Meer dan 63.000 rijksmonumenten


tussenstelling aan de nieuwendijk in zaltbommel

Fort, Vesting En -onderdelen

tussenstelling aan de nieuwendijk
zaltbommel
gelderland


Beschrijving van tussenstelling aan de nieuwendijk

Cluster 78. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding SLUIS (Nieuwendijk z) (Veldsluis), als waterbouwkundig onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, met als functie het inunderen en afdammen van een inundatiekom aan de noordzijde van de Maasdijk. Het verdedigingssysteem van de Nieuwe Hollandse Waterlinie was in de eerste plaats gebaseerd op het gecontroleerd onder water zetten van (grote) terreinoppervlakken. Gecontroleerde inundatie vergde een ingenieus systeem van waterwerken, zoals sluizen, stuwen en kanalen, waarmee het noodzakelijke peil snel en binnen nauwe grenzen gesteld en gehandhaafd kon worden. Er werden vele verschillende typen sluizen toegepast, afhankelijk van de plaats waar ze in het systeem functioneerden. Soms werden reeds bestaande scheepvaart-, uitwaterings- of keersluizen gebruikt, maar ook zijn er vele nieuwe gebouwd of bestaande (sterk) aangepast. De sluis bevindt zich in de Nieuwendijk, ongeveer 50 meter ten zuiden van huisnummer 55 en ongeveer 25 meter zuidelijk van een tweede sluisje in deze dijk. Anders dan het sluisje (Nieuwendijk n), is sluis (Nieuwendijk z) anno 2011 niet gerestaureerd en verkeert het object in slechte technische staat. De waakdeur is (onder meer) vernieuwd in 1876,1906 en 1929. Ongeveer 500 m naar het zuidwesten bevinden zich nog twee functioneel verwante objecten, namelijk een (duiker)sluisje en een duiker. Omschrijving Als duiker uitgevoerde SLUIS (Nieuwendijk z) (Veldsluis), mogelijk aangelegd of aangepast rond 1850 en bestaande uit een eenvoudige, ongeveer van west naar oost gerichte, boogvorming gesloten, gemetselde kolk (breed ca. 280 m) onder de Nieuwendijk. Aan de westzijde voorzien van hoofden met twee rijen schotbalksponningen en aan de oostzijde schuin aflopende keermuren. In de koker mogelijk resten of sporen van een enkele waakdeur. Waardering De SLUIS (Nieuwendijk z) (Veldsluis) in de Nieuwendijk, circa 50 meter ten zuiden van huisnummer 55, is van algemeen belang vanwege: * Cultuurhistorische waarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zoals deze is ontworpen door C.R.T. Kraijenhoff en in eerste aanleg vanaf 1815 door hem, Jan Blanken en majoor-ingenieur Willem Offerhaus is gerealiseerd en daarna door anderen gedurende ongeveer 125 jaar is versterkt en verbeterd. * Architectuurhistorische waarden, in het bijzonder als uiting van een aan de militair-strategische bouwkunde gerelateerde bebouwing, die gebaseerd is op het systeem van inundatie en accesverdediging (19de eeuw). Het betreft hier een aan de militair-strategische bouwkunde gerelateerde uiting van historische waterbouwkunde. * Ensemblewaarde en situationele waarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Tevens vanwege de functionele en fysieke samenhang met de overige onderdelen van het complex. * Het onderdeel is redelijk gaaf bewaard omdat hoofdvorm, bouwkundige detaillering goed herkenbaar zijn gebleven. * Het onderdeel is tamelijk representatief (karakteristiek) omdat het als in combinatie met een drietal nabije en vergelijkbare elementen een beeld geeft van de complexiteit van inundatiesystemen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 531938
Laatste wijziging: 2017-02-27 21:13:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van tussenstelling aan de nieuwendijk in zaltbommel

tussenstelling aan de nieuwendijk

tussenstelling aan de nieuwendijk
zaltbommel
Cluster 78. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding SLUIS (Nieuwendijk n), van oudsher bekend als de Binnensluis, als waterbouwkundig onder..

Amerikaanse windmotor

kruising V. Heemstraweg
Brakel (Gemeente Zaltbommel)
Inleiding Deze zogenaamde Amerikaanse WINDMOTOR is gelegen aan de noordzijde van de Schouwendijk, nabij de kruising met de Nieuwendijk en d..

tussenstelling aan de nieuwendijk

tussenstelling aan de nieuwendijk
zaltbommel
Cluster 78. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding SCHUILPLAATSEN TYPE 1916/I als in de mobilisatieperiode van de Eerste Wereldoorlog aan d..

tussenstelling aan de nieuwendijk

tussenstelling aan de nieuwendijk
zaltbommel
Cluster 78. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding SLUIS (bij Afsluitdijk), bekend als de Brakelse Sluis, als waterbouwkundig onderdeel van..

tussenstelling aan de nieuwendijk

tussenstelling aan de nieuwendijk
zaltbommel
Cluster 78. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding DUIKER (knik in Maasdijk), van oudsher bekend als de Poederoijense Sluis, als waterbouwku..

Kaart & Routeplanner