Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Nicolaïkerk in Appingedam

Kerkelijk Gebouw

Wijkstraat 32
9901AJ Appingedam
Groningen

Bouwjaar: begin 13e eeuw midden 13e eeuw (koor, dwarsschip) begin 14e eeuw (verlenging koor) 1450-1475 (noord- en zuidbeuk, noordkapel) begin 16e eeuw (zuidkapel) 1594 en 1686 (herstel) 1948-'54 (rest.)
Architect: A.R. Wittop Koning, R. Offringa en G. Bosma (1948-'54) Wittop Koning 1954 A.R. Wittop Koning, R. Offringa en G. Bosma (1948-'54)

Top 100 monument

Nicolaïkerk

De kerk is door haar ouderdom (sinds 1225) en bouwgeschiedenis (tot omstreeks 1561), tijdens welke een harmonische transformatie van eenbeukige aanleg tot hallekerk plaatsvond, haar grootte en haar romano-gotische stijlzuivere verschijningsvormen een belangrijk bouw- en architectuurhistorisch monument. De op de gewelfvelden, pijlers en wanden aangebrachte schilderingen lopen in chronologie goeddeels parallel aan de bouwgeschiedenis en munten uit in ornamentale en figurale voorstellingen, ouderdom en (relatief) gave staat van overlevering. De vier voorstellingen van de beschermheiligen der bouwvakkers in het middenschip (Castorlantis, Clatiditis, Nicostraitis en Semproniantis) gelden in iconografisch opzicht als zeer zeldzaam, waarmee een onderscheidend kunst- en cultuurhistorisch belang is aangeduid. De volledigheid en rijke uitvoerlng van de monumentale, historische kerkinventaris verleent aan de kerk een bijzondere culturele en religieuze historische waarde. Zij bestaat ondermeer uit een eiken preekstoel (1665), diverse herenbanken en twee tribune-achtige herenbanken uit de l7de eeuw, eiken bankenblokken en een zeer rijk gesneden orgel uit 1744 van A.A. Hinsz, alsmede vele waardevolle oude grafstenen. Binnen de historische stadsstructuur vormt het kerkgebouw samen met het aangebouwde stadhuis, zoals gelegen tussen het Damsterdlep en de Wijkstraat een belangrijk historisch stedebouwkundig ensemble.

Beschrijving van Nicolaïkerk

Herv.Kerk. Drieschepige, geheel in steen gewelfde hallenkerk, in verschillende perioden ontstaan uit een eenbeukige kruiskerk. Aan de noordzijde van het koor sacristie met verdieping en traptoren. De kerk bezit een laat-gotische bekroning van een sacramentshuisje en zandstenen scheidingshekwerk tussen koor en n.o. kapel en deze kapel en het voormalige dwarspand. Preekstoel welks leuning met kussen panelen is versierd (1665), bijbehorende trap, achterschot en klankbord; aan de voet een pelikaan met jongen, doophek, XVII en plm 1800. Koperen lezenaar en doopbekkenhouder 1792. Orgel 1744 met tribune. Orgel in 1744 gemaakt door A.A. Hinsz met Manuaal en Rugwerk en aangehangen pedaal. Twee hoge herenbanken langs trap bereikbaar. Dubbele bank met wapen Polman-Beninga. Twee dubbele banken. Overhuifd gestoelte plm 1800 met wapen Ebels-Steenhuis, beschilderd wapenmedaillon van Gerdt tho Dornum 1515. Zerk 1548, Zerk 1569, Zerk 15 met ridderfiguur, Zerk 1579, Zerk Pimperlinck 1660, Zerk Steenhuysen-Walta 1695-1723, Zerk Ebels-Steenhuis 1747, Zerk Cleveringa-Ebels 1828. 17e eeuwse houten kist met beslag. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 8247
Laatste wijziging: 2015-01-12 19:49:54.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie

Monumenten in de buurt van Nicolaïkerk in Appingedam

Nicolaïkerk, vrijstaande klokkentoren

Wijkstraat 34
Appingedam
Ten westen van het raadhuis werd in 1835 een toren opgericht bekroond door een open geleding met vrij hoge spits. Klokkenspel, waarvan 23 k..

Raadhuis van Appingedam

Wijkstraat 36
Appingedam
Raadhuis. In 1638 opgericht rechthoekig gebouw op een galerij beneden voor de waagruimte. Voor het schilddak een halsvormige top met schelpm..

Voorm. rechtbank

Wijkstraat 38
Appingedam
V.m. Rechtbank, 1844. Blokvormige pand onder omlopend zadeldak met hoekschoorstenen; middenrisaliet en hoeklisenen geleden de voorgevel waar..

Vijf traveeën breed pand met gootlijst met gesneden console onder schilddak met hoekschoorstenen

Wijkstraat 25
Appingedam
Vijf traveeën breed pand onder schilddak met hoekschoorstenen; gootlijst met gesneden consoles. Zesruitsvensters. In de tuin een XIXe eeuws..

Pand met verdieping en lage tweede verdieping onder diep zadeldak met achterhuis en tuinhuisje

Dijkstraat 32
Appingedam
Pand met verdieping en lage tweede verdieping onder diep zadeldak; het later ruw gepleisterde muurwerk van grote baksteen. Tevens achterhuis..

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)