Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Sint-Bavokerk in Aardenburg

Kerkelijk Gebouw

Sint Bavostraat 5
4527CJ Aardenburg (gemeente Sluis)
Zeeland

Bouwjaar: ca. 1220

Top 100 monument

Sint-Bavokerk

Aardenburg, Sint Bavo: de kerk is het enige voorbeeld in Nederland van De Scheldegothiek; naast de diverse kenmerken van deze stijlperiode, zoals o.a. het driedelige westvenster, de omgang voorlangs de vroeggotische lancetvormige middenbeukvensters, de zuilen met knopkapitelen en het triforium met een doorlopende galerij met gekoppelde zuiltjes, bezit de kerk een aantal bijzonderheden als bijvoorbeeld de verlaagde tegelvloer en de vierkante fundamenten die onder de zuilbasementen zichtbaar zijn; wat in oorsprong de oorzaak c.q. de bedoeling van deze bijzonderheden is geweest, is heden niet bekend. Het begin 13de-eeuwse schip van de kerk is prachtig gedetailleerd en vormt een visueel contrast met het driebeukige, bakstenen koor. Verder maakt de kerk deel uit van een groep, nu in Vlaanderen gelegen kerken, t.w. de Sint Jacobs- en Mariakerk te Doornik, de kerk te Damme, de O.L. Vrouwe van Pamela te Oudenaerde en de kerk te Lissewege. Een ander aspect dat de Sint Bavo architectuurhistorisch belang verleent, is de klaverbladvormige romaanse fundering van een absis die in het koor is aangetroffen. Van een dergelijke aanlegvorm is in Nederland slechts een klein aantal bekend.Tot slot worden de grafkelders in het schip vermeld; deze zijn versierd met schilderingen, o.a. voorstellingen van de Kruisiging en de Heilige Maagd, die uit de 14de eeuw dateren. De Sint Bavo ontleent haar bijzondere status aan haar stilistische zuiverheid, haar bijzondere details, de goede detaillering van het schip, haar grootse hallenkoor uit het midden van de 14de eeuw en vanwege de voor Nederland unieke vertegenwoordiging van de Scheldegothiek, alsmede door de aanwezigheid van de beschilderde grafkeldertjes.

Beschrijving van Sint-Bavokerk

N.H. Kerk. Het oudste deel bestaande uit schip, dwarspand, vormt het enige belangrijke voorbeeld in Nederland van zuivere Scheldegotiek, omstreeks 1220. Het langgerekte hallenkoor is een midden 14e eeuwse uitbreiding. Aangebouwd een 17e eeuwse woning, die als consistoriekamer dienst doet. Reeks van grafkelders met beschilderingen, preekstoel ingebracht na de restauratie, die in 1956 werd voltooid. Hardstenen hekpijlers die de toegang vormen tot het kerkterrein. Van het orgel heeft alleen de Rugwerkkas monumentale waarde. Deze kas is afkomstig uit de R.K. Kerk te Groessen en werd eind 18e eeuw gemaakt door Kuerten uit Huissen. De Hoofdwerkkas en het instrument werden in 1954 gemaakt door Flentrop Orgelbouw. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 6880
Laatste wijziging: 2015-01-12 19:49:54.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Sint-Bavokerk
Sint-Baafskerk
Sint-Baafskerk
Plaats Aardenburg
Monumentnummer  6880, 6881
Portaal  Portaalicoon   Christendom
Sint-Baafskerk

De Sint-Bavokerk of Sint-Baafskerk is een protestantse kerk in het Nederlandse stadje Aardenburg, in Zeeuws-Vlaanderen. Zij is opgenomen in de "Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg" van 1990.

De toren uit 1220 met het oudste deel van de kerk, het schip en het dwarspand, is in Nederland het enige belangrijke voorbeeld van de zuivere Scheldegotiek, een regionale bouwstijl uit de overgang van het romaans naar de gotiek uit de eerste helft van de 13e eeuw. De kerk werd in de jaren na 1243 gebouwd op basis van een vroeger kerkgebouw.

De oorsprong van de kerk ligt bij de monniken van de Sint-Baafsabdij uit Gent, die op deze locatie in 959 een kleine kerk bouwden. Door de bevolkingsgroei in de 13e eeuw was Aardenburg uitgegroeid tot een stad met 5.000 inwoners, waardoor de behoefte aan een grotere kerk ontstond. Deze romaanse kerk brandde af in 1202.

In de veertiende eeuw is de kerk uitgebreid met het langgerekte hallenkoor en in de zeventiende eeuw is een woning aangebouwd. Deze doet dienst als consistoriekamer.

Het interieur bevat een klokkenstoel met klok van Johannes Burgerhuys uit 1647. De rugwerkkas van het orgel, afkomstig uit de kerk van Groessen, is van einde achttiende eeuw. De hoofdwerkkas en het instrument zijn van Flentrop Orgelbouw en uit 1954.

Na de restauratie die in 1956 voltooid was, werd een deel van de kerk (schip, transept, toren en dakruiter) eigendom van de Staat der Nederlanden en was als zodanig in beheer bij de Rijksgebouwendienst. Het is op 15 januari 2016 samen met 28 andere monumenten overgedragen aan de Nationale Monumentenorganisatie.[1] Reden van de overdracht is dat het object voor het Rijk geen functie heeft, maar vanwege de monumentale waarde wel goed beheerd en behouden dient te worden.

Zie ook


Monumenten in de buurt van Sint-Bavokerk in Aardenburg

Toren Sint-Bavokerk

Sint Bavostraat 5
Aardenburg (Gemeente Sluis)
Toren der N.H. Kerk. De toren vormt het enige belangrijke voorbeeld in Nederland van zuivere Schelde-gothiek, omstreeks 1220. Klokkenstoel m..

sint bavo

sint bavostraat 3
aardenburg (Gemeente sluis)
Terrein met resten van een catellum uit de Romeinse tijd, funderingen van een kerk uit de Vroege Middeleeuwen (10e eeuw), beschilderde grafk..

Terrein waarin de fundering van een vestingmuur met hoektoren en sporen van een spitsgracht

Sint Bavostraat
Aardenburg (Gemeente Sluis)
Terrein waarin de fundering van een vestingmuur met hoektoren en sporen van een spitsgracht. Datering: Romeinse Tijd. Het monument is van we..

Pand

Tuimelsteenstraat 18
Aardenburg (Gemeente Sluis)
PAND uit de 16e eeuw, gewijzigd in de 18e en vroeg in de 19e eeuw. Aan de straatzijde een rechthoekige vleugel met verdieping en zadeldak tu..

Onderkelderd pand met tuitgevel met vlechtingen

Markt 28
Aardenburg (Gemeente Sluis)
Onderkelderd pand met tuitgevel met vlechtingen; vensters gewijzigd; een voormalig slopje rechts bij de woning getrokken; hierin de voordeur..

Kaart & Routeplanner