter(s): Provincie Friesland X | Gemeente Menameradiel X


Kingmatille

Dronryp, Keimptilsterdyk 12, Menameradiel, Friesland      1 foto

Ten zuidwesten van Dronrijp bij Kingmatille Monnikmolen uit 1870. Lees verder >>

1870 1987 (verplaatst)
molen

Foto: Quistnix Original uploader was Quistnix at nl.wikipedia (CC-BY-SA-2.5)

Hatsumermolen

Dronrijp, nabij Keimptilsterdyk 2 Keimptilsterdyk 02 2 nabij Keimptilsterdyk 2 Menameradiel, Friesland      1 foto

Bij Hatzum ten zuidwesten van Dronrijp Monnikmolen uit 1878. Lees verder >>

1878 (oorspr.) 1988-'89 (rest.)
molen

Foto: Quistnix Original uploader was Quistnix at nl.wikipedia (CC-BY-SA-2.5)

Laag pand onder zadeldak tussen topgevels met schoorstenen waarop borden en met dakkapel met klauwstukken en driehoekig fronton

Marsum, Binnenbuorren 27, Menameradiel, Friesland      1 foto

Laag pand onder zadeldak topgevels met schoorstenen waarop borden. In de voorgevel 6-ruitsvensters met luiken. Dakkapel met klauwstukken en driehoekig fronton. Lees verder >>

woonhuis

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Vijf traveeën breed laag pand met omlijste ingang met bovenlicht onder schilddak met segmentvormig bekroonde dakkapel

Marsum, Binnenbuorren 28, Menameradiel, Friesland      1 foto

Vijf traveeën breed laag pand onder schilddak, waarvoor dakkapel, segmentvormig bekroond. Omlijste ingang in welke bovenlicht Anno 1849; zesruitsvensters. Achtergevel. Lees verder >>

1849
woonhuis

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Lunia State

Marsum, Bitgumerdyk 87, Menameradiel, Friesland   

Lunia State. Lang voorhuis in het midden onderkelder, van boerderij. Voorgevel met drie zesruitsvensters, twee lichtkozijnen in de top, ter weerszijden van de wapensteen; twee topschoorstenen met bord .. Lees verder >>

Kop-hals-rompboerderij zadeldak met schoorstenen en borden en met stal onder hoog met pannen belegd schilddak

Marsum, Hegedyk 1, Menameradiel, Friesland      1 foto

Kop-hals-rompboerderij in de huidige vorm grotendeels uit het derde kwart van de 19e eeuw. Het woonhuis draagt een pannen zadeldak tussen puntgevels met schoorstenen, waarop borden. Het stalgedeelte w .. Lees verder >>

18e eeuw (houtskelet stal) grotendeels 1850-1875 (huidige vorm) 1800 18e eeuw (houtskelet stal) grotendeels 1850-1875 (huidige vorm)
boerderij

Foto: http://picasaweb.google.com/molenaarserf/ (CC-BY-3.0)

Weme De Weme (voorm. pastorie)

Menaam, Mieddyk 3, Menameradiel, Friesland   

Oude Pastorie. Op omgracht terrein gelegen midden 19e eeuws landhuis onder omlopend zadeldak met vier hoekschoorstenen waarop borden en sierijzers. Geblokte kroonlijst en door Ionische pilasters gefla .. Lees verder >>

1838
kerkelijk gebouw

Boerderij met ingebouwd onderkelderd dwars woonhuis met hoge toegangstrap, omgaande geblokte kroonlijst en dakkapel boven de ingang

Menaam, Ryksstrjitwei 15, Menameradiel, Friesland      2 foto's

Boerderij met ingebouwd onderkelderd dwars woonhuis. Omgaande geblokte kroonlijst. Boven de ingang in het midden dakkapel. Hoge toegangstrap. Lees verder >>

boerderij

Foto: Booms, C.S.; Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kop-hals-rompboerderij met voorhuis met zesruitsvensters en stichtingssteen tussen twee topgevels waarop schoorstenen met borden

Menaam, Rypsterdyk 21, Menameradiel, Friesland   

Kop-hals-rompboerderij met voorhuis tussen twee topgevels waarop schoorstenen met borden. Zesruitsvensters. Stichtingssteen in voorgevel. Lees verder >>

Mog. 18e eeuw (voorhuis) 1800 mog. 18e eeuw (voorhuis)
boerderij

Kerk van Menaldum (Hervormde kerk)

Menaam, Skilpaed 2, Menameradiel, Friesland      1 foto

Herv. Kerk. De in 1874 op zeer ruim omheind kerkhof herbouwde kerk bezit de volgende te beschermen inventaris; 17e eeuwse preekstoel met achterschot en klankbord, bijbehorend doophek, twee 17e eeuwse .. Lees verder >>

1855 (koor) 1874 (schip) 1866 (toren)
kerkelijk gebouw