Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Rijksmuseum in Amsterdam

Gebouw

Stadhouderskade 42
1071ZD Amsterdam
Noord Holland

Bouwjaar: 1885
Architect: P.J.H. Cuypers

(1 recensie)
Top 100 monument

Rijksmuseum

Amsterdam, Rijksmuseum: monumentaal bouwwerk van architect P.J.H Cuypers uit 1876-1885, in plattegrond en opbouw klassicistisch-symmetrisch, in bouwplastiek geïnspireerd op gotiek en renaissance. Monumentaliteit en statigheid kenmerken het museum en bijbehorend bibliotheekgebouw en de oorspronkelijk vrijstaande directeurswoning, inclusief de in 1911-1915 aangebouwde Druckerkuitbouw; het is behalve een der grootste en meest voorname scheppingen van Cuypers, ook heel belangwekkend als proeve van een bouwopdracht die voor de 19de eeuw als een betrekkelijk novum kan worden bestempeld.Het uitwendige van het museum is bijna zonder wijzigingen overgeleverd, het interieur daarentegen met uitzondering van de zogeheten Aduard-kapel is steeds aangepast aan de moderne eisen van tentoonstellen, conserveren en beveiligen.De bijzondere cultuurhistorische waarde is gelegen in de enormiteit van de bouwopdracht, de stedebouwkundige ligging van het museum en als proeve uit het indrukwekkende oeuvre van Cuypers, waarbij nog opgemerkt wordt dat het gebouw nog steeds in zijn oorspronkelijke functie voorziet en de collectie kunstschatten een niet te benoemen cultuurhistoirsche waarde vertegenwoordigt. Het gebouw zelf met zijn omvangrijk uitwendige decoratieprogramma naar ontwerp van Cuypers, Victor de Stuers en J.A. Alberdingk Thijm is door de verwerkte en opgenomen historische stijlen een kunsthistorisch visitekaartje van de vorige eeuw.

Beschrijving van Rijksmuseum

RIJKSMUSEUM, gebouwd 1877-1885 door P.J.H. Cuypers, hoofdzakelijk in neo-renaissance vormen. Klokkenspel met 23 niet beschermde moderne klokken en 1 klok van Peter van den Ghein, 1583. Buiten gebruik gesteld trommelspeelwerk van Addicks uit 1901. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 5680
Laatste wijziging: 2015-01-12 19:49:54.0

Recensies en ervaringen (1)

Rijksmuseum
3
Recensie door: ()
Moet zeggen dat ik de nieuwe indeling erg wennen vind. Je bent veel aan het zoeken en je moet soms je entree kaartje nog een keer laten zien! Moet je dus niet weg gooien na binnenkomst. De nachtwacht is natuurlijk prachtig! Alleen wel veel opdringerige toeristen.
Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Rijksmuseum
Het Rijksmuseum
Het Rijksmuseum
Locatie Amsterdam, Nederland
Coördinaten 52° 22′ NB, 4° 53′ OL
Opgericht 1800
Openingsdatum 13 juli 1885 (nieuwbouw)
Personen
Directeur Taco Dibbits, hoofddirecteur
Erik van Ginkel, zakelijk directeur
Conservator Gregor Weber (hoofd Beeldende Kunst)
Martine Gosselink (hoofd Geschiedenis)
Jane Turner (hoofd Prentenkabinet)
Medewerkers 614 fte's (2017)
Huisvesting
Monumentstatus Rijksmonument
Monumentnummer 5680
Architect P.J.H. Cuypers
Aantal bezoekers 2.148.304 (2017)
2.259.987 (2016)
2.345.666 (2015)
2.474.352 (2014)
2.246.122 (2013)
894.058 (2012)
Lid van OAM, ICOM, Nederlandse Museumvereniging
Detailkaart
Rijksmuseum Amsterdam (Amsterdam-Centrum)
Rijksmuseum Amsterdam
Afbeeldingen
Logo van het Rijksmuseum
Logo van het Rijksmuseum
Website
Portaal  Portaalicoon   Kunst & Cultuur

Het Rijksmuseum in Amsterdam is een van de 16 rijksmusea in Nederland. De collectie biedt een overzicht van de Nederlandse kunst en geschiedenis met onder andere werken van 17e-eeuwse Nederlandse meesters als Rembrandt, Vermeer en Hals. Het museum is sinds 1885 gevestigd in het Rijksmuseumgebouw, ontworpen door de Nederlandse architect P.J.H. Cuypers.

Geschiedenis

Den Haag (1800)

Cornelis Sebille Roos, 1815

De kunstverzameling die de stadhouderlijke familie door de eeuwen had opgebouwd vormt de basis van de collectie van het Rijksmuseum. Nadat de laatste stadhouder het land in 1795 ontvlucht was nam de Bataafse Republiek de overgebleven kunstverzameling in beslag. Het grootste deel hiervan werd door de Fransen naar Parijs verscheept. Op 19 november 1798 werd op initiatief van de minister van financiën, Alexander Gogel, besloten de resterende verzameling, bestaande uit Italiaanse kunst, portretten van de Oranjes en vaderlandse rariteiten, onder te brengen in een nationaal museum naar Frans voorbeeld. Onder de naam Nationale Kunst-Galerij opende dit museum in 1800 zijn deuren in het eveneens in beslag genomen Huis ten Bosch in Den Haag.[1] De Amsterdamse kunsthandelaar Cornelis Sebille Roos (1754-1820) was de eerste directeur van het museum en was als zodanig, in samenwerking met Gogel, verantwoordelijk voor de eerste aankopen, waaronder De bedreigde zwaan van Jan Asselijn. Toen in 1806 Lodewijk Napoleon de troon besteeg van het 'Koningrijk Holland', kreeg het de naam Koninklijk Museum.

Amsterdam (1808)

In 1808 verhuisde het museum in opdracht van Lodewijk Napoleon naar Amsterdam, waar het vanaf 1809 samen met de kunstverzameling van Amsterdam – waaronder De Nachtwacht – werd ondergebracht op de bovenverdieping van het Paleis op de Dam. De nieuwe directeur, Cornelis Apostool, werd belast met het samenstellen van een catalogus van objecten.[2] In 1817 verhuisde de collectie van het Rijks Museum, zoals het inmiddels na de troonsbestijging van Willem I heette, naar het 17e-eeuwse Trippenhuis. Na de val van Napoleon in 1815 kwam hier ook een belangrijk deel terecht van de kunstwerken, die door de Fransen vanaf 1795 naar Parijs waren overgebracht, en door Nederland waren teruggeëist. Ook werd hier de prentenverzameling uit Den Haag in ondergebracht, terwijl de historische voorwerpen verplaatst werden naar het Koninklijk Kabinet van Zeldzaamheden, opgericht in 1820 in Den Haag. Anders dan onder zijn voorganger Roos, werden onder het directeurschap van Apostool (van 1808 tot 1844) nauwelijks grote aankopen gedaan.[3]

De verwerving van de verzameling, die de Amsterdamse bankier Adriaan van der Hoop in 1854 aan de gemeente Amsterdam naliet, was dan ook allerminst vanzelfsprekend. Men geloofde niet in het belang van de 224 schilderijen voor het aantrekken van vreemdelingen naar de stad. Het bestuur stelde als voorwaarde dat door vrijwillige particuliere bijdragen ƒ 40.000 van de ƒ 50.000 voor de successierechten moest worden opgebracht. Hadden enkele welvarende burgers de 224 schilderijen niet voor het land willen behouden, dan waren de meesterwerken naar het buitenland verdwenen.

Rijksmuseumgebouw (1885)

Polygoonjournaal uit 1935. Minister van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen Jan Rudolph Slotemaker de Bruine spreekt ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Rijksmuseum, afgewisseld met shots over de geschiedenis van het museum en de collectie.

In 1885 werd het huidige Rijksmuseumgebouw naar ontwerp van P.J.H. Cuypers voltooid. Dit gebouw bood niet alleen plaats aan de collectie van het Rijksmuseum, ook de verzameling werken van levende meesters, die zich vanaf 1838 in het Museum van Levende Nederlandsche Meesters in Haarlem bevond, en het Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst in Den Haag werden in het nieuwe gebouw ondergebracht.[4] De Nederlandsche Oudheidkundige Bond bracht in 1918 de brochure Over hervorming en beheer onzer musea uit. Hierin werd gepleit voor een splitsing van het Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst in een kunst- en een historisch museum. Deze splitsing kwam in 1927 daadwerkelijk tot stand.

Tweede Wereldoorlog

Mussert bekijkt de tentoonstelling Michiel de Ruyter (1942)

Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog werd een deel van de collectie elders in veiligheid gebracht. In de leeggekomen ruimte werden tentoonstellingen gehouden met hedendaagse kunst, zoals de expositie Onze kunst van heden in 1939-1940. In april 1942 werd een groot deel van de collectie van het Rijksmuseum opgeslagen in een speciaal daartoe gebouwde kluis in de onderaardse gangen van de Sint-Pietersberg bij Maastricht. Hierna kwam ruimte vrij om de collectie van het Nederlands Spoorwegmuseum in de oostelijke vleugel tentoon te stellen.[5] In de oorlogsperiode hield het Rijksmuseum diverse Duits-vriendelijke tentoonstellingen als Westfaalsche-Nederrijnsche Kunst van Heden (augustus 1941), Frauenschaffen in Deutschland, Deutsche Frauen arbeiten für ihr Volk (oktober 1941), Das Deutsche Buch der Gegenwart (februari 1942) en Kunst der Front (januari 1943).[6][7][8]

Verzelfstandiging

Polygoonjournaal uit 1950. Achter de schermen van het Rijksmuseum.
Polygoonjournaal uit 1958. 150-jarig jubileum van het Rijksmuseum te Amsterdam.

In 1995 werd het museum verzelfstandigd. Voorheen was het een rijksmuseum met ambtenaren in dienst, vanaf 1995 wordt het museum geleid door de stichting Het Rijksmuseum waarbij het gebouw en een deel van de collectie in handen van het rijk zijn.

Restauratie en verbouwing (2003-2013)

In de loop der jaren werd het museumgebouw vele malen verbouwd, waardoor van binnen een groot deel van het oorspronkelijke karakter verloren ging. Mede door de toenemende bezoekersaantallen voldeed het museum niet meer aan de behoeften van een internationaal leidend museum. In 2003 is een grote verbouwing gestart; nooit eerder had een nationaal museum een zodanig grote verbouwing ondergaan.

Vanaf 18 maart 2003 ging het hoofdgebouw dicht voor een verbouwing die aanvankelijk enkele jaren zou gaan duren, maar door diverse vertragingen bijna tien jaar in beslag zou nemen. Na ruim negen jaar gesloten te zijn geweest, ging het vernieuwde hoofdgebouw op 13 april 2013 weer open. Tijdens de verbouwing waren de 17e-eeuwse topstukken van december 2003 tot 17 maart 2013 voor het publiek te zien in de Philipsvleugel. Hier werden ook kleine wisselende tentoonstellingen gehouden. Tussen 2003 en 2013 ontving de Philipsvleugel 8,5 miljoen bezoekers.

De kosten van de totale verbouwing, renovatie en vernieuwing van het Rijksmuseum bedroegen € 375 miljoen. Het Rijksmuseum droeg € 45 miljoen bij en werd daarin gesteund door stichters Philips, ING en de BankGiro Loterij.[3] Bij deze grote ingreep zijn veel oorspronkelijke elementen uit de tijd van Cuypers weer tevoorschijn gehaald, in oude staat hersteld of gereconstrueerd, waardoor het gebouw veel van zijn oude glorie terugkreeg. Tegelijk zijn een aantal nieuwe gebouwen toegevoegd zoals het Ateliergebouw waardoor het hoofdgebouw volledig als tentoonstellingsruimte benut kan worden.

De officiële heropening door koningin Beatrix vond plaats op 13 april 2013 en vanaf de dag erna was het vernieuwde Rijksmuseum geopend voor het publiek.[9][10] In de twaalf maanden na de heropening kwamen er 2,7 miljoen bezoekers, van wie ongeveer twee derde uit Nederland. Van de circa 1 miljoen buitenlandse bezoekers waren de Amerikanen in de meerderheid, gevolgd door de Duitsers. Dit aantal was circa 30 procent hoger dan voor de heropening.[11]

Het museum ontving op 16 mei 2015 de European Museum of the Year Award, een prijs voor musea die de afgelopen twee jaar zijn opengegaan, vernieuwd of uitgebreid. De jury prees de nieuwe indeling van het Rijksmuseum, de restauratie van de muurschilderingen, het Aziatische paviljoen en de meertalige informatie voor bezoekers. Naast de titel bestaat de prijs uit het bruikleen voor één jaar van het beeld The Egg van Henry Moore.

Directeuren van het Rijksmuseum

Huisvesting

De bibliotheek van het Rijksmuseum Amsterdam; 2015

Het Rijksmuseumgebouw met ruim 80 zalen[12] ligt tussen de Stadhouderskade en het Museumplein in Amsterdam-Zuid en is eigendom van de Staat en wordt beheerd door de Rijksvastgoedbedrijf.

Aan de zijde van het Museumplein bevindt zich de Zuidvleugel, waarin tijdelijke tentoonstellingen worden gehouden, dat bestaat uit het fragmentengebouw en de Druckeruitbouw. In de tuinen bevindt zich het entreegebouw, de Teekenschool en de voormalige directeurswoning, tegenwoordig het kantoor voor de conservatoren. Aan de overzijde van de Hobbemastraat is het Directiegebouw en het Ateliergebouw gevestigd, waarin de restauratieafdeling gevestigd is.

Depots

Ondergronds zijn de gebouwen verbonden met transport- en depotruimten. Het Rijksmuseum beschikt daarnaast over een depotgebouw in Lelystad, en werkt samen met andere instellingen aan een nieuw depot in Amersfoort[13]

Dependance Schiphol

Het Rijksmuseum had een dependance in een terminal van Luchthaven Schiphol, na de paspoortcontrole. Deze werd op 9 december 2002 geopend door kroonprins Willem-Alexander en werd geheel gesponsord door ING. Er was tot aan de verbouwing in 2014 een permanente tentoonstelling van werken uit de Gouden Eeuw te zien. Jaarlijks werden drie tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd. Schiphol was de eerste luchthaven ter wereld met zo'n museum. In 2013 werden 220.237 bezoekers ontvangen. In oktober 2014 ging de Schipholvestiging dicht voor een verbouwing van dit deel van de luchthaven.

Collecties

Schilderijen

De collectie schilderijen van het Rijksmuseum geeft een overzicht van de Nederlandse schilderkunst van de 15e eeuw tot omstreeks 1900. De nadruk ligt hierbij vooral op de 17e-eeuwse Hollandse Meesters. Ook bezit het museum een kleine collectie Zuid-Nederlandse en Italiaanse meesters.[14] De diverse topstukken worden gepresenteerd in de eregalerij, een grote zaal in de lengteas van het museum. Aan het uiteinde van deze zaal bevindt zich in de Nachtwachtzaal het bekendste werk van het museum, de Nachtwacht van Rembrandt.

In de jaren 1950 tot 1990 werd het boekje 120 Schilderijen uit het Rijksmuseum gepubliceerd, hierin stonden zwart-witfoto's van een selectie van 120 schilderijen uit het museum.

Beeldhouwkunst en kunstnijverheid

De verzameling beeldhouwkunst en kunstnijverheid bestaat uit onder meer beeldhouwwerken, meubels, betimmeringen, edelsmeedkunst, keramiek, glas, textiel en metalen voorwerpen. De collectie heeft een internationaal karakter, waarbij de nadruk ligt op de Nederlandse kunst.

Afdeling Geschiedenis

De verzameling geschiedenis bevat schilderijen, scheepsmodellen, wapens, vlaggen, gouden en zilveren voorwerpen, kostuums, documenten, curiosa en voorwerpen die betrekking hebben op de politieke en militaire geschiedenis van Nederland. De voorwerpen zijn afkomstig uit de verzamelingen van de stadhouders, admiraliteiten, de kamers van de Oost- en West-Indische Compagnieën en uit particulier bezit. De nadruk van de collectie ligt op de 17e en 18e eeuw.

Rijksprentenkabinet

Het Rijksprentenkabinet beheert de nationale collectie prentkunst, tekenkunst, en sinds 1994 de nationale fotocollectie.

Aziatische kunst

De collectie Aziatische kunst geeft een overzicht van de ontwikkeling van met name Chinese, Japanse, Indiase en Indonesische kunst, vanuit een Aziatisch standpunt. Chinees en Japans exportporselein, koloniale meubelen en zilver behoren echter ook tot deze collectie.[14] De collectie is voor het merendeel eigendom van de in 1918 opgerichte Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst. Vanaf 1932 werd dit opgesteld als Museum van Aziatische Kunst in enkele zalen van het Stedelijk Museum. In 1952 verhuisde dit museum naar het Rijksmuseum.[15]

Topstukken (selectie)

Schilderijen

Schilder Titel Afbeelding   Schilder Titel Afbeelding
Rembrandt van Rijn Nachtwacht The Nightwatch by Rembrandt.jpg Bartholomeus van der Helst Schuttersmaaltijd ter viering van de Vrede van Munster. Helst, Peace of Münster.jpg
Johannes Vermeer Het melkmeisje Johannes Vermeer - Het melkmeisje - Google Art Project.jpg Gabriël Metsu Het zieke kind Metsu, Gabriel - Sick Child, the
Cornelis van Haarlem Kindermoord te Bethlehem Cornelis van Haarlem - Bethlehemse kindermoord.jpg Dirck van Baburen Prometheus door Vulcanus geketend Dirck van Baburen - Prometheus Being Chained by Vulcan Rijksmuseum SK-A-1606.jpg
Melchior d'Hondecoeter Het drijvend veertje Floating feather.jpg Jan Asselijn De bedreigde zwaan Jan Asselijn - The Threatened Swan.jpg
Rembrandt van Rijn Het Joodse Bruidje Rembrandt Harmensz. van Rijn - Het Joodse bruidje.jpg Frans Hals Portret van een stel, waarschijnlijk Isaac Abrahamsz Massa en Beatrix van der Laen Frans Hals - Wedding portrait of Isaac Abrahamsz Massa and Beatrix van der Laan.jpg
Jan Steen Adolf en Catharina Croeser aan de Oude Delft Jan Steen - Adolf en Catharina Croeser aan de Oude Delft 1655.jpg Johannes Cornelisz. Verspronck Portret van een meisje in het blauw Jan Cornelisz Verspronck - Portret van een meisje in het blauw.jpg
Pieter de Hooch Het landhuis Pieter de Hooch003.jpg Johannes Vermeer Het straatje Jan Vermeer van Delft 025.jpg
Meindert Hobbema Watermolen Een watermolen Rijksmuseum SK-C-144.jpeg Jacob van Ruisdael De molen bij Wijk bij Duurstede The Windmill at Wijk bij Duurstede 1670 Ruisdael.jpg
Geertgen tot Sint Jans De heilige maagschap Geertgen tot Sint Jans, workshop - The holy kinship - Rijksmuseum.jpg Jan van Scorel Maria Magdalena Jan van Scorel - Maria Magdalena (Rijksmuseum Amsterdam version) - 2.jpg

Prentkunst

Digitale toegang

Werk uit de Rijksstudio wordt hergebruikt voor een nieuw werk.

Een van de doelen die het Rijksmuseum zich stelt is om zo veel mogelijk objectinformatie online beschikbaar te stellen. In Rijksstudio, te vinden op de website van het Rijksmuseum, zijn ruim 200.000 objecten met beeld in hoge resolutie vrijgegeven. Rijksstudio biedt de mogelijkheid eigen kunstwerken te creëren op basis van werk uit de collectie.

Daarnaast stelt het Rijksmuseum de gegevens en afbeeldingen van 111.000 objecten beschikbaar aan app-bouwers en programmeurs. Zij kunnen deze gegevens vrij gebruiken via de Rijksmuseum-API op de website. De API wordt tevens gebruikt voor de aanlevering van data aan partners. De bibliotheekcollectie is online doorzoekbaar via de Rijksmuseum Research Library. Dit is de grootste openbare kunsthistorische bibliotheek van Nederland.

Het doel van het project 'Prentenkabinet Online' is de collectie van 700.000 prenten, tekeningen en foto's online toegankelijk te maken en achterstanden in de registratie in te halen. Tijdens de renovatie werd een groot deel van de collectie gedigitaliseerd, waaronder veel prenten. Volgens The New York Times geldt het Rijksmuseum als een van de meest innovatieve musea op het gebied van digitalisering.[16]

Bij de digitalisering heeft het Rijksmuseum de titels van kunstwerken aangepast die als racistisch kunnen worden ervaren (zoals neger, indiaan, Mohammedaan).[17]

Exposities

Het Rijksmuseum heeft honderden tentoonstellingen georganiseerd.[18] De in 2015 gehouden tentoonstelling Late Rembrandt trok in drie maanden tijd met 520.698 het record aantal bezoekers. Die in 1969 over Rembrandt staat met 460.489 bezoekers op de tweede plaats. Daarna komt een tentoonstelling uit 1991 over alweer Rembrandt met 445.000 belangstellenden. De op een na best bezochte kunstenaar is de Nederlander Jan Steen, die in 1996 355.000 mensen trok. Een tentoonstelling van werken van Rembrandt in 1956 trok in 1956 329.917 bezoekers en komt op de vijfde plaats. Tijdelijke tentoonstellingen worden gehouden in de Philipsvleugel, die de naam van een sponsor heeft.

Junior Fellowship

Het Rijksmuseum Junior Fellowship is sinds maart 2015 een jaarlijks georganiseerde profielwerkstukwedstrijd door het Rijksmuseum voor vwo-leerlingen, van wie de werkstukken een aantoonbare link naar het Rijksmuseum dienen te bevatten. Juryleden zijn onder andere Nederlands ruimtevaarder André Kuipers en journalist Ad van Liempt.[19][20][21]

Zie ook

Externe linksMonumenten in de buurt van Rijksmuseum in Amsterdam

gebouw

Stadhouderskade 42
Amsterdam
Inleiding MUSEUMTUIN met HEKWERKEN en BOUWFRAGMENTEN naar ontwerp uit 1884 van P.J.H. Cuypers. De nagenoeg symmetrische vorm van de omtre..

Hoekpand (dubbelpand) met twee verdiepingen onder een samenstel van dwarsgeplaatste zadeldaken met licht overstek

Jan Luijkenstraat 2
Amsterdam
Hoekpand (dubbelpand) met twee verdiepingen onder een samenstel van dwarsgeplaatste zadeldaken met licht overstek, op verschillende niveau's..

Eclectische villa met hek

Weteringschans 24
Amsterdam
Inleiding Een in 1878-1880 tot stand gekomen geheel vrijstaande VILLA met HEK tussen de Weteringschans en de Singelgracht gelegen in een re..

Linkerdeel van dubbele villa

Stadhouderskade 41A
Amsterdam
Inleiding Linkerdeel van een aan de Stadhouderskade, tussen P.C. Hooftstraat en Jan Luijkenstraat, in eclectische stijl omstreeks 1885 tot ..

gebouw

Hobbemastraat 21
Amsterdam
Inleiding DIRECTEURSVILLA uit 1883 naar ontwerp van P.J.H. Cuypers. De directeursvilla is gelegen in de zuidoostelijke hoek van de museumtu..

Kaart & Routeplanner