Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Poortgebouw van de voorm. Liauckama State in Sexbierum

Kasteel Buitenplaats

Liauckamaleane 2
8855XJ Sexbierum (gemeente Franekeradeel)
Friesland

Bouwjaar: 1604


Beschrijving van Poortgebouw van de voorm. Liauckama State

Poortgebouw van de voormalige Liauckemastate. 17e eeuws poortgebouw -datering 1604 in sluitsteen aan ingangszijde- dat oorspronkelijk de toegang vormde tot het omgrachte en deels nog met een windsingel beplante terrein van de voormalige Liauckemastate (in 1420 reeds vermeld, doch in 1824 gesloopt). Het gebouw is opgetrokken uit baksteen van verschillende afmeting en wordt gedekt door een met pannen belegd zadeldak tussen twee door waterlijsten doorsneden puntgevels met toppilaster. In de gevels duivengaten met ruststenen. Staafankers; wapensteen. Op het omgrachte en deels nog met een windsingel beplante terrein (C 3068) bevinden zich eveneens nog een 19e eeuwse kop-hals-rompboerderij met stookhok (C 3068) en een 19e eeuwse daglonershuisje (C 3067). (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 8651
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Het terrein van de voormalige state met de in 1862 gebouwde boerderij en het uit 1604 daterende poortgebouw

De Liauckama State is een voormalige state nabij Sexbierum in de Nederlandse provincie Friesland.

De Liauckama State was een van de grootste staten van Friesland en werd bewoond door de leden van het geslacht Liauckama. De state, die in 1824 werd afgebroken, bevatte waarschijnlijk een 13e-eeuwse kern. In 1420 werd de state voor het eerst vermeld. Nadat de oorspronkelijke state in 1824 was afgebroken werd het terrein in 1838 verkocht.[1] Op het terrein werd in 1862 een boerderij gebouwd van gele Friese steen. Het poortgebouw van de state dateert uit 1604 en is gespaard gebleven. In het poortgebouw bevinden zich zogenaamde gimmengaten, gaten voor de duiven.[2] Op het terrein bevindt zich een daglonerswoning uit de 19e eeuw.

Zowel de boerderij als het poortgebouw en de daglonerswoning zijn erkend als rijksmonument. De boerderij is omgebouwd tot een hotel-restaurant.


Monumenten in de buurt van Poortgebouw van de voorm. Liauckama State in Sexbierum

Kop-hals-rompboerderij in gele Friese steen op het terrein van de voorm. Liauckama State

Liauckamaleane 2
Sexbierum (Gemeente Franekeradeel)
19e eeuwse (1862), uit gele friese steen opgetrokken, kop-hals-rompboerderij, waarvan kop en hals worden gedekt door met pannen belegde zade..

Daglonershuisje in baksteen met staafankers onder met pannen belegd schilddak met dakkapel, topschoorsteen en uileborden

Liauckamaleane 4
Sexbierum (Gemeente Franekeradeel)
Niet meer geheel oorspronkelijk 19e eeuws daglonershuisje, opgetrokken uit baksteen en gedekt door een met pannen belegd schilddak, waarin d..

Terrein met overblijfselen van de voorm. Liauckemastate

bij Liauckamalaan 2 Liauckemalaan 02 3 bij Liauckamalaan 2
Sexbierum (Gemeente Franekeradeel)
Terrein waarin overblijfselen van de Liauckema State. Datering: 13e eeuw.

Latsmastate

Latsmaleane 1
Sexbierum (Gemeente Franekeradeel)
Latsma State. Grote boerderij waarvan het voorhuis blokvormig onder omgaand schilddak. Ingang in het midden (later gedicht) tussen gegroefde..

Terp

bij hoek Van Hottingawei-Breed Plak Hottingawei bij hoek Van Hottingawei-Breed Plak
Pietersbierum (Gemeente Franekeradeel)
Terp. Vermoedelijk middeleeuws. (Gedeeltelijke bescherming: zie bijlage C op 7e vervolgblad).

Kaart & Routeplanner


Foto's (4)