Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Huizenblok in Amsterdam

Woonhuis

Spaarndammerplantsoen 33
1013XP Amsterdam
Noord Holland

Bouwjaar: 1914
Architect: M. de Klerk

Top 100 monument

Huizenblok

Amsterdam, Spaarndammerplantsoen: het woningencomplex dat onder deze naam bekend staat is in drie etappes gebouwd, alle naar ontwerp van M. de Klerk in de trant van de Amsterdamse School. De successieve bouwfasen waren achtereenvolgens 1913-1915 (voor bouwondernemer Klaas Hille), 1915-1916 (voor Woningbouwvereniging "Eigen Haard") en van 1917 tot 1920 (ook voor "Eigen Haard"). De complexen vormen gezamenlijk een stedebouwkundige aanleg, die geheel en al bepaald is door de esthetiserende opvattingen van de architect, hetgeen betekent dat de vormgeving niet in de eerste plaats werd bepaald door functionele uitgangspunten, maar door de zogeheten "vormwil" die de expressionistische ontwerpidee van de Amsterdamse School eigen was. Een en ander is onder meer herkenbaar in de bijzondere aandacht die werd besteed aan ligging en indeling van pleinen, stratenpatroon en binnenhoven. Daarnaast is het Spaarndammerplantsoen van belang in het oeuvre van De Klerk. Zijn betekenis voor met name de Amsterdamse School kan niet genoeg worden benadrukt: na zijn dood in 1923 verviel deze stroming binnen de Nederlandse architectuur geheel, niet in het minst doordat "De Stijl" de overhand kreeg met de mede daaruit voortgekomen ideeen omtrent functionalisme en sociale betrokkenheid bij de betrekkelijk nieuwe fenomenen als "volkshuisvesting" en "stedebouw". Daarenboven was er na 1923 geen geld meer beschikbaar voor de "barokke" aanpak van De Klerk c.s. door de bezuinigingsdriften, die als voorbodes van de crisisjaren golden en bovendien zouden de idee├źn over stedebouw niet meer door artistieke, maar door wetenschappelijke opvattingen worden bestuurd. Deze overwegingen in acht genomen, kan worden gesteld dat het Spaardammerplantsoen bijzondere cultuurhistorische waarde bezit, vooral op het gebied van de architectuurhistorie, voor de geschiedenis van de stedebouw, de (Amsterdamse) geschiedenis van de volkswoningbouw en niet in het minst vanwege de sociale betekenis van het complex, dat ondanks de wisselende opdrachtgevers een geheel is geworden en betiteld kan worden als het laatste pre-functionalistische arbeiderswoningbouwcomplex in Nederland.

Beschrijving van Huizenblok

In 1914 door M.de Klerk gebouwd huizenblok van gesloten, burchtachtige karakter met tamelijk gewogen details. Buitenwanden van rood en geel,hier en daar duidelijk onconstructief toegepast, bakstenen metselwerk en in de drie tot boven toe doorlopende ingangspartijen aan het Spaarndammerplantsoen (nrs 15/17, 21/23, 27/29) en op de ronde uitbouwen (Spaarndammerplantsoen 31 en Zaanstraat 49) met terracotta tegels bekleed. Onconstructieve dakvormen, vooral op de hoek van de Wormerveerstraat. Originele deuren met karakteristieke beplanking. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 5499
Laatste wijziging: 2015-01-12 19:49:54.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Huizenblok in Amsterdam

Huizenblok

Spaarndammerplantsoen 68
Amsterdam
In 1913 door M.de Klerk gebouwde huizenblok van gesloten,burchtachtig karakter en vrij rustige architectuur. De symmetrische ingedeelde geve..

Huizenblok 'Het Schip'

Oostzaanstraat 1
Amsterdam
Huizenblok (1917, door M.de Klerk) Een der irrationeelste hoogtepunten van de tweede fase der "Amsterdamse School" met torentje op de lage t..

Zuidwestelijk woonblok (B)

Oostzaanstraat 188
Amsterdam
Inleiding Het zuidwestelijk WOONBLOK B, door K.P.C. de Bazel in 1918-1923 ontworpen in de trant van het Rationalisme, is een onderdeel van ..

Patrimonium: zuidoostelijk bouwblok (C)

Hembrugstraat 300
Amsterdam
Inleiding Het zuid-oostelijk BOUWBLOK (C) van het woningbouwcomplex Patrimonium is gesitueerd aan de Oostzaanstraat en de Hembrugstraat. He..

Voormalige Willem Barentszschool

Zaandammerplein 50
Amsterdam
Inleiding G.L.O.SCHOOL voor jongens en meisjes, genaamd Spitsbergenschool, in 1923 gebouwd in de stijl van de sobere Amsterdamse School, na..

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)