Meer dan 63.000 rijksmonumenten


De Waterschans in Bergen op Zoom

Militair Object

Schans met gracht en omdijking bij verdedigingswerken
4600AA Bergen op Zoom
Noord Brabant


Beschrijving van De Waterschans

Aan het westelijk uiteinde van de voormalige Buitenhaven gedeelte van de stervormige schans met gracht en omdijking. Behorend tot de naar ontwerp en onder leiding van Menno van Coehoorn in 1698-1712 aangelegde vestingwerken. Deze schans is aangelegd op de plaats van een oudere fortificatie. Aan de noordzijde deels bewaarde kademuur, ca. 80 meter lang, waarin nog de oude doorgang/dijkopening naar de kade langs de voormalige buitenhaven. Baksteen: rood-bruin 21 a 22 x 10 a 11 x 4 a 4,2 cm. In de oude doorgang, ter weerszijde, verticaal ingemetselde in hardsteen uitgevoerde groeven, 16 cm breed en 10 cm diep, voor het aanbrengen van stormvloedschotten. Latere dijkdeur (1956) met ouder hangwerk. Aan de west- en zuidzijde grotendeels bewaarde omdijking van de schans met waterpartij op de plaats van de voormalige schansgracht. Eind jaren 1970 is het dijklichaam aan de boven- en binnenzijde verzwaard in het kader van de toen uitgevoerde dijkversterkingen. Gedeelte van 1698 tot 1712 onder leiding van Menno van Coehoorn aangelegde stervormige schans met gracht en omdijking van belang als Rijksmonument wegens de cultuurhistorische waarde in het bijzonder de geschiedenis van de nederlandse fortificatien". (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 9252
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van De Waterschans in Bergen op Zoom

Overblijfsel van de getijdenmolen. Momenteel opslagplaats. Rechthoekig gebouw onder schilddak; natuurstenen in speklagen toegepast in de gevels: gepro ..

Watermolenpad 1
Bergen op Zoom
Als opslagplaats gebezigd overblijfsel van de getijmolen aan de Houwer, in 1497 door Anthonis Keldermans gebouwd. Rechthoekig gebouw onder s..

Pand met verdieping en schilddak dat aan de achterzijde aansluit tegen een puntgevel met vlechtingen en rookkanaal in de as

Zuidzijde Haven 81
Bergen op Zoom
Pand met verdieping en schilddak dat aan de achterzijde aansluit tegen een puntgevel met vlechtingen en rookkanaal in de as. Einde 17e eeuw...

Pand met verdieping en schilddak dat aan de achterzijde aansluit tegen een puntgevel met vlechtingen en rookkanaal in de as

Zuidzijde Haven 79
Bergen op Zoom
Pand met verdieping en schilddak dat aan de achterzijde aansluit tegen een puntgevel met vlechtingen en rookkanaal in de as. Eerste helft 17..

Groot Arsenaal

Rijtuigweg 44
Bergen op Zoom
Voormalig groot Arsenaal, sinds 1880 infanteriekazerne. Rechthoekig bakstenen gebouw uit 1764 met vernieuwde topgevels. De middendoorgang wo..

de Grebbe

Kremerstraat
Bergen op Zoom
Inleiding De Grebbe is tegenwoordig, anno 2002, een overkluisd riool onder de binnenstad van Bergen op Zoom. De Grebbe kent een lange gesch..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)